اخبار و گزارشات کارگری 28 مرداد ماه 1398

«با اتحاد پیروز میشویم، با افتراق شکست میخوریم» بازداشتی های مراسم روز جهانی کارگر آزاد باید گردند – ادامه تجمعات اعتراضی کارگران قطار شهری اهواز نسبت به بلاتکلیفی شغلی و معیشتی – تجمع اعتراضی کارگران قراردادی شرکت حمل‌ونقل خلیج فارس… Read more »

اخبار و گزارشات کارگری 27 مرداد ماه 1398

«با اتحاد پیروز میشویم، با افتراق شکست میخوریم» بازداشتی های مراسم روز جهانی کارگر آزاد باید گردند – تجمع اعتراضی کارگران شرکت جنگل شفارود نسبت به بلاتکلیفی شغلی و معیشتی برای دومین روز متوالی – اعتصاب دامنه دار کارگران شرکت… Read more »

اخبار و گزارشات کارگری 25 و 26 مرداد ماه 1398

«با اتحاد پیروز میشویم، با افتراق شکست میخوریم» بازداشتی های مراسم روز جهانی کارگر آزاد باید گردند – تجمع اعتراضی کارگران قطار شهری اهواز نسبت به عدم پرداخت 18ماه حقوق،تهدید به اخراج از کار وبی تفاوتی مسئولان مقابل استانداری –… Read more »

اخبار و گزارشات کارگری 23 و 24 مرداد ماه 1398

«با اتحاد پیروز میشویم، با افتراق شکست میخوریم» بازداشتی های مراسم روز جهانی کارگر آزاد باید گردند – تجمع اعتراضی کارگران پروژه بیمارستان 300تختخوابی رازی بیرجند نسبت به عدم پرداخت 8ماه حقوق – اعتراض کارگران ارکان ثالث نفت نسبت به… Read more »

اخبار و گزارشات کارگری 21 و 22 مرداد ماه 1398

«با اتحاد پیروز میشویم، با افتراق شکست میخوریم» بازداشتی های مراسم روز جهانیکارگر آزاد بایدگردند – برای آزادی عاطفه رنگریز خانواده اش را حمایت کنیم – آخرین خبرها درباره برگزاری دادگاه کارگران معترض مجتمع نیشکر هفت تپه – دادگاه مرضیه… Read more »

اخبار و گزارشات کارگری 20 مرداد ماه 1398

«با اتحاد پیروز میشویم، با افتراق شکست میخوریم» بازداشتی های مراسم روز جهانی کارگر آزاد باید گردند – مرگ 2کارگر شهرک قصر دریا بیشه براثرشلیک مستقیم کارکنان نیروگاه هوایی ارتش – تجمع اعتراضی کارگران شهرداری مصیری نسبت به عدم پرداخت… Read more »

اتحاد بین المللی: گزارش پرونده­های نقض حقوق و سرکوب کارگران توسط جمهوری اسلامی در سازمان جهانی کار اوت ۲۰۱۹

مقدمه: ترجمه سه پرونده نقض حقوق بنیادی کارگران و سرکوب آنان توسط رژیم جمهوری اسلامی در زیر آمده است. پرونده اول موسوم به  پرونده شماره 2508، پس از سرکوب سندیکای… Read more »

اخبار و گزارشات کارگری 19 مرداد ماه 1398

«با اتحاد پیروز میشویم، با افتراق شکست میخوریم» بازداشتی های مراسم روز جهانی کارگر آزاد باید گردند – تجمع اعتراضی کارگران شهرداری مریوان نسبت به عدم پرداخت ماه ها حقوق،2سال حق اضافه کاری و3سال عیدی مقابل فرمانداری – برگزاری جلسه… Read more »

اخبار و گزارشات کارگری 17 و 18 مرداد ماه 1398

«با اتحاد پیروز میشویم، با افتراق شکست میخوریم» بازداشتی های مراسم روز جهانی کارگر آزاد باید گردند – حکم ٨ ساله ی سینا عمران در دادگاه تجدید نظر عینا تایید شد! – پیام کمپین آزادی بازداشت شدگان روز جهانی کارگر… Read more »

اخبار و گزارشات کارگری 16 مرداد ماه 1398

«با اتحاد پیروز میشویم، با افتراق شکست میخوریم» بازداشتی های مراسم روز جهانی کارگر آزاد باید گردند – تجمع اعتراضی کارگران نیروگاه برق شوباد کهنوج نسبت به نداشتن امنیت شغلی مقابل فرمانداری – ادامه اعتراضات کارگران شاغل وبازنشسته سازمان توسعه… Read more »