پرستاران درحال دست وپنجه نرم کردن باچه مشکلاتی هستند وخواسته هایشان چیست؟

آیا در لایحه بودجه سال 1398برای تحقق خواسته های پرستاران اعتباری اختصاص داده خواهد شد؟ اخباروگزارشات کارگری-20بهمن1397 *پرستاران درحال دست وپنجه نرم کردن باچه مشکلاتی هستند وخواسته هایشان چیست؟ آیا… Read more »

نامه استفان اسمیت دبیر اتحادیه کارگران دولتی و خدمات در کانادا به “خامنه ای و حسن روحانی”

موضوع: بازداشت مجدد اسماعیل بخشی و سپیده قلیان و دستگیری جعفر عظیم زاده و پروین محمدی ما توسط کمپین برای آزادی کارگران زندانی ( Free Them Now )در جریان بازداشت… Read more »