اخباروگزارشات کارگری5مهر1395

پرونده قضایی کارگران معترض مختومه باید گردد – آغازدورجدید اعتصاب غذای کارگران پتروشیمی پردیس! تعلیق ازکارتعدادی ازکارگران معترض وتهدیدکارگران معترض به اخراج از جانب مدیرعامل! -“ضرب و شتم کارگران معترض… Read more »

مستحکمتر و گسترده ترباد همبستگی کارگران پتروشیمی پردیس در راه دست یابی به مطالباتشان!

مستحکمتر و گسترده ترباد همبستگی کارگران پتروشیمی پردیس در راه دست یابی به مطالباتشان! قطع کارانه کارگران معترض پتروشیمی پردیس وهمبستگی500 کارگر با درنظرگرفتن مبالغی از حقوق خود برای جبران… Read more »

28-6-95-4

اخباروگزارشات کارگری28شهریور1395

پرونده قضایی کارگران معترض مختومه باید گردد – تجمع کارگران شرکت حمل و نقل بین‌المللی خلیج فارس دراعتراض به عدم پرداخت حقوق،حق بیمه ودیگرمطالباتشان مقابل ساختمان مدیریت شرکت دراسلامشهر! –… Read more »

27-06-95-2

اخباروگزارشات کارگری27شهریور1395

پرونده قضایی کارگران معترض مختومه باید گردد – تجمع اعتراضی کارگران کارخانه پلی اکریل نسبت به بلاتکلفی شغلی ومعیشتی ادامه دارد! این کارگران اینبارسفره خالی مقابل استانداری اصفهان پهن کردند!… Read more »

اخباروگزارشات کارگری25شهریور1395

پرونده قضایی کارگران معترض مختومه باید گردد – کارگران اخراجی پارس خودرو با شکایت نهاد ریاست جمهوری بازداشت شدند – مدیر عامل چوکا برکنارشد! ازبازگشت بکار5کارگرمعترض اخراجی وبسته شدن پرونده… Read more »

اخباروگزارشات کارگری21شهریور1395

پرونده قضایی کارگران معترض مختومه باید گردد – ادامه تجمعات اعتراضی کارگران قند فسا مقابل کارخانه و فرمانداری ویژه! – تجمع کارکنان صنایع هواپیماسازی ایران (هسا) دراعتراض به اخراج وجابجایی… Read more »