اعتراضات مردم بر علیه فقر و فلاکت، کلیت نظام سرمایه داری اسلامی را به لرزه در آورده است

بدنبال اعلام افزایش قیمت بنزین توسط دولت در روز جمعه 24 آبان ماه اعتراضات عمومی در بسیاری از نقاط ایران بر علیه این اقدام نابهنگام رژیم شعله ور شد. بلافاصله… Read more »

اخبار و گزارشات کارگری 27 آبان ماه 1398

«با اتحاد پیروز میشویم، با افتراق شکست میخوریم» چهارمین روز اعتراضات به بهانه افزایش قیمت بنزین روز دوشنبه 27 آبان برای چهارمین روز، علیرغم کشتارها،بگیر وببندها،قطع کردن اینترنت، تعطیل کردن دانشگاه ها ومدارس،بستن سینماها ،تعطیلی مسابقات ورزشی،قطع… Read more »

اخبار و گزارشات کارگری 26 آبان ماه 1396

«با اتحاد پیروز میشویم، با افتراق شکست میخوریم» – سومین روز اعتراضات نسبت به افزایش قیمت بنزین – تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه تهران وتبریزبه بهانه افزایش قیمت بنزین: 1- برپایی تجمع در داخل وبیرون دانشگاه تهران در… Read more »

اخبار و گزارشات کارگری 25 ابان ماه 1398

«با اتحاد پیروز میشویم، با افتراق شکست میخوریم» – ادامه وگسترش اعتراضات نسبت به افزایش قیمت بنزین – ادامه اعتراضات کارگران کشت وصنعت نیشکر هفت تپه با تجمع مقابل فرمانداری شوش وراهپیمایی در سطح شهر – اعتراضات… Read more »

اخبار و گزارشات کارگری 23 و 24 آبان ماه 1398

«با اتحاد پیروز میشویم، با افتراق شکست میخوریم» – تجمعات اعتراضی نسبت به افزایش قیمت بنزین در تعدادی ازشهرها – بیانیه اتحادیه آزاد کارگران ایران پیرامون تعرض دوباره به معیشت جامعه از طریق افزایش نرخ بنزین –… Read more »

اخبار و گزارشات کارگری 22 آبان ماه 1398

«با اتحاد پیروز میشویم، با افتراق شکست میخوریم» پژواک صدای کارگران حق طلب  بازداشتی شهرداری کوت عبدالله باشیم – کارگران کشت وصنعت نیشکر هفت تپه برای انعکاس هرچه بیشتر صدای حق طلبیشان راهی بازار هفت تپه شدند… Read more »

اخبار و گزارشات کارگری 21 آبان ماه 1398

«با اتحاد پیروز میشویم، با افتراق شکست میخوریم» پژواک صدای کارگران حق طلب  بازداشتی شهرداری کوت عبدالله باشیم – درباره تجمع بازنشستگان مقابل مجلس وسازمان برنامه و بودجه – تجمع  اعتراضی بازنشستگان متروتهران نسبت به عدم پرداخت… Read more »

اخبار و گزارشات کارگری 19 و 20 آبان ماه 1398

«با اتحاد پیروز میشویم، با افتراق شکست میخوریم» پژواک صدای کارگران حق طلب  بازداشتی شهرداری کوت عبدالله باشیم – درباره تجمع 19 آبان بازنشستگان مقابل مجلس – ادامه اعتراضات کارگران کارخانه قند شوش نسبت به بلاتکلیفی شغلی… Read more »

اخبار و گزارشات کارگری 18 آبان ماه 1398

«با اتحاد پیروز میشویم، با افتراق شکست میخوریم» پژواک صدای کارگران حق طلب  بازداشتی شهرداری کوت عبدالله باشیم – بیانیه ی انجمن صنفی معلمان کردستان/ سقز و زیویه،  در دفاع ازتجمعات 19 و 21 آبان ماه  بازنشستگان… Read more »

اخبار و گزارشات کارگری 15 ،16 و 17 آبان ماه 1398

«با اتحاد پیروز میشویم، با افتراق شکست میخوریم» پژواک صدای کارگران حق طلب  بازداشتی شهرداری کوت عبدالله باشیم – بیانیه‌ی کانون صنفی معلمان ایران (تهران) در حمایت ازتجمع 19 آبان بازنشستگان مقابل مجلس وسازمان برنامه و بودجه… Read more »