در تظاهرات مقابل سازمان جهانی کار در ژنو شرکت کنیم – دوشنبه، ۱۷ ژوئن ۲۰۱۹، ساعت ۹:۳۰ صبح تا ۲ بعدازظهر

در تظاهرات مقابل سازمان جهانی کار در ژنو شرکت کنیم  دوشنبه، ۱۷ ژوئن ۲۰۱۹، ساعت ۹:۳۰ صبح تا ۲ بعدازظهر میدان ناسیون، ژنو، سوئیس   یکصد و هشتمین اجلاس سازمان جهانی… Read more »

گفتگوی رادیوپیام کانادا با علیرضا نوائی در گفتار این هفته در باره با حوادث کاری و جان باختن کارگران.

اخبار و گزارشات کارگری ـ گفتگوی رادیوپیام کانادا با علیرضا نوائی در گفتار این هفته در باره با حوادث کاری و جان باختن کارگران. http://radiopayam.ca/havades_Kargary https://radiopayam.ca/radio/videos/Havades_Kargari.mp4 https://t.me/IranianLabourNews/8

اخبار و گزارشات کارگری 17و18 خرداد ماه 1398

«با اتحاد پیروز میشویم، با افتراق شکست میخوریم» بازداشتی های مراسم روز جهانی کارگر آزاد باید گردند – تجمعات اعتراضی بازنشستگان سراسر کشور در تهران – احضار 4کارگرمعترض کارخانه سیمان… Read more »