تجمع اعتراضی کارگران پتروشیمی بوشهرنسبت به بلاتکلیفی شغلی ومعیشتی

admin   ژانویه 16, 2019   دیدگاه‌ها برای تجمع اعتراضی کارگران پتروشیمی بوشهرنسبت به بلاتکلیفی شغلی ومعیشتی بسته هستند

بایگانی

اخبار وگزارشات کارگری26دی ماه1397:

صبح روزبیست وششم دی ماه1397، کارگران پتروشیمی بوشهردراعتراض به بلاتکلیفی شغلی ومعیشتی دست به تجمع مقابل درب ورودی این مجتمع زدند.

براساس گزارش رسانه ای شده بتاریخ26دی،روابط عمومی پتروشیمی بوشهر درهمین رابطه گفت: پروژه پتروشیمی بوشهر به اتمام رسیده و این شرکت با تمامی پیمانکاران تسویه نموده است.لذا تجمع کارگران در پتروشیمی بوشهر صرفا به دلیل عدم انجام تعهدات پیمانکاران نسبت به کارگران صورت گرفته است.

قابل یادآوری است که،پتروشیمی بوشهر مجموعه‌ای از واحد‌های شیرین‌سازی گاز ترش، استحصال اتان، اتیلن، واحد گلایکول یا MEJ، پلی اتیلن، اسید استیک و وینیل استات پلیمر به اضافه مجموعه یا واحد‌هایی برای سرویس های جانبی بوده است.

تامین مالی این مجموعه ۱۵ درصد از آورده سهامداران داخلی و ۸۵ درصد نیز از طریق فاینانس چینتامین می شود.