اخباروگزارشات کارگری3مرداد1395

پرونده قضایی کارگران معترض مختومه باید گردد – پنجمین روز اعتصاب(تحریم غذای کارخانه)1200کارگرکارخانه فولاد خراسان برای بازگشت بکارهمکارانشان! – نماینده کارگران مجتمع آلومینیوم المهدی – هرمزآل  اخراج شد! – تجمع… Read more »

02-05-95-1

اخباروگزارشات کارگری2مرداد1395

پرونده قضایی کارگران معترض مختومه باید گردد – تجمع کارگران مجتمع آلومینیوم المهدی و هرمز آل دراعتراض به اخراج ازکارمقابل استانداری هرمزگان! – آخرین خبراز کارکنان اعتصابی پتروشیمی پردیس عسلویه!… Read more »

اخباروگزارشات کارگری1مرداد1395

پرونده قضایی کارگران معترض مختومه باید گردد – برگزاری جلسه رسیدگی به مطالبات کارکنان پتروشیمی پردیس عسلویه درپنجمین روز اعتصاب(تحریم غذای محل کار)! – تجمعات کارکنان شرکت مخابرات لرستان دراعتراض… Read more »

اخباروگزارشات کارگری27تیر1395

پرونده قضایی کارگران معترض مختومه باید گردد – یورش شبانه به تجمع کارگران کارخانه پارسیلون خرم آباد وزخمی شدن  وبازداشت تعدادی ازکارگران! – تجمعات 800کارگران معدن و کارخانه استحصال طلای… Read more »

اخباروگزارشات کارگری23تیر1395

پرونده قضایی کارگران معترض مختومه باید گردد – ربودن ،ضرب وشتم وحبس 2کارگرکارگاه مبل سازی درملارد کرج بجای پرداخت مطالباتشان توسط کارفرما! – تجمع کارگران کارخانه چوکا در حمایت ازهمکاران… Read more »

11-12-tir-zamiemeh-3

ضمیمه اخباروگزارشات کارگری11و12تیر1395(ویژه مرخصی وپایان اعتصاب غذای جعفر عظیم زاده)

– جعفر عظیم زاده به مرخصی فرستاده شد – جعفر عظیم زاده ساعتی پیش از بیمارستان آتیه مرخص شد – کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری: آزادی… Read more »