Featured post

هشدار نسبت به پرده پوشی پرونده جمهوری اسلامی در سازمان جهانی کار

   دویست وهشتاد و دومین گزارش سازمان سازمان جهانی کار هفدهم ژوئن سال میلادی جاری انتشار یافت. در آن گزارش آمده بود که ۱۷۶ پرونده شکایت توسط کمیته آزادی انجمن سازمان… Read more »