اخبار و گزارشات کارگری 27 اسفند ماه 1397

admin   مارس 19, 2019   دیدگاه‌ها برای اخبار و گزارشات کارگری 27 اسفند ماه 1397 بسته هستند

بایگانی

– از سرگیری اعتصاب کارگران شهرداری چرام دراعتراض به عدم پرداخت حقوق،عیدی،حق بیمه ومطالبات دیگر

– پایان تجمعات اعتراضی کارکنان سهام عدالت سراسرکشور  نسبت به بلاتکلیفی شغلی ومعیشتی و وعده های توخالی در تهران پس از15روز

– اعتصاب رانندگان کمپرسی شهرستان ساوه  وتجمعشان مقابل فرمانداری برای اعتراض به نحوه تقسیم لاستیک و نداشتن گازوئیل

– تعلیق حکم زندان داوود رضوی بمدت 5سال

*از سرگیری اعتصاب کارگران شهرداری چرام دراعتراض به عدم پرداخت حقوق،عیدی،حق بیمه ومطالبات دیگر

صبح روز دوشنبه بیست وهفتم اسفند ماه، کارگران شهرداری چرام دراعتراض به عدم پرداخت حقوق،عیدی،حق بیمه ومطالبات دیگراعتصابشان را ازسر گرفنتند وضمن خودداری از رفتن سرکار،درحیاط این شهرداری اجتماع کردند.

به گزارش یک منبع خبری محلی،تعدادی ازاین کارگران معترضبا اشاره به تجمع امروزگفتند:حقوق اسفند ماه وعیدی کارگران رسمی پرداخت نشده ضمن اینکه اضافه کار و صندوق بازنشستگی از سال ۹۱برای کارگران رسمی شهرداری چرام واریز نشده است.

 بنا بر گفته آنها 4ماه است که حق بیمه کارگران به حساب تامین اجتماعی واریز نشده است عدم پرداخت اضافه کار مجموعه کارگران و کارمندان شهرداری از سال 91از جمله مشکلات کارگران این شهرداری است.

همچنین بخشی از مطالبات 10کارگراین شهرداری که از سال های 92و93بازنشسته شده اند تابه امروزپرداخت نشده است.

چهرام شهری از استان کهگیلویه و بویر احمد است وحدود68کارگردرشهرداریش مشغول بکار هستند.

*پایان تجمعات اعتراضی کارکنان سهام عدالت سراسرکشور  نسبت به بلاتکلیفی شغلی ومعیشتی و وعده های توخالی در تهران پس از15روز

کارکنان سهام عدالت سراسرکشوردورجدید به تجمعات اعتراضشان نسبت به بلاتکلیفی شغلی ومعیشتی و وعده های توخالی در تهران پس از15روزخاتمه دادند وبه خانه هایشان بازگشتند.

دورجدید اعتراضات کارکنان سهام عدالت سراسرکشور درتهران از روز یکشنبه دوازدهم اسفند ماه با تجمع مقابل سازمان خصوصی سازی شروع آغازگردید وباتجمع روزانه مقابل وزارت اقتصاد ودارایی ادامه پیداکرد.

عصرروزشنبه25اسفند،جلسه‌ای در وزارت اقتصاد با حضور دو نفر از نمایندگان کارکنان تعاونی‌های سهام عدالت ، مدیرکل بازرسی وزارت اقتصاد ، معاونت حراست نیروی انسانی وزارت و  مدیرکل سهام عدالت سازمان خصوصی سازی برگزار شد وروی دوبند ازچهارخواسته* این کارکنان توافق حاصل شد وقراربراین شد که درجلسه روزیکشنبه26اسفند با حضور 3نفر از نمایندگان کارکنان معترض سهام عدالت کشور در مورد سایر موارد بحث و مذاکره شود.

برپایه گزارشات رسانه ای شده، کارکنان سهام عدالت سراسرکشورگفتند: پیشنهاداتی که در جلسه روز یکشنبه26اسفند ارائه دادیم، پذیرفته نشد اما به خاطر فرارسیدن عید نوروز و تعطیلات، مجبور شدیم به خانه‌هایمان برگردیم.

درهمین رابطه یکی از آنها افزود: از دیروز ساعت یازده صبح که قرار بود جلسه‌ای با سه نفر از نمایندگان کارکنان مذکور برگزار و در خصوص رفع مشکلات توافق  شود، در سازمان خصوصی‌سازی حضور دارند و منتظر گرفتن پاسخ قطعی هستند؛ این درحالیست که شب گذشته سیستم‌های گرمایشی اتاق‌ها قطع شد و بدون امکانات گرمایشی تا صبح از سرما لرزیدیم وبدون نتیجه ملموس مجبور شدیم به حضورمان خاتمه بدهیم.

*چهارخواسته:

1- پرداخت کامل حقوق همه کارکنان البته در حالی که خصوصی سازی اعلام کرده، بابت 36 ماه کارکرد و سنوات و عیدی و… فقط به هرفرد 35میلیون و هفتصدهزارتومان پرداخت می‌کند.

2- پرداخت ‌به کلیه پرسنل شاغل در هر شرکت شهرستانی است، چرا که به گفته آنها سازمان خصوصی سازی کتبا اعلام کرده که از هر شرکت فقط به دونفر حقوق پرداخت می‌کند و برای مابقی کارکنان پرداخت نمی‌کند.

3- پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی و مالیات که مطابق قانون کار بخشی از حقوق است.

4- حذف دو تعهدنامه که سازمان خصوصی سازی شرط پرداخت قرار داده است و خلاف مصوبه هیات وزیران مبنی بر پرداخت حقوق کارکنان فوق الذکر است.

*اعتصاب رانندگان کمپرسی شهرستان ساوه  وتجمعشان مقابل فرمانداری برای اعتراض به نحوه تقسیم لاستیک و نداشتن گازوئیل

روز دوشنبه بیست وهفتم اسفند ماه، رانندگان کمپرسی شهرستان ساوه  در اعتراض به نحوه تقسیم لاستیک و نداشتن گازوئیل دست از کارکشیده وکامیون هایشان رادر خیابان مقابل فرمانداری ویژه این شهر،پارک کردند.

بنابه گزارش رسانه ای شده،ویدئویی از این تجمع منتشر شده است که گوینده آن که یکی از همین کامیون داران معترض است، ضمن اعلام دلایل این اقدام خود و همکارانش تاکید می‌کند: هیچ کس جوابگوی مطالبات ما نیست.

*تعلیق حکم زندان داوود رضوی بمدت 5سال

دادگاه تجدیدنظرشعبه 36انقلاب طی حکمی،  5سال محکومیت زندان داودرضوی عضوهیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد را تا 5سال به حالت تعلیق درآورد.

به گزارش کانال تلگرام سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه،طبق اطلاع آقای صالح نیکبخت یکی از وکلای کارگران سندیکای شرکت واحد حکم ۵سال زندان داودرضوی ازاعضای سندیکا که به علت فعالیت های سندیکایی دردادگاه شعبه ۲۶به ۵سال زندان محکوم شده بود درحکمی ازسوی دادگاه تجدیدنظر شعبه ۳۶ انقلاب تا ۵سال به حالت تعلیق درآمد.

با احضارآقای صالح نیکبخت وکیل این فعال سندیکایی دردادگاه تجدیدنظر شعبه 36، رای صادره را حضوری به نامبرده ابلاغ کرده اند.

آذرماه 97ازسوی همین شعبه 36تجدیدنظر حکم5۵سال و4ماه زندان آقای ابراهیم مددی نایب رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد تایید شده است.

سندیکای کارگران شرکت واحد بارها دراطلاعیه هایی احکام زندان را برای دوعضوهیئت مدیره سندیکا رامحکوم کرده وخواستار لغو محکومیت زندان برای تمامی کارگران وفعالین صنفی شده است.

akhbarkargari2468@gmail.com