گزارش تصویری از تظاهرات درپاریس برای حمایت از اعتراضات درایران نسبت به حجاب اجباری

اخباروگزارشات کارگری-26بهمن ماه1396: روزپنج شنبه بیست وششم بهمن ماه جمعی از زنان ومردان در پاریس بدنبال فراخوان* تشکل های زنان فرانسه  وزنان ایرانی مقیم فرانسه برای حمایت از اعتراضات زنان… Read more »

اخباروگزارشات کارگری23بهمن1396

– کارگران کارخانه کمباین‌سازی تبریز: از خروج  ابزار تولید کارگران کارخانه کمباین‌سازی تبریز  جلوگیری کنید! – اعتصاب وتجمع کارگران پتروشیمی بوعلی سینا دراعتراض به عدم یکسان سازی قراردادهای پیمانکاری و… Read more »

اخباروگزارشات کارگری22بهمن1396(ویژه نامه روزشماراعتراضات کارگری از اول تا بیست ودوم بهمن ماه 1396)

روزشمارمبارزات کارگران در راه دست یابی مطالباتشان از اول تا بیست ودوم بهمن ماه1396: *اول بهمن ماه: 1-ادامه اعتراضات کارگران کارخانه کیان کرد باتجمع در جاده ملایر به اراک 2-اعتصاب… Read more »

رضا شهابی نباید به زندان بر گردانده شود! در رابطه با “مرخصی” پنج روزه به رضا شهابی

رضا شهابی عضو هئیت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه  دیروز، پنجشنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۶، برای انجام معاینات پزشکی به قید وثیقه و تنها به مدت پنج… Read more »