اخباروگزارشات کارگری11فروردین1397

admin   آوریل 1, 2018   دیدگاه‌ها برای اخباروگزارشات کارگری11فروردین1397 بسته هستند

بایگانی

کارگر زندانی مجتمع نیشکر هفت تپه آزاد باید گردند

1– حسن نعامی 2- حمید کثیر 3- کریم دبات 4- مجید چعب 5- احمد چنانی 6- کریم زبید7- سعید منصوری8- جاسم حمدانی و………

اذیت وآزار کارگران معترض مجتمع نیشکر هفت تپه متوقف باید گردد

اسامی تعدادی از حدود بیست کارگری که به دادستانی شهر شوش احضار شده اند: 1- سید حسن فاضلی 2- فواد الکثیر 3- ساجد الکثیر4- حسن الکثیر 5- محمد خنیفر 6- سعید منصوری 7- مهدی ثاعمی 8- چاسب حمدانی

گسترده تر ومستحکمتر باد همبستگی کارگران

– تعقیب و گریز کارگران نیشکر هفت تپه از سوی نیروهای انتظامی و امنیتی

– تداوم سرکوب و تحمیل فقر و گرسنگی مطلق به کارگران شرکت نیشکر هفت تپه را قویا محکوم میکنیم و خواهان رسیدگی فوری و بی چون و چرا به خواستهای آنان هستیم

– گزارشی از آخرین وضعیت محمد حبیبی

– بازگشت محمود بهشتی لنگرودی به زندان اوین

– کشته وزخمی شدن3کارگر درحادثه ریزش معدن همکار

– جان باختن یک جوان در ساربوگ براثر تیراندازی مستقیم نیروی انتظامی

تعقیب و گریز کارگران نیشکر هفت تپه از سوی نیروهای انتظامی و امنیتی

پس از تجمع کارگران نیشکر هفت تپه در مقابل فرمانداری  در روز چهارشنبه 8 فروردین و سخنرانی معاون فرماندار و دادن قولها و وعده های پیگیری مشکلات کارگران در جمع آنان برای 15 الی 20 نفر از کارگران نیشکر هفت تپه از طرف دادستانی شهر شوش احضاریه کتبی صادرشد .

در این احضاریه قید شده بود که در ساعت 9 صبح روز شنبه 11 فروردین این کارگران به دادستانی شوش مراجعه کنند .

صبح امروز شنبه 11 فروردین  تمامی این کارگران ازساعت 9 تا 12 ظهر به صورت جداگانه به این دادستانی مراجعه نمودند ولی مسئولین حاضر در  دادستانی به آنان میگویند که امروز تعطیل رسمی است  و دادستانی نیز تعطیل میباشد.

ساعت یک بعد از ظهر  امروز نیروی انتظامی  بهمراه نیروهای امنیتی  به شرکت نیشکر هفت تپه وارد میشوند و میگویند حکم جلب این کارگران بدلیل عدم حضور در دادستانی و وجود شاکی خصوصی (رستمی  ) برای آنان صادر شده است.

نیروی انتظامی و امنیتی  بعد از دستگیری تعدادی از کارگران در شرکت نیشکر هفت تپه جهت دستگیری مابقی، به آدرسهای مسکونی آنان مراجعه میکنند .

طبق خبرهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران تا کنون سعید منصوری وحبیب چنانی  جزو دستگیر شدگان هستند.

در ضمن برادر فواد حجازی را به جای وی دستگیر نمودند.

تعقیب و گریز نیروی انتظامی و امنیتی جهت دستگیری این کارگران تا انتشار زمان تنظیم این خبر (چهار و نیم بعد از ظهر ) در هفت تپه و شهرکهای مسکونی کارگران ادامه دارد .

اتحادیه آزاد کارگران ایران

11 فروردین 1397

تداوم سرکوب و تحمیل فقر و گرسنگی مطلق به کارگران شرکت نیشکر هفت تپه را قویا محکوم میکنیم و خواهان رسیدگی فوری و بی چون و چرا به خواستهای آنان هستیم

علیرغم اینکه از تابستان سال گذشته شرکت نیشکر هفت تپه بطور مداوم و هر روزه ای صحنه رو در روئی هزاران کارگران این مجتمع بزرگ کشت و صنعت با کارفرما و عوامل امنیتی و انتظامی بوده است و  این  رو در روئی ها و کشمکشها تا آخرین ساعات پایان سال 96 ادامه داشت با این حال کارفرما و مسئولین شهر شوش نه تنها به هیچیک از وعده های خود برای پایان دادن به مصائب کارگران شرکت نیشکر هفت تپه عمل نکردند بلکه در اولین روزهای سال نو بی آنکه فکری به حال پرداخت دستمزدهای معوقه آنان بکنند دست به تهیه طرح اخراج صدها کارگر و حراج زمینهای شرکت زدند و همین امر باعث شد تا هزاران کارگر شرکت نیشکر هفت تپه از روز سه شنبه گذشته و در حالی که فقط 7 روز از آغاز سال نو گذشته بود دست به اعتصاب و اعتراض بزنند و تعدادی از آنان پس از یکسال رنج و محنت به جای اینکه با دستی پر در کنار خانواده هایشان ایام سال نو را سپری کنند با سرکوب وحشیانه نیروهای امنیتی و انتظامی مواجه و عزیزترین روزهای سال را در بازداشت بگذرانند.

بر اساس آخرین خبرهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، روند سرکوب و ارعاب کارگران شرکت نیشکر هفت تپه که از اولین روزهای سال نو با اعلام تعطیلی کذائی شرکت و تیراندازی  عوامل کارفرما به کارگران در روز چهارشنبه هشتم فروردین ماه آغاز شده بود روز پنج شنبه با دستگیری و ضرب و شتم کارگران وارد مرحله سرکوبگرانه تری شد و صبح امروز نیز  تعداد دیگری از  آنان علیرغم وعده ای که فرمانداری برای رسیدگی به خواستهایشان با حضور در محل شرکت داده بود به دادستانی شهر شوش احضار و سعید منصوری و جاسم حمدانی بعلاوه 5 کارگر دیگر که هنوز اسامی شان بدست ما نرسیده است در محل شرکت و منازلشان بازداشت شدند.

اسامی کارگرانی که روز پنج شنبه دستگیر و همچنان در بازداشت هستند عبارتند از: 1- حسن نعامی 2- حمید کثیر 3- کریم دبات 4- مجید چعب 5- احمد چنانی 6- کریم زبید

همچنین اسامی تعدادی از حدود بیست کارگری که به دادستانی شهر شوش احضار شده اند به شرح زیر است: 1- سید حسن فاضلی 2- فواد الکثیر 3- ساجد الکثیر4- حسن الکثیر 5- محمد خنیفر 6- سعید منصوری 7- مهدی ثاعمی 8- چاسب حمدانی

علاوه بر اینها در طول سال گذشته بیش از یکصد نفر از کارگران شرکت نیشکر هفت تپه احضار و مورد دستگیری واقع شده اند و یکی از کارگران بخش کشاورزی در اعتراض به عدم پرداخت مزد با انداختن خود به کانال آبیاری مزرعه نیشکر خودکشی کرد.

احضار، دستگیری و ضرب و شتم کارگران شرکت نیشکر هفت تپه از اواسط تابستان گذشته و از اولین روزهای سال نو در حالی بطور بی وقفه ای ادامه دارد که هم اکنون هزاران کارگر این مجتمع بزرگ کشت و صنعت  بخشی از حقوق دی ماه و حقوق ماههای بهمن و اسفند سال گذشته  و عیدی و پاداش خود را دریافت نکرده اند و کارفرما با همدستی مسئولین شهر شوش با توسل به وعده های دروغین و تکیه به نیروی سرکوب حکومتی تلاش دارد هزاران کارگر این مجتمع بزرگ کشت و صنعت را همچون بردگان اعصار گذشته به کار با شکم گرسنه وادار نماید.

اتحادیه آزاد کارگران ایران با جلب توجه افکار عمومی و سازمانها و نهادهای بین المللی کارگری نسبت به سرکوب و تحمیل بردگی قرون وسطائی سیستماتیک به هزاران کارگر شرکت نیشکر هفت تپه و با تاکید به رسیدگی فوری و بی چون و چرا به خواستهای آنان و خلع ید از مالکیت مشتی دزد و غارتگر بر شرکت نیشکر هفت تپه، نسبت به تداوم سرکوب و  تحمیل فقر و گرسنگی به هزاران کارگر این شرکت  هشدار میدهد و دولت روحانی و مسئولین استان خوزستان را مسبب اصلی تمامی مصائبی میداند که به آنان و خانواده هایشان تحمیل شده است.

اتحادیه آزاد کارگران ایران – یازدهم قروردین ماه 1397

گزارشی از آخرین وضعیت محمد حبیبی

29 روز از بازداشت محمد حبیبی می گذرد اما همچنان این عضو هیات مدیره کانون صنفی معلمان استان تهران بصورت بازداشت موقت در زندان اوین است.

محمد حبیبی روز شنبه 12 اسفند در مقابل هنرستان کار و دانش اندیشه توسط نیروهای لباس شخصی همراه با خشونت دستگیر شد و به زندان اوین منتقل گردید.

بازپرسی شعبه 2 زندان اوین اتهامات اجتماع و تبانی به قصد اخلال در امنیت داخلی و تبلیغ علیه نظام را به این فعال صنفی منتسب نمود مصادیق این اتهامات شرکت در تجمعات صنفی سال های قبل از جمله تجمع 13 مهر 96 و انعکاس خبرهای صنفی و آموزشی از جمله اخبار مربوط معلمان زندانی بوده است.

در بازپرسی و روند بازجویی محمد حبیبی ضمن رد اتهامات بر فعالیت های صنفی و آموزشی خود در چارچوب تشکیلات کانون تاکید نموده است.

محمد حبیبی بعد 16 روز انفرادی روز 27 اسفند به قرنطینه منتقل گردید سپس به بند 4 زندان اوین منتقل شد وی هم اکنون در سالن 3 این بند بصورت بازداشت موقت زندانی است.

محمد حبیبی بعد از انتقال به بند عمومی روز سه شنبه 7 فروردین موفق شد در ملاقات هفتگی همسر و پدر و مادر خود را ملاقات نماید.

خانواده در این ملاقات وضعیت روحی و جسمی وی را خوب توصیف نمودند و عنوان کردند که  ایشان ضمن تشکر از حمایت های همکاران و فعالان مدنی و تشکل های صنفی و مدنی ، به  همه مردم ایران بخصوص کنشگران صنفی و معلمان تبریک و شاد باش نوروزی گفته است.

لازم به ذکر است آقای حبیبی برای تبدیل قرار بازداشت به قرار وثیقه اقدام نموده است و کمیته دفاع ازمحمد حبیبی امیدوار است با  پایان یافتن تعطیلات نوروزی و با موافقت بازپرس پرونده شرایط آزادی وی فراهم گردد و دانش آموزان این معلم در سال جدید مدرسه را همراه معلم خود شروع نمایند.

کمیته دفاع ازمحمد حبیبی

بازگشت محمود بهشتی لنگرودی به زندان اوین

روزشنبه یازدهم فروردین ماه،محمودبهشتی لنگرودی سخنگوی کانون صنفی معلمان تهران بعد از چندروز مرخصی به زندان اوین بازگشت.

کشته وزخمی شدن3کارگر درحادثه ریزش معدن همکار

مدیر مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت : بر اثر ریزش معدن همکاردر شهرستان راور این استان یک کارگر معدن کشته و 2نفر زخمی شدند.

سید محمد صابری روز شنبه افزود: در این حادثه که ساعت 10 و 47 دقیقه امروز رخ داد ،نیروهای امدادی سریع به منطقه اعزام شدند.

وی گفت : یک کارگر معدن به نام صفر زارع 40 ساله در دم جان باخته بود.

صابری افزود: 2 کارگرمعدن دیگر به نامهای علیرضا خواجویی و مجتبی عباسی بترتیب با سنین 40 و 30 ساله که دچار مصدومیت شده بودند ،به بیمارستان جهت مداوا انتقال یافتند.

معدن ‘ذغالسنگ همکار’ واقع در تنگ فیض آباد به عنوان بزرگترین معدن شهرستان راور در 140کیلومتری شمال کرمان قرار دارد.

جان باختن یک جوان در ساربوگ براثر تیراندازی مستقیم نیروی انتظامی

روزچهارشنبه هشتم فروردین ماه، ماموران پاسگاه ساربوگ بسوی جوان حامل چندگونی برنج آتش گشودند وبدلیل جراحات شدیدش به در بخش آی سی او بیمارستان نیکشهر منتقل ودر در بخش آی سی بستری شد.روزجمعه دهم فروردین ماه این جوان جانش را ازدست داد.

به گزارش یک منبع خبری محلی،عبدالواحد رئیسی فرزند فقیر محمد اهل ساربوگ از توابع قصرقنداز شهرهای  استان سیستان و بلوچستان حدودا ۱۰ گونی برنج به همراه داشته است.

این منبع بنقل از شاهدان عینی هویت ماموران شلیک کننده را محمد صبوری اهل زابل و روح الله صبوری اعلام کرده است.

یازدهم فروردین ماه1397

akhbarkargari2468@gmail.com