اخبار وگزارشات کارگری 15 اردیبهشت ماه 1398

admin   می 5, 2019   دیدگاه‌ها برای اخبار وگزارشات کارگری 15 اردیبهشت ماه 1398 بسته هستند

بایگانی

«با اتحاد پیروز میشویم، با افتراق شکست میخوریم»

بازداشتی های مراسم روز جهانی کارگر وروز معلم تهران آزاد باید گردند

– 6نفر دیگر از بازداشت شدگان مراسم روز جهانی کارگر تهران مقابل مجلس آزاد شدند

– آزادی رسول بداقی از زندان بزرگ تهران باتودیع وثیقه

– نگرانی وبی خبری ازوضعیت حال جسمانی شهابی عضوزندانی سندیکای کارگران شرکت واحد

– امروز ۱۵اردیبهشت وحیدفریدونی وناصرمحرم زاده ازاعضای سندیکای کارگران شرکت واحد که درتجمع اعتراضی روزجهانی کارگر۱۱اردیبهشت مقابل مجلس بهارستان بازداشت شده بودند باقرارهای کفالت صدمیلیون تومانی از زندان فشافویه آزادشدند.

– کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری  ایران:

تجمع کنندگان اول ماه می جرمی مرتکب نشده اند و باید آزادی آنان به یک خواست عمومی بدل شود

– کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری:

«یورش به تجمع کارگران و دیگر فعالین اجتماعی و ضرب و شتم و بازداشت آنان، پاسخ سرمایه به کارگران در روزجهانی کارگر»

– درخواست عثمان اسماعيلي، فعال كارگري، براي آزادي بازداشت شدگان

– صالح نیکبخت:

” حق كارگران و معلمان است كه اعتراض بكنند!”

” بازداشت ها غيرقانوني است و اين عمل از لحاظ قانوني محكوم است!”

– بیانیەی انجمن صنفی معلمان کردستان در خصوص تجمع ۱۲ اردیبهشت و حملە بە شرکت کنندگان در تهران

– اتحادیه معلمان انگلستان خواهان آزادی همه دستگیر شدگان روز جهانی کارگر شد

– اطلاعیه پلاتفرم سندیکاهای کارگری سوئد- ایران:

روند نگران کننده صدور احکام هرچه شدیدتر برای فعالین سندیکایی ،سیاسی و مدنی در ایران

– روز جهانی کارگر ۹۸ در سنندج

– کارکنان متانیر استان های تهران، قم و کرج  دومین هفته اعتصابشان در اعتراض به نداشتن امنیت شغلی و واگذاری به بخش خصوصی را با تجمعی دیگرمقابل وزارت نیرو آغاز کردند

– تجمع کارگران شهرداری منطقه هشت اهواز دراعتراض به عدم پرداخت 3ماه حقوق و دوماه حق بیمه

– 150کارگر کارخانه کشباف صفا قربانی اختلافات سهامداران

– عدم پرداخت عیدی و حق سنوات کارگران پمپ گاز شهرداری مشهد

– سایه شوم نبود امنیت شغلی بر سر کارگران/ قراردادهای سفید امضا و سفته‌ای به چه قیمت

– گزارشی تکان دهنده:کارگران کوچک مشغول بیگاری‌اند!

– تجمع اعتراضی کشاورزان سیل زده شهرستان کارون مقابل سازمان جهاد کشاورزی

– جان باختن یک کارگر درتربت جام براثرریزش دیوار

– جان باختن یک کارگر راه سازی درمهران براثر سقوط لودر

– مسمومیت 7 کارگر کارخانه کریستال سازی بلورک براثر نشت گاز آمونیاک

 *6نفر دیگر از بازداشت شدگان مراسم روز جهانی کارگر تهران مقابل مجلس آزاد شدند

عصر روز یکشنبه پانزدهم اردیبهشت ماه،وحید فریدونی،نیما ویژه،ناصر محرم زاده،قاسم خالویی،سمیرا امیری  وهادی سلیمانی از بازداشت شدگان مراسم روز جهانی کارگر تهران مقابل مجلس آزاد به قرار کفالت آزاد شدند.

*آزادی رسول بداقی از زندان بزرگ تهران باتودیع وثیقه

غروب روز یکشنبه 15اردیبهشت،رسول بداقی بازرس کانون صنفی معلمان تهران که در تجمع سراسری معلمان در روز دوازدهم اردیبهشت روز معلم دستگیر شده بود از زندان بزرگ تهران به قید وثیقه آزاد شد.

*نگرانی وبی خبری ازوضعیت حال جسمانی شهابی عضوزندانی سندیکای کارگران شرکت واحد

رضا شهابی ازاعضای هیئت مدیره سندیکای واحد که در۱۱اردیبهشت همراه تعدادی ازهمکارانش درمقابل مجلس بهارستان توسط نیروی های انتظامی وامنیتی دستگیرشده،  به علت بازداشت های متعدد وتحمل حبس های طولانی به دلیل فعالیت های سندیکایی دچارجراحی های سنگین کمر وگردن شده است وازبیماری های متعددی ازجمله فشارخون وبی حس سمت چپ بدن رنج میبرد وبطور مرتب داروهای متفاوتی باید مصرف کند وتحت درمان قراردارد.

درچهارروز گذشته دربازداشت و قرارگرفتن درشرایط نامناسب ازجمله سلول انفرادی وچشم بند قطعا دچار مشکلات جسمانی خواهد شد وطبق توصیه پزشکان دردوره های قبلی زندان ، نگه داشت این کارگرسندیکایی درشرایط زندان میتواند برای نامبرده خطرات جدی و جبران ناپذیری داشته باشد .

سندیکای کارگران ضمن محکوم کردن بازداشت تمامی دستگیرشدگان روزجهانی کارگر و روز معلم خواستار آزادی بی قید وشرط تمامی بازداشت شدگان میباشد ومسئولیت هرگونه مشکلات جسمی رابرای رضا شهابی بهعده زندانبان و عوامل بازداشت کننده امنیتی میداند.

*امروز ۱۵اردیبهشت وحیدفریدونی وناصرمحرم زاده ازاعضای سندیکای کارگران شرکت واحد که درتجمع اعتراضی روزجهانی کارگر۱۱اردیبهشت مقابل مجلس بهارستان بازداشت شده بودند باقرارهای کفالت صدمیلیون تومانی از زندان فشافویه آزادشدند.

تاکنون چهارعضو بازداشتی های سندیکای آزاد شده اند وهمچنان رضاشهابی وحسن سعیدی و سیدرسول طالب مقدم دیگراعضای سندیکا همچنان دربند۲۰۹زندان اوین زندانی هستند .

سندیکای کارگران شرکت واحد خواستارآزادی بی قیدوشرط سه عضوزندانی سندیکا وتمامی بازداشتی های ۱۱اردیبهشت مقابل مجلس و دیگرزندانیان کارگری وصنفی میباشد

برگرفته از کانال تلگرام سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه

*کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری  ایران:

تجمع کنندگان اول ماه می جرمی مرتکب نشده اند و باید آزادی آنان به یک خواست عمومی بدل شود

ماده 20 اعلامیه ی جهانی حقوق بشر بر دو حق بنیادین بشر ، تشکیل و شرکت در اجتماعات مسالمت آمیز و نیز ممنوعیت اجبار به شرکت در اجتماعی خاص تاکید کرده است. وهمچنین  طبق اصل 27 قانون اساسی ” ایران، تشکیل اجتماعات وراهپیمائی ها،بدون سلاح به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است”

لازمه اجرایی شدن این قوانین  تعهدی است که سیستم حکومتی به شهروندان خود داده است و تخطی وعدول از این قوانین پایمال کردن آشکار حقوق شهروندان از طرف حکومتی است که خودرا برآمده از رای مردم می داند.

بازداشت و کتک کاری و تحقیر و هتک حرمت وزندانی کردن شرکت کنندگان در مراسم “روز جهانی کارگر ، و روز معلم “زیر پا گذاشتن قوانین و مصوباتی است که خود دولت مسبب ومجری آن است همچنین پاسخی خشن وتند به تجمع آرام و بدون سلاح !! کارگران و معلمان و دانشجویان و زنان و مردان مسن بازنشسته ای بود. که جز بیان مطالبه وخواسته بر حق وقانونی خود چیز دیگری نمی خواستند .

واقعیت اینست که حمله نیروهای امنیتی و (نیروهای مجهول الهویه موسوم به لباس شخصی) به تجمع کنندگان در اول ماه می ، سرکوب وضرب و جرح بی رحمانه زن ومرد و پیر وجوان ناشی از یک نوع بیماری “تجمع هراسی” است که دولت سرمایه داری سال هاست بدان مبتلا شده و  بعد از اعتراضات سال ۹۶ شدت این بیماری دوچندان شده است و چرایی آنرا ازهراس حاکمیت ،در مقابل نیروی متحد ی که از فرط گرانی و گرسنگی و بیکاری و تنگدستی راه گریزی برایش نمانده و ممکن است به یک اعتراض گسترده بدل شود باید دید . و به همین منظوراست که دولت هر نوع اجتماعی که بوی اعتراض از آن برخیزد را به منزله اقدام علیه ساختار سیاسی خود می داند.

بازداشت و به زندان افکندن فعالین کارگری ومعلمان ودانشحویان ، زنان وبازنشستگان وعدم پاسخگویی مسئولان  تنها راه را برای اعتراضات گسترده تر هموار خواهد کرد .

تمامی بازداشت شده گان اخیر به فوریت وبدون هیچ شروطی باید آزاد شوند.

اعتراض واعتصاب جزو حقوق لاینفک مزدبگیران باید قرار گیرد

و جان وحرمت همه زندانیان در مصونیت کامل باید باشد.

کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری  ایران

۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

*کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری:

 «یورش به تجمع کارگران و دیگر فعالین اجتماعی و ضرب و شتم و بازداشت آنان، پاسخ سرمایه به کارگران در روزجهانی کارگر»

روز چهارشنبه 11 اردیبهشت (اول ماه مه) کارگران ایران نیز موفق شدند، همراه با تظاهرات و تجمعات کارگران در سرتاسر دنیا، مراسم روز جهانی کارگر را با تجمع در تهران و در مقابل مجلس و برخی از شهرهای دیگر کشور، از جمله شهرهای سنندج، سقز، مریوان و … برگزار نموده و تلاش نمایند تا حتی‌المقدور با طرح و بیان خواست‌ها و مطالبات این طبقه در قالب برخی شعارها، بیانیه‌ها و سخنرانی‌ها وهمچنین توزیع شیرینی و گل در میان مردم ضمن بزرگداشت این روز، صدای حق‌طلبی و آزادی‌خواهی کارگران را به گوش همگان برسانند.

واقعیت این است که در ایران تحت حاکمیت سرمایه، بعد از گذشت نزدیک به یکصد و بیست سال از به رسمیت شناخته شدن این روز تاریخی و با وجود آنکه در قانون کار موجود ــ با همه نواقص و ایرادهایش ــ این روز به عنوان “روز تعطیل رسمی کارگران” به رسمیت شناخته شده است، اما هنوز کارگران ایران از حق برگزاری آزادانه مراسم روز جهانی کارگر محروم بوده و تجمعات آنان برای بیان خواست‌ها و مطالبات این طبقه همواره از سوی حکومتگران و صاحبان سرمایه با تهاجم و سرکوب مواجه شده و با احضار و تهدید و بازداشت و زندان پاسخ می‌گیرد.

بدون تردید حمله وحشیانه عوامل سرمایه، به تجمعات اول ماه مه، در روز جهانی کارگر و ضرب و شتم و دستگیری ده‌ها تن از کارگران و فعالان کارگری، معلمان، بازنشستگان، زنان و دانشجویان، جدا از ضدیت ذاتی و طبقاتی سرمایه‌داران با کارگران و خواست.ها و منافع آنان، نشان از ترس و وحشت مسئولین و دولتمردان از اظهار وجود سراسری و طبقاتی کارگران در این روز دارد. اول ماه مه با سنت اعتراضی و مبارزه جویانه‌اش، با ویژگی‌های ضداستثماری و مطالبه گرانه‌اش، در اساس این قابلیت را دارد که کارگران را جدا از تعلقات جنسیتی، ملی، مذهبی، قومی و نژادی به اتحاد و همبستگی برای احقاق حقوق کارگرعلیه سرمایه فرا خواند و بیش از پیش متحد و یکپارچه کند. اول ماه مه در واقع قدرت و توانایی جهانی، سراسری و بین‌المللی کارگران را به آنان نشان می‌دهد. بی جهت نیست که صاحبان سرمایه و دولت‌های مدافع آن نسبت به این روز حساسیت ویژه نشان می‌دهند و پیشاپیش برای یورش به کارگران و درهم شکستن اتحاد و همبستگی آنان نقشه می‌کشند. صاحبان سرمایه از هر آنچه که یادآور این روز تاریخی و نام و نشان آن باشد متنفرند و از آن وحشت دارند.

سرمایه ایران حمله به تجمع مسالمت‌آمیز کارگران در این روز را در شرایطی پی می‌گیرد که کمر کارگران در زیر بار تورم افسار گسیخته و گرانی روزافزون، دستمزدهای به مراتب زیر خط فقر و حقوق های معوقه و انواع فشارها و مصائب خم شده و سفره ی کارگران و مردم زحمتکش و به جان آمده بیش از هر زمان دیگر خالی است. کارگران ایران هنوز از حق اعتراض واعتصاب و ایجاد تشکل و تجمع محرومند و حق طرح و بیان خواست‌ها و مطالبات خود را حتی به شیوه‌ای مسالمت‌آمیز ندارند.

هم اکنون تعدادی از کارگران و فعالان کارگری و دانشجویی که در مراسم اول ماه مه، روز جهانی کارگر در مقابل مجلس تجمع کرده بودند بازداشت شده و در زندان بسر می‌برند.

حرف آنان در مراسم این روز این بود که: حداقل دستمزد کارگران نباید کم تر از ۷ میلیون تومان باشد؛ مستمری بازنشستگان باید ترمیم شود؛ کارگران بیکار و تمامی افراد آماده به کار باید از بیمه بیکاری مکفی و کارآمد برخوردار باشند؛ کارگران زن و مرد در شرایط کاربرابر، مزد برابر دریافت کنند؛ کارگران از حق ایجاد تشکل‌های مستقل و حق اعتراض و اعتصاب و راهپیمایی و تجمع و حق آزادی بیان و عقیده و نشر برخوردار باشند؛ تبعیض‌های جنسیتی، ملی و مذهبی، قومی و نژادی از جامعه رخت بربندد و به عناوین مختلف به آن دامن زده نشود؛ کار کودکان ممنوع اعلام گردد؛ سیاست‌های جنگ‌افروزانه و مداخله‌گرانه از جانب هر دولتی و علیه هر ملتی که باشد محکوم شود و برقراری صلح و امنیت و رفاه مردم در اولویت قرار گیرد؛ کارگران و معلمان عمدتا به خاطر پیگیری حقوق و مطالباتشان در زندان نباشند و همه زندانیان سیاسی و عقیدتی از زندان آزاد شوند؛ نیازهای مردم سیل زده و از هستی ساقط شده به فوریت تامین گردد؛ و مراسم اول ماه مه، روز جهانی کارگر آزادانه و بدون هیچ مانع رادعی  برگزار گردد و …این ها در واقع بخش هایی از خواست‌ها و مطالبات تجمع کنندگان در اول ماه مه، در مقابل مجلس بود. آیا کارگران، فعالان کارگری و دانشجویان باید به خاطر پیگیری این مسائل و دنبال نمودن این خواست ها و مطالبات دستگیر و روانه زندان شوند؟

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری ضمن محکوم نمودن سیاست‌های ضدکارگری و بازداشت کارگران و دانشجویان دستگیر شده در روز جهانی کارگر، خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط تمامی بازداشت شدگان می‌باشد. امری که تنها به پشتوانه

و حمایت‌های همه جانبه خانواده بزرگ کارگری امکان‌پذیر خواهد بود.

کارگران! تشکل‌ها و فعالان کارگری، مردم آزاده و عدالت‌طلب ایران و جهان!

با حمایت گسترده از کارگران و فعالان کارگری، معلمان و دانشجویان دربند، نشان دهیم که آن‌ها تنها نیستند.

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری

۱۳۹۸/۰۲/۱۴

*درخواست عثمان اسماعيلي، فعال كارگري، براي آزادي بازداشت شدگان

عثمان اسماعيلي، كارگر نقاش و فعال كارگري، در گفتگو با راديو ندا با محكوم كردن بازداشت كارگران و دانشجويان در تجمع مسالمت آميز روز جهاني كارگر در تهران، خواستار آزادي بدون قيد و شرط آنها شد!

گوش کنید:

http://www.radioneda.de/2019/05/03/Osman980212.mp3

*صالح نیکبخت:

” حق كارگران و معلمان است كه اعتراض بكنند!”

” بازداشت ها غيرقانوني است و اين عمل از لحاظ قانوني محكوم است!”

صالح نيكبخت، وكيل شريف كارگران، در گفتگو با راديو ندا پيرامون بازداشت ده ها تن از كارگران و دانشجويان در روز جهاني كارگر در تهران، گفت : ” بازداشت ها غيرقانوني است و اين عمل از لحاظ قانوني محكوم است!” و تاكيد كرد : ” حق كارگران و معلمان است كه اعتراض بكنند!”

گوش کنید:

http://www.radioneda.de/2019/05/03/Nikbakht980211.mp3

*بیانیەی انجمن صنفی معلمان کردستان در خصوص تجمع ۱۲ اردیبهشت و حملە بە شرکت کنندگان در تهران

فرهنگیان آگاه ایران

درسالروز گرامیداشت مقام معلم ودرپاسخ بە فراخوان شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران،  فرهنگیان مطالبه گر و روشنفکر کردستان همراه و همگام با همکاران خود درسراسر کشور دست به تجمع اعتراضی زدند.

اعتراض معلمان در راستای احقاق حقوق صنفی و مدنی و با تکیه  بر اصول ۲۶ و ۲۷ قانون اساسی و مواد۴۳- ۴۴- ۴۶ منشور حقوق شهروندی، بار دیگر نشان داد که همکاران ما با جدیت دنبال خواسته های خود و دانش آموزان هستند و در این راه از  هیچ تلاشی فروگذار نخواهند کرد.

مسئولان نیز بدانند که برخورد قهری، بازداشت و نسبت دادن اتهام نه تنها نتیجه ای در بر ندارد بلکه عزم همکاران ما را در پیگیری خواسته ها راسخ تر نموده، تلاش ها را برای رسیدن به آنها بیشتر خواهد نمود.

بدیهی‌ است کنش های اعتراضی از اصول شناخته شده و مورد وثوق نهادهای مدنی برای پیگیری خواسته ها و تحقق آنها و زبان گویای مردم برای رساندن صدا و خواست مردم به حاکمیت در بیشتر کشورهای جهان است، لذا آنچه که مد نظر برگزار کنندگان و جامعه است تحقق آنهاست، نه برخورد رادیکال و سرکوب آنها از جانب حاکمیت!

هم خوانی و انتساب آنها به عناوینی هم چون اخلال در نظم عمومی و اقدام علیه امنیت کشور و… نه تنها مشکل را حل نکرده بلکه نتیجه ی عکس خواهد داشت.

انجمن صنفی معلمان کردستان (سقز و زیویه) ضمن قدردانی از همکاران در پاسخ مناسب به فراخوان،حمله به تجمعات به ویژه تجمع تهران را به شدت محکوم می نماید و خاطر نشان می سازد خواستار آزادی هرچه سریعتر و بی قید و شرط همکاران است.

انجمن صنفی معلمان کردستان(سقز و زیویه)

۱۵ اردیبهشت ۹۸

*اتحادیه معلمان انگلستان خواهان آزادی همه دستگیر شدگان روز جهانی کارگر شد

۳ مه ۲۰۱۹

جناب حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران

من به نمایندگی از سوی اتحادیه معلمان انگلستان (NASUWT ) به شدیدترین وجه ممکن اعتراض خود را نسبت به دستگیری و بازداشت فعالین کارگری و دانشجویان که به مناسبت روز جهانی کارگر، اول مه ۲۰۱۹، در تهران تجمع کرده بودند، اعلام می کنم.

اتحادیه معلمان انگلستان آگاه است که دانشجویان و فعالین کارگری در ایران همانند دیگر همکارانشان در سراسر جهان، دستاوردهای کارگران را که از اول ماه مه سال 1886  تضمین و در سطح جهانی به رسمیت شناخته شده را جشن می گرفتند. همکاران ما در ایران کاری نکرده اند مگر اعلام تعهد خود به دو اصل آزادی و دموکراسی در ایران، جایی که در آن کارگران باید از حق آزادی تشکل و حق پیمان های دستجمعی بر خوردار باشند؛ حقوقی که در مقاوله  نامه های سازمان جهانی کار از آن صیانت شده و دولت ایران از امضا کنندگان آن است.

اتحادیه معلمان انگلستان اقدام علیه فعالین کارگری در روز  جهانی کارگر ، اول مه ۲۰۱۹، را  تداوم نقض حقوق  به رسمیت شناخته کارگران در سطح جهانی می داند.

اتحادیه معلمان انگلستان از شما می خواهد که  افراد زیر و همه فعالین کارگری دیگری که به دلیل فعالیت های مشروع سندیکایی زندانی  شده اند را بی درنگ آزاد کنید:

رضا شهابی، حسن سعیدی، وحید فریدونی، ناصر محرم زاده، سید رسول طالب مقدم، محمد علی اصلاغی ، اسدالله سلیمانی، خانم فرحناز شیری، کیوان صمیمی، کامیار فکور، مراد طاهری،  سلیمانی نژاد، عباس شمس، هادی سلیمانی، سید مهدی عظیمی، ماهان صالحی، قاسم خالوئی، داوود رفیعی و اسدالله سلیمانی .

اتحادیه معلمان انگلستان  منتظر پاسخ شما به  این امر مهم و اضطراری است.

با احترام،

کریس کیت

دبیر کل اتحادیه معلمان انگلستان

https://workers-iran.org/nasuwt-the-uk-teachers-union-condemns-arrest-of-workers-and-students-at-may-day-rally-in-tehran/

ترجمه و باز تکثیر از اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

*اطلاعیه پلاتفرم سندیکاهای کارگری سوئد- ایران:

روند نگران کننده صدور احکام هرچه شدیدتر برای فعالین سندیکایی ،سیاسی و مدنی در ایران

اول ماه مه با اتحاد جنبش کارگری برای ادامه مبارزه با بی عدالتی ها در جامعه، ارتقاء در ا مر برابری جنسیتی, برابری اقتصادی و همبستگی یبن الملی جشن گرفته میشود.

جشن اول ماه مه امسال در ایران با توجه به عواقب سیل های اخیر ابعاد دیگری را در جامعه بوجودآورده است.

بسیاری از شهرها، روستاها، زمین های کشاورزی، راه ها، پل ها، مدارس و کودکستان ها و مراکز صنعتی و کارگاه ها تخریب شده اند. نابودی جنگل ها، سد سازی ها در جهت آ بیاری مناطق کشاورزی بخش خصوصی و منا فع شخصی همچنین راه و ساختمان سازی بر روی کانال ها و مسیر های آب از جمله عواملی هستند که زمینه بروز این فاجعه در کشور را ایجاد کرده اند.

تخریب مراکز کار و صنعت بر اثر سیل موجب بیکاری تعدادی زیادی از کارگران شده است بدون آنکه آنها حق گرفتن خسارت از کارفرما را داشته باشند. پلاتفرم سندیکاهای کارگری سوئد در آخرین اطلاعیه خود خواستار اقدامات عاجل از طرف دولت ایران و پرداخت خسارت اقتصادی به کارگران و خانواده های سیل زده شده بود.

صاحبان قدرت در ایران بجای رسیدگی به وضعیت کارگران و سیل زدگان، بازنشستگان، مدارس، درمان و بهداشت و ایجاد امنیت برای مردم کشور سرمایه های عظیمی را صرف وسایل نظامی، سپاه پاسداران و بسیج کرده و کمک های مالی بلاعوض به حماس، حوثی ها، حزب الله لبنان و شیعیان سوریه می کنند.

اعتراضات و اعتصابات روزمره از جمله علیه بیکاری،تورم، رشوه و فساد اقتصادی ، سوء استفاده از قدرت و خصوصی سازی های زیانبار بدون وقفه ادامه دارد . برخود رژیم به این اعتراضات همانا تداوم اذیت و آزار، تهدید، صدور حکم های بی رویه زندان، شکنجه، و تحقیر به روش جزایی قرون وسطایی شلاق نشان دهنده تلاش بی حاصل رژیم در مهار کردن اعتراضات و خواستهای بحق جامعه در ابطه با تضمین شغلی ,امنیت اجتماعی و احترام به دگراندیشی است.

در اینجا ما فقط به چند مورد بر تلاش بی وقفه و شدید رژیم جهت مهار کردن خواستهای بحق جامعه بسند میکنیم:   حکم ۲۰ تا ۵۰ ضربه شلاق و پنج سال زندان برای ۱۷کارگر معدن، ۶ سال زندان و۳۰ ضربه شلاق برای فعال اتحادیه ای جعفر عظیم زاده، ۳۳ سال زندان۱۴۸ ضربه شلاق برای نسرین ستوده، وکیل ,۱۰ سال زندان و ۷۴ ضربه۱۰ شلاق برای محمد حبیبی معلم. اسماعیل بخشی کارگر شرکت نیشکر هفت تپه بخاطر مبارزه مشروع خود علیه خصوصی سازی شرکت و طلب حقوق ماهها معوقه زندانی شده و مورد شکنجه قرار گرفت. اسماعیل عبدی دبیر    کانون صنفی معلمان به ۶ سال زندان محکوم شد. محمود بهشتی لنگرودی فعال کانون صنفی معلمان به ۱۴ سال زندان محکوم شد. این فعالین اتحادیه ای با اتهام ” توطئه علیه امنیت ملی” و “اغتشاش در نظم عمومی و تهدید علیه امنیت ملی ” مورد محاکمه قرار گرفته اند.

جمهوری اسلامی ایران با احضار، تهدید، بازداشت و زندان فعالین کارگری در روزهای پیش از اول ماه قصد دارد با ایجاد ترس و ارعاب از برگزاری وسیع مراسم اول ماه مه توسط کارگران در شهرهای مختلف جلوگیری کند. در ۲۶آوریل ماموران امنیتی رژیم ایران با حمله به پارک جهان نما ۱۲ نفر از فعالین کارگری از جمله پروین محمدی نایب رئیس اتحادیه آزاد کارگران، واله زمانی عضو سندیکای نقاشان استان البرز، عیرضا ثقفی و هله صفرزاده از اعضای کانون مدافع حقوق کارگر بازداشت و به زندان رجایی شهر کرج منتقل شده اند.

سندیکاهای کارگری سوئد، که فعالیت در رابطه با ایران را در نهاد پلاتفرم سندیکاهای کارگری سوئد- ایران سازمان دهی کرده است، اعلام میدارند که حقوق اتحادیه ای بخشی از حقوق بشر است و متعهد هستند که به حمایت خود از مبارزه اتحادیه ای برای ایجاد تشکل های مستقل و آزاد در ایران ادامه دهند. ما در همکاری با سازمان جهانی کار، آی.ال.او و کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری، آی.تی.یو.سی اقدامات ضروری را برای وادار کردن رژیم ایران به رعایت و تضمین حقوق اتحادیه ای و حقوق بشر انجام خواهیم داد.

ما خواستار :

  • آزادی بی قید و شرط و فوری کارگران، معلمان و فعالین حقوق مدنی زندانی
  • پایان دادن به انتساب اتهام واهی تهدید علیه امنیت کشور به مبارزات کارگری.
  • پایان دادن فوری به ادامه اذیت و آزار، شکنجه و اجراء احکام قرون وسطایی بمانند شلاق
  • برسمیت شناختن اتحادیه های آزاد و مستقل به عنوان نمایندگان قانونی و رسمی کارگران هستیم.

پلاتفرم سندیکاهای کارگری سوئد – ایران

استکهلم ۲۹ آوریل ۲۰۱۹

*روز جهانی کارگر ۹۸ در سنندج

در چهار دهه گذشته برگزاری  اول ماه مه در سنندج، همواره بخشی از تاریخ جنبش کارگری ایران بوده است. امسال نیز مانند سال‌های گذشته، مامورین امنیتی و انتظامی، از اولین روزهای اردیبهشت به سراغ فعالین شاخص و سرشناس سنندج رفتند: از احضار تا بازجویی و تهدید به عدم شرکت و برگزاری این روز کارگری! در مقابل اما سیر روی‌دادها نشان داد که باز هم سرکوب بی نتیجه است!

روز جهانی کارگر امسال نیز با وجود تهدیدهای مختلف امنیتی و با تمام کم و کاستی‌هایش در شهر سنندج برگزار شد. این در حالی بود که احضار و تعهد گرفتن از فعالین پیشرو کارگری و یورش به منازل آنها و بازداشت همچنان ادامه داشت.

روز ۱۱ اردیبهشت، فضای شهر سنندج به شدت امنیتی بود. مامورین گارد ویژه و موتور سوار و لباس شخصی‌ها در سطح شهر رژه می رفتند و حرکت عابرین را در محل از پیش تعیین شده مراسم زیر نظر داشتند. به دلیل فضای بشدت امنیتی، فعالین با درایت خود، مراسم را در نقطه ای دیگر و محلی پر رفت و آمد، با بالا بردن ده‌ها پلاکارد و سردادن شعارها و خواست‌های طبقه کارگر برگزار کردند. البته تغییر مکان راهپیمایی، باعث شد که تعداد زیادی که بی خبر بودند، امکان حضور در تجمع نداشته باشند.

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری از همه کسانی که علی رغم تمام مشقات و تنگناهای اقتصادی، در مراسم های #اول_ماه_مه شرکت کردند، قدردانی می کند. همچنین دست مریزاد می گوییم به تمام اعضا و دوستداران کمیته هماهنگی که در این مدت با پخش تراکت اول مه، تقویم کارگری و گل و شیرینی در محل‌های کارگری و شهرک‌های صنعتی #سنندج؛ بسترهای لازم را برای بزرگداشت این روز جهانی کارگری ایجاد کردند. دست یکایک شما عزیزان را به گرمی می فشاریم. به امید روزی که این تلاش‌ها به ثمر نشیند و پایانی باشد به استثمار و بردگی مزدی در نظام سرمایه‌داری؛ و برخورداری همگان از یک زندگی انسانی و شایسته!

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری – ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

*کارکنان متانیر استان های تهران، قم و کرج  دومین هفته اعتصابشان در اعتراض به نداشتن امنیت شغلی و واگذاری به بخش خصوصی را با تجمعی دیگرمقابل وزارت نیرو آغاز کردند

روز یکشنبه پانزدهم اردیبهشت کارکنان متانیر استان های تهران، قم و کرج  همزمان با آغاز دومین هفته اعتصابشان در اعتراض به نداشتن امنیت شغلی و واگذاری به بخش خصوصی برای باری دیگر دست به تجمع مقابل وزارت نیروواقع در خیابان ولی عصر،ابتدای بزرگراه نیایش زدند.

قابل یاد آوری است که طی هفته گذشته دوبار درروز یکشنبه هشتم اردیبهشت وروزچهارشنبه یازده اردیبهشت همزمان با روز جهانی کارگر دست به تجمع مقابل این وزارتخانه زده بودند.

براساس گزارش رسانه ای شده،کارکنان شرکت متانیر که از هفته گذشته در اعتراض به شرایط حقوقی و کاری خود دست به تحصن زده اند،امروزپانزدهم اردیبهشت، برای دومین بار جلوی وزارت نیرو تجمع کردند.

قرار بود نماینده معترضان روزگذشته(14اردیبهشت)، با خوش خلق مدیرعامل برق منطقه‌ای تهران جلسه داشته باشند که به امروز موکول گردید و امروز نیز آن‌ها را به ساختمان برق تهران راه نداده اند. کارکنان معترض از سه استان تهران، البرز و قم هستند.

بنا بهمین گزارش،در پی مشکلات ناشی از تعدیل نیرو و مسائل حقوقی، کارکنان و کارمندان شرکت مهندسی تعمیرات انتقال نیروی تهران (متانیر) از هفته گذشته دست به تجمعات اعتراضی زده اند که بر اساس آنچه که معترضان اعلام کرده اند تاکنون به خواسته‌های آن‌ها توجهی نشده است.

این اعتراضات ریشه دار بوده و پرسنل متانیر یکبار دیگر نیز خردادماه ۹۷ مقابل وزارت نیرو دست به تجمع اعتراضی زده بودند که با شروع دور جدید اعتراضات به نظر می‌رسد مشکلات آن‌ها همچنان پابرجا بوده و وعده‌های قبلی محقق نشده است.

این معترضان چهارشنبه هفته گذشته نیز مقابل ساختمان وزارت نیرو در نیایش تجمع اعتراضی برگزار کردند که با حضور نماینده توانیر قرار شد مطالبات و خواسته‌های ان‌ها پیگیری شود. این پیگیری‌ها منجر به قرار برگزاری جلسه‌ای با غلامرضا خوش خلق برای دیروز گردید که این نشست برگزار نشد و امروز نیز بر اساس گزارش‌های دریافتی، نمایندگان معترضان را به ساختمان برق تهران راه نداده اند.

خواسته های این کارکنان معترض بقرار زیراست:

تصاویر:

*اعتصاب کارکنان متانیر شهرهای تهران، قم و کرج در اعتراض به نداشتن امنیت شغلی و واگذاری به بخش خصوصی

روزیکشنبه هشتم اردیبهشت ماه، کارکنان متانیر(شرکت مهندسی تعمیرات انتقال نیروی تهران) شهرهای تهران، قم و کرج دراعتراض به نداشتن امنیت شغلی و واگذاری به بخش خصوصی ،دست از کار کشیدند.

براساس گزارشات رسانه ای شده،صبح امروز تمامی نیرو‌های تعمیراتی و رلیاژی و خطوط شرکت متانیر تعمیرات برق در شهرهای تهران، قم و کرج در اعتراض به نبود امنیت شغلی و مشکلات صنفی که معتقدند شرکت برق تهران مسبب آن بوده است، دست به اعتصاب زدند.

کارکنان این شرکت در اعتراض به سیاست‌های شرکت برق تهران نسبت به متانیر و تبدیل این شرکت به بخش خصوصی و نبود امنیت شغلی، اجرای تمامی برنامه‌های این شرکت در شبکه برق تهران، کرج و قم را لغو کردند.

یادآوری :شرکت مهندسی تعمیرات انتقال نیروی تهران (متانیر) وظیفه تعمیرات و نگهداری خطوط انتقال و پست‌های فشارقوی زیر مجموعه برق منطقه‌ای تهران در سه استان تهران، البرز و قم را بر عهده دارد.

شرکت مهندسی تعمیرات انتقال نیروی تهران (متانیر) از شرکت سهامی برق منطقه ای تهران منتزع و با 750 نفر پرسنل مجرب و متخصص فعالیت خود را از مهر ماه 1377 آغاز نمود.

*تجمع کارگران شهرداری منطقه هشت اهواز دراعتراض به عدم پرداخت 3ماه حقوق و دوماه حق بیمه

روزیکشنبه 15اردیبهشت،جمعی از کارگران شهرداری منطقه هشت اهواز دراعتراض به عدم پرداخت 3ماه حقوق و دوماه حق بیمه،دست به تجمع مقابل ساختمان این شهرداری زدند.

یکی از این کارگران حاضر درتجمع به خبرنگار رسانه ای گفت: کارگران فضای سبز منطقه هشت اهواز سه ماه حقوق از پیمانکار این شهرداری طلبکار هستند.

وی با اشاره به اینکه از اسفندماه سال گذشته نیز حق بیمه ما واریز نشده است افزود: در شرایط سخت اقتصادی فعلی تامین مایحتاج زندگی با این حقوق کم نیز مشکل است و تاخیرهای چند ماهه در پرداخت حقوق ها باعث سخت تر شدن زندگی هم می شود.

این کارگر درپایان افزود: تاکنون وعده های بسیاری برای به روز پرداخت کردن حقوق ها داده اند اما تاکنون عملی نشده است.

*150کارگر کارخانه کشباف صفا قربانی اختلافات سهامداران

کارخانه کشباف صفا تولید کننده انواع پارچه تریکو(گردباف و پلوش ) تکمیل و رنگرزی واقع در کیلومتر 7جاده مخصوص كرج بتاریخ 98/1/17 بدلیل اختلافات سهامدارانش تعطیل و150کارگرش با دو سال تا بیست و هفت سال سابقه کار بیکارشدند.

براساس گزارش رسانه ای شده بتاریخ15اردیبهشت،پرونده این کارخانه در شورای تامین فرمانداری تهران میباشد و شورای تامین رای به باز بودن کارخانه داده و بعلت خصوصی بودن آن، گفته است تا زمان واگذاری کامل و اجماع در فروش هیچ کارگری بیکار نشود.

*عدم پرداخت عیدی و حق سنوات کارگران پمپ گاز شهرداری مشهد

عیدی و حق سنوات کارگران پمپ گاز شهرداری مشهد(شرکت صبا نگین شرق صندوق ذخیره کارکنان شهرداری مشهد)از سال قبل تا به امروز15اردیبهشت پرداخت نشده است.این شرکت با دادن چکی به تاریخ ۱۳۹۸.۲.۱۵ عیدی کارکنان و پرسنل خود را موکول به تاریخ این چک کرده است.

*سایه شوم نبود امنیت شغلی بر سر کارگران/ قراردادهای سفید امضا و سفته‌ای به چه قیمت

نداشتن امنیت شغلی بر سر کارگران که به عنوان فعالان عرصه اقتصادی و چرخه تولید محسوب می‌شوند، سایه انداخته و موجب نگرانی آنها شده است.

بنابه گزارش رسانه ای شده بتاریخ15اردیبهشت، کارگران از قشر مهم و کلیدی جامعه در عرصه اقتصادی و چرخه تولید محسوب می‌شوند که نداشتن امنیت شغلی و بیمه‌های موقت بر سر آنها سایه انداخته و موجب شده با مشکلات عدیده‌ای مواجه شوند.

یکی از کارگران که دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد است، بیان کرد: شرکت ما بیش از چندین نیروی فعال و پای کار داشت که به دلیل مشکل پیش آمده در زمینه فروش تولیدات که کیفیت مطلوبی هم دارد، نسبت به تعدیل آنها اقدام شده و فقط تعداد اندک و انگشت‌شماری در شرکت مشغول به فعالیت هستیم.

وی افزود: نداشتن امنیت شغلی، اوضاع اقتصادی  و گرانی ما کارگران را با مشکل مواجه کرده است و به دلیل فاصله زیاد بین دخل و خرجمان، بین این دو همخوانی وجود ندارد.

کارگر دیگری گفت: به دلیل اینکه با یکی از مدیران شرکت آشنا بودم و چندین سال با وی همکاری می‌کردم از کرج برای رفت و آمد از خودروی شخصی استفاده می‌کنم و با توجه به وضعیت حقوقی که داریم، ماهانه باید هزینه زیادی هم برای استهلاک خودرو بپردازم تا بیکار نشوم.

انعقاد قراردادهای 40 روزه با کارگران

در برخی شرکت واحدها با کارگرانی که تازه مشغول به کار می‌شوند قرارداد 40 روزه یا دو ماهه با اعلام دستمزد حقوق جدید منعقد می‌کنند اما با کارگرانی که سابقه کار بیشتری دارند قرارداد یک ساله منعقد می‌شود و حقوق و مزایایشان نسبت به تازه‌واردها بیشتر است.

باید گفت که ذهن کارگران همواره درگیر این موضوع است که آیا شرکت فعالیت خواهد داشت یا مشکلات مواد اولیه، ارز و غیره دامنگیرش شده و تعطیل می‌شود و در نتیجه اخراج خواهند شد.

بنابهمین گزارش، در برخی از واحدها به کارگر جدید زمانی که مشغول به کار می‌شود از سوی برخی کارفرمایان اعلام می‌شود که سه ماه کار کنید اگر خوشششان آمد و تایید شدند نسبت به بیمه آنها اقدام می‌شود.

البته طبق اخبار رسیده از برخی شرکت‌ها، کارگران پس ازسه ماه بدون داشتن بیمه‌ای، اخراج می‌شوند و کارگران جدیدی وارد عرصه فعالیت می‌شوند که می‌توان گفت برای فرار از بیمه کردن کارگر مظلوم، کارفرما دست به این اقدام ناپسند می‌زند.

یکی از کارگران بیان کرد: برخی از کارفرمایان در بدو ورود کارگران، با آنان قرارداد سفید امضا منعقد می‌کنند و فقط امضا می‌گیرند و اذعان می‌کنند خودشان فرم را تکمیل می‌کنند.

این در حالی است که اگر زمانی کارگر اخراج می‌شود بخواهد سفته را به اجرا بگذارد و برای شکایت اقدام کند، مدرکی از واحد یا شرکت نخواهد داشت و امضایش سند محکومیت وی در دادگاه خواهد شد.

*گزارشی تکان دهنده:کارگران کوچک مشغول بیگاری‌اند!

شرایط نابسامان اقتصادی، کودک کار تولید می‌کند

فقر شدید و شرایط نامناسب بازار اشتغال، پدیده کودک کار را تشدید می‌کند. در شرایطی که خانوار امکان تامین مالی ندارد، کار کودک نقش بیمه در برابر شوک‌های اقتصادی را بازی می‌کند.افزایش فرصت‌های شغلی برای بزرگسالان می‌تواند به کاهش کار کودک در کشور منجر شود. به بیان دیگر، اجرای سیاست‌های اشتغال، با تمرکز بر مولفه‌های کار شایسته و افزایش مشاغل مولد و پایدار با درآمد مکفی برای بزرگسالان، تاثیر چشم‌گیری در کاهش کار کودکان دارد.

با ایجاد مشاغل پایدار، ضرورت کــار کـودک برای جبران کاستی درآمد بزرگسالان کم‌رنگ می‌شود. از طرف دیگر، اعمال سیاست‌های رفاهی و حامی فقرا، با کاهش وابستگی خانوارهای کم درآمد به کار کودک، می‌‎تواند نقش بسزایی در کاهش کودکان کار ایفا کند.

آموزش کلاهبرداری

به نظر 8یا 9ساله می آیند. نحیف اما تر و تمیز با چشمانی هوشیار کنار سوپرمارکت ایستاده‌اند. آرام داخل می شوند و لحظه ای بعد نفس زنان، کیسه‌ای برنج، یک شیشه روغن و یک قوطی رب گوجه را کشان کشان تا نزدیک صندوق می‌آورند. التماس هایشان در فریادهای مغازه دار گم می شود. دشنام ها که اوج می گیرد، تعدادی از مشتریان، پادر میانی می کنند و با خوشحالی هزینه خرید کودکان را می پردازند، با این امید که غذای چند روز یک خانوار را تامین کرده اند.کودکان با خریدهایشان خارج می شوند و لحظه‌ای بعد شاگرد مغازه در حالی که همان کالاها را زیر بغل زده، بازمی گردد!

معادله، چند مجهولی نیست. رکود گلوی خرده فروشان را می فشارد و کودکان خیابان به دنبال درآمد هستند. اینجاست که معامله ای دو سر سود شکل می گیرد. مغازه دار محل با آموزش ساده کلاهبرداری، کودکان را با پرداخت پورسانت معامله، استخدام می کند. آنها مشتری را فریب می دهند تا کالای گوشه انبار مانده مغازه دار را برای کودکان بخرد. کالای خریداری شده دوباره به مغازه باز می‌گردد و کودکان پورسانت کلاهبرداریشان را دریافت می کنند. این روند در طول روز شاید بارها و بارها تکرار شود. در هرم مشهور مازلو، خوراک و تغذیه نخستین و پایه‌ای‌ترین نیاز است. وقتی کودکی به جای پول از مردم طلب غذای مورد نیاز یک خانوار را می‌کند، غریزه اجتماعی اغلب افراد را به سمت رفع این نیاز سوق می‌دهد. بارها گفته شده است که از کمک نقدی به کودکان پرهیز کنید و همین آموزش، دستاویز تعدادی از خرده فروشان درگیر در رکود شده تا برای حل مشکل درآمدی خود، با پرداخت پورسانت به کودکان خیابانی، از آنها یک کلاهبردار بسازند!

کودک کار نتیجه رفتارها و سیاست‌های غلط مردم و دولت هاست. دولت‌ها بعد از جنگ نتوانستند اصول قانون اساسی در زمینه بهداشت، مسکن، آموزش، اشتغال و… را اجرا کنند که نتیجه آن کاهش دستمزدها و رفاه اجتماعی نیروی کار بود. این مسئله باعث از بین رفتن تعادل درآمدها و هزینه‌های خانواده‌ شد و واکنش خانواده، عرضه نیروی کار بیشتر به بازار بود.در واقع عدم تعادل بنیادین در ساختار دخل و مخارج دهک‌های پایین، پس لرزه‌ای همانند عرضه کار کودک به بازار به همراه داشته است. در ابتدای دهه هفتاد تنها ۶ درصد از نیروهای کار قرارداد مـوقـت داشتند، در حالی‌که امروز این آمار به بیش از ۹۰ درصد می‌رسد. ظهور شرکـت‌هـای پیمانکاری، مـعـضـل دیگری بود که به کاهش درآمد نیروی کار دامن زدو باید کاهش درآمد با افزایش عرضه نیروی کار خانواده به بازار جبران می شد.کاهش سطح دستمزدها و عقب ماندگی آن نسبت به تورم، کاهش قدرت خرید را به همراه داشت که یکی از واکنش‌ها به عدم تعادل میان دخل و خرج خانوار، عرضه همه نیروی کار خانواده از جمله زنان، سالمندان و کودکان به بازار کار است.با وقوع تورم، خانواده‌هایی که دارایی‌های منقول و غیرمنقول زیادی دارند نه تنها زیان نمی‌بینند، بلکه قوی‌تر می‌شوند. درواقع، چیزی که به دست می‌آورند از کیسه دستمزدبگیرانی است که قدرت خرید خود را به علت تورم از دست می‌دهند

نیروی کار ارزان

کودک، نیروی کار ارزانی است که کارفرمایان به سادگی آن را از دست نمی دهند. این روزها کارفرمایان کودک طیف وسیعی را شامل می شوند؛ از والدین تا مغازه داران، صاحبان کارگاه ها، گروه های تکدیگری، فروشندگان مواد مخدر  و… طالب کودکانی هستند که نتوانند از حقوق خود دفاع کنند.قانون عدم شمول کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر از قانون کار که بازرسی از آنها انجام نمی شود، محل ظهور این کودکان است. آنها ساعت کار و حقوق مشخصی ندارند. اگر در زمره کودکان فراری محسوب شوند در ازای جای خواب و خوراک، به صورت نامحدود از آنها بهره کشی می شود. قالیبافی و حتی مشاغل خانگی که جزء قانون کار قرار ندارند به تشدید کار کودک کمک کرده‌اند. چنین قوانینی نشانه پیوند شرایط اجتماعی و اقتصادی با قوانین مصوب است. در چنین شرایطی که عرضه و تقاضای نیروی کار نیز برهم خورده، نیروی کار ارزان به سایر بیکاران ارجح است.وضعیت بازار کار به گونه ای است که افزایش دستمزدها از توان کارفرمایان خارج است وهر ساله به میزانی که دستمزدها افزایش یافته، نیروی کار تعدیل می شود تا کارفرما بتواند چرخ کارگاه خود را بچرخاند. خانواده ای که سرپرستش در فروردین ماه تعدیل شده و توان یافتن کار ندارد به ناچار باید مشکل درآمدی‌اش را حل کند که دست‌فروشی پدر و فرزندان، تنها گزینه ممکن خواهد بود.از دهه70 به بعد با افزایش نرخ تورم، برهم خوردن نظام عرضه و تقاضای نیروی کار و تغییر وضعیت قراردادهای کار، تعداد دوشغله‌ها و اضافی‌کاری مردان سرپرست خانوار افزایش یافت.  استمرار حضور سالمندان در بازار کار، افزایش مشارکت اقتصادی زنان و افزایش عرضه نیروی کار کودک نیز اتفاق افتاد. از سوی دیگر شهرها به سرعت رشد کردند اما به اندازه کافی مولد نیستند تا کار ایجاد کنند. بیشتر شاغلان در بخش غیررسمی و با دستمزدهای پایین و هزینه‌های بالا کار می‌کنند. تقاضای کار و ثروت افزایش یافته و قوانین اداره شهرها این فقر را تشدید می‌کند. نتیجه همه این نواقص، دور تسلسل باطلی است که کار کودکان را افزایش می دهد. این زنجیره باید گسسته شود قبل از آنکه همه سرمایه کودک و نوجوان کشور را از بین ببرد.

گزارش رسانه ای شده بتاریخ15اردیبهشت1398

*تجمع اعتراضی کشاورزان سیل زده شهرستان کارون مقابل سازمان جهاد کشاورزی

صبح روز یکشنبه 15اردیبهشت، کشاورزان سیل زده کارون برای دست یابی به دریافت خساراتشان دست به تجمع مقابل سازمان جهاد کشاورزی این شهرستان زدند.

درهمین رابطه،رئیس جهاد کشاورزی شهرستان کارون گفت: علت تجمع امروزِ کشاورزان این شهرستان سوء برداشت از فرم ارزیابی خسارت سیل توزیع شده در میان آنان بوده است.

وی افزود:سالهاست اکثر کشاورزان این شهرستان در زمین هایی مازاد بر سند مالکیت خود کشت و زرع می کنند.

کشاورزان در فرم توزیع شده ارزیابی خسارت سیل، تصور کردند دولت تنها خسارت بخشی که دارای سند مالکیت است را پرداخت خواهد کرد و از آنجا که آنان در بخش زیادی از زمین های مازاد بدون سند در حال کشت و زرع هستند، دچار سوء برداشت از این فرم شدند که با توجیح آنها تجمع خاتمه یافت.

*جان باختن یک کارگر درتربت جام براثرریزش دیوار

روز یکشنبه 15اردیبهشت،فرمانده انتظامی شهرستان تربت جام از کشته شدن یک کارگر 45ساله بر اثر ریزش دیوار درروستای موسی آباد این شهرستان خبر داد.

*جان باختن یک کارگر راه سازی درمهران براثر سقوط لودر

فرمانده انتظامی مهران از سقوط یک دستگاه لودر در خروجی تونل راه کربلا و فوت راننده لودر خبر داد.

وی افزود: با رسیدن مأموران به محل حادثه و بررسی موضوع مشخص شد یک دستگاه لودر در حین کار و دپوی شن و ماسه از ارتفاع سقوط کرده و راننده آن در دم جان خود را از دست داده است.

*مسمومیت 7 کارگر کارخانه کریستال سازی بلورک براثر نشت گاز آمونیاک

عصر روز یکشنبه 15اردیبهشت،7 کارگر کارخانه کریستال سازی بلورک واقع در شهرک صنعتی البرز استان قزوین براثر نشت گاز آمونیاک مسموم شدند.

برپایه گزارشات رسانه ای شده،چهارکارگر مصدوم این حادثه با آمبولانس و سه کارگر مصدوم با وسایل نقلیه شخصی به بیمارستان منتقل شدند.

akhbarkargari2468@gmail.com