اخباروگزارشات کارگری6آذر1395

admin   نوامبر 27, 2016   دیدگاه‌ها برای اخباروگزارشات کارگری6آذر1395 بسته هستند

بایگانی

لایحه اصلاح قانون کار احمدی نژاد – روحانی نه!

تغییرقانون کار بنفع کارگران آری!

– ضروت گسترش کارزار و مبارزه علیه لایحه اصلاح قانون کار

– سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه:

انتشار اسامی امضا کننده طومار اعتراضی به تغییر و حذف ضد کارگری بسیاری از مواد قانون کار در غالب باصطلاح لایحه”اصلاح قانون کار”(صفحه22)

– لایحه اصلاح قانون کار محکوم به شکست است

– ششمین روز تجمع اعتراضی کارگران کارخانه روغن نباتی قو نسبت به بلاتکیفی معیشتی وشغلی!

– تجمع کارگران فضای سبز و پسماند شهرداری بجنورد دراعتراض به عدم پرداخت 4ماه حقوق،عیدی وبرای تبدیل وضعیت!

– گزارشی درباره روند اخراج کارگران کارخانه برفاب!

– عدم پرداخت6ماه حقوق صدها کارگر راه و شهرسازی جنوب سیستان و بلوچستان!

– عدم پرداخت3ماه حقوق کارگران کارگران راه‌آهن مشهد!

– تعدیل ساختاری وورشکستگی صندوق های باز نشستگی

– تجمع اعتراضی گسترده رزیدنت‌های بیمارستان‌‌های دولتی تهران نسبت به عدم پرداخت 9ماه کارانه وحقوق!

– تجمع دانش‌آموزان مدرسه چمران بیرجنددراعتراض به نبود سیستم گرمایشی!

ضروت گسترش کارزار و مبارزه علیه لایحه اصلاح قانون کار

به رغم مخالفت، اعتراض و مبارزه بخشی ازکارگران واحدهای تولیدی وخدماتی و تشکل ها ونهادهای مستقل کارگری علیه لایحه اصلاح قانون کار، این لایحه ضد کارگری همچنان در کمیسیون اجتماعی مجلس است و دولت حسن روحانی رسما این لایحه را پس نگرفته است.

خودداری دولت از بازپس گیری این لایحه و لایحه”ایجاد مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی جدید”وطرح ادغام بخش درمان سازمان تامین اجتماعی در طرح بیمه ی سلامت وزارت بهداشت و درمان – که به معنای دست برد آشکار به دارایی متعلق به کارگران است- نشان می دهد که رژیم مصمم است با تحمیل یک زندگی برده وار به کارگران، خواسته سرمایه داران درعرصه ملی و بین المللی را وجهه قانونی ببخشد. در چنین شرایطی هیچ راهی برای کارگران جز مبارزه گسترده وهماهنگ علیه این هجوم سرمایه و رژیماش وجود ندارد.

تهیه طومارهای اعتراضی علیه لایحه اصلاح قانون کار در هفته های اخیر، تجمع مقابل مجلس بتاریخ27مهربه دعوت اتحادیه آزاد کارگران ایران و تجمع اعتراضی در 25 آبان در برابر مجلس شورای اسلامی که با فراخوان سندیکای کارگران شرکت واحد برگزار گردید، پاسخی درست، سنجیده و بجا علیه یورش جدید رژیم به شرایط کار و زندگی کارگران و نمونه ای امید بخش ازهمکاری و هماهنگی بین تشکل ها، نهادها و فعالین مستقل کارگری است. اما همه شواهد نشان می دهد تاشکست دادن این یورش جدید رژیم به حقوق اولیه و بنیادی کارگران راه دشواری در پیش است.

از منظر منافع کارگران، جدال ها، کمپین و مبارزه موجود به هیچ رو بر سر بازپس گیری موقت لایحه اصلاح قانون کار –  ویا  مسکوت ماندن موقت دیگر طرح های ضد کارگری دولت  نیست-. این درواقع همان چیزی است که تشکلات به اصطلاح کارگری وابسته به رژیم از همان آغاز تعقیب کرده اند؛. این  تشکلات همه تلاششان این بوده و هست که دولت، لایحه اصلاح  قانون کاررا با مشورت با آنها اصلاح کند و سپس به تصویب به مجلس برساند. این تشکلات آشکارا خود رابه همراه کارفرمایان، ” شرکای اجتماعی دولت” می نامند ودلیل مخالفت خود با این لایحه را نیز مورد مشورت قرار نگرفتن و در واقع به بازی نگرفتن خود توسط دولت اعلام می کنند. بدون تردید در صورت گسترش و اوج گیری مخالفت و مبارزه  کارگران و تشکل های مستقل کارگری با این لوایح ضد کارگری، دولت در یک عقب نشینی تاکتیکی، این شرکا را به بازی خواهد گرفت و سپس با لحاظ کردن تغییرات ناچیز و جلب رضایت همین “شرکا”، لایحه اصلاح قانون کار را از تصویب مجلس خواهد گذارند. تصویب حداقل دستمزد حقارت آمیز و چندین برابر زیرخط فقر توسط این شرکا که هر ساله در شورای عالی کار انجام می گیرد، خود  دلیلی است بر این ادعا و  نشان گر ماهیت و نتایج دخالت این تشکلات دست ساز کارگری است.

با این حال، تک صداهایی که در حاشیه راست جنبش کارگری جا خوش کرده اند و در هر مسئله مهم مربوط به این جنبش، نگاه شان به بالا بوده است ، اکنون نیز ضمن ابراز خوشنودی از مخالفت خوانی های تشکلات دست ساز حکومتی، کارگران و تشکل های مستقل کارگری را به همکاری و “وحدت عمل” با بخشی از این تشکل ها فرا می خوانند، ونقش این تشکل های قلابی کارگری را درتحمیل حداقل دستمزدهای فلاکت بار توسط شورای عالی کار وسرکوب تشکل ها، نهادها وفعالین کارگری مستقل در سال های گذشته را نادیده می گیرند. واقعیت اما این است که چنین وحدت عمل بین نیروهای متضاد و با اهداف کاملا متفاوت در تحلیل نهایی منافع کارگران را برآورده نخواهد کرد، و به زیان آنان تمام خواهد شد.

اما شاید تنها مزیت مخالفت خوانی های تشکل های کارگری وابسته به رژیم، نسبت به لوایح و طرح جدید دولت،- صرف نظر از اهداف این تشکلات- این باشد که فرصت و امکان بیشتری را فراهم می کند تا کارگران و تشکلهای مستقل کارگری بتوانند با طرح خواسته های واقعی خود ، دست به اقدام و مبارزه بزنند. حضور مستقل سندیکای کارگران شرکت واحد و اتحادیه آزاد کارگران ایران و دیگر فعالین مستقل در تظاهرات 25 آبان که در ابتدا از سوی شورای های اسلامی کارفراخوانده شده بود،  نمونه خوب و هشیارانه از چگونگی استفاده درست از این امکان است.

اکنون دیگر باید بر همگان روشن باشد که لایحه اصلاح قانون کار، ولایحه “ایجاد مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی جدید” وطرح ادغام بخش درمان سازمان تامین اجتماعی در طرح بیمه ی سلامت وزارت بهداشت و درمان، همگی نشان دهنده اراده رژیم درارزان سازی بیشتر نیروی کار و تحمیل بی حقوق مطلق بر کارگران است. اگر مقاومت و مبارزه هماهنگ، گسترده و سراسری علیه این هجوم صورت نگیرد، رژیم اسلامی،  شرایط کار و زندگی بدتر و اسف آور تری از آنچه هست را بر طبقه کارگر ایران تحمیل خواهد کرد؛ جهنم بدتری خواهد آفرید که که آنانی که هنوز اقبال یافتن کاری را دارند و به صف چندین میلیونی بیکاران پرتاب نشده اند، مجبورمی شوند بدون کمترین امنیت شغلی و بدون هیچ حق قانونی تا حد فرسودگی  کامل، جان بکنند بی آنکه دستمزد هایشان حتی مخارج باز تولید نیروی جسمی شان را کفاف دهد چه برسد به تامین مخارج خانواده. واضح است که راه چاره بازپس گیری موقت این لوایح و طرح ها توسط دولت و لحاظ کردن اصلاحات مورد دلخواه تشکلاتی کارگری حکومتی و سپس تصویب و تطهیر آن توسط مجلس نیست.

هم اینک مباحث مربوط به لوایح و طرح های ضد کارگری رژیم، موضوع حقوق قانونی کارگران و شرایط کار و زندکی کارگران را به یکی از مسایل اجتماعی روز بدل کرده است. وظیفه همه تشکل ها و فعالین کارگری و کارگران آگاه هست که با استفاده درست از این شرایط، در هماهنگی و همکاری با یکدیگر وبافراخواندن بخش های مختلف کارگران به مبارزه علیه این لوایح و طرح ضد کارگری ، رژیم اسلامی را محبور به عقب نشینی کنند و مانع تصویب و اجرای آنها شوند. در همان حال اما ضروری است که در برابر این لوایح، مطالبات اصلی و فوری کارگران، یعنی حق تشکل مستقل کارگری ،حق اعتصاب، افزایش دستمزد ها، حق کار و اشتغال، پرداخت به موقع دستمزد ها، لغو شرکت های پیمانی و قرارداد های موقت، لغو اتهامات امنیتی از پرونده فعالین کارگری و آزادی کارگران زندانی ودر یک کلام خواست برسمیت شناختن حقوق بنیادین کارو اجرای آن را طرح نمود و برای تحقق آن بطور متشکل مبارزه کرد. بخشی از این مطالبات به درستی در تظاهرات 25 آبان در برابر مجلس بطور برجسته چه در شعارها و چه در پلاکاردها  طرح گردید که بسیار راهگشاست.

در شرایط کنونی این وظیفه سنگین در برابر تشکل ها و فعالین کارگری مستقل قرار دارد که بدور از اختلافات با بحث و گفتگو و هم فکری، بیش از پیش در برگزاری کمپین ها و تجمع های اعتراضی با یکدیگر همکاری کنند. درهمین رابطه باید طومارها و تجمع های واشکال دیگراعتراضی را گسترش داد؛ تعداد وسیع تری از کارگران و سایر مزدبگیران را باید به این مبارزه فراخواند  باید از وکلا و حقوق دانان مترقی کمک گرفت، دانشجویان و جویندگان کار، بازنشتگان تامین اجتماعی، پرستاران، معلمان و سایر مزد بگیران که تغییرقانون کار، شرایط زندگی امروز و فردایشان را تحت تاثیر مستقیم قرار می دهد لازم است به این کارزار و مبارزه بپیوند.

ما در اتحاد بین المللی، از همه اشکال مبارزه کارگران علیه لوایح و طرح ضد کارگری رژِیم حمایت می کنیم و سهم خود همچنان در جلب حمایت بین المللی ازاین کارزارها و مبارزات کوشش خواهیم .

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران ایران ٢٥ نوامبر ٢٠١٦

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه:

انتشار اسامی امضا کننده طومار اعتراضی به تغییر و حذف ضد کارگری بسیاری از مواد قانون کار در غالب باصطلاح لایحه”اصلاح قانون کار”(صفحه22)

06-09-95لایحه اصلاح قانون کار محکوم به شکست است

یک کارشناس اقتصادی عقیده دارد که لایحه اصلاح قانون کار برمبنای ایدئولوژی نئولیبرالیستی

پرویز صداقت در نشست بررسی لایحه اصلاح قانون کار که در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد، گفت: اصلاحات انجام شده در لایحه قانون کار بر اساس ایدئولوژی نئو لیبرالی شکست خورده است.

او افزود: جریان های راست افراطی در همه کشورهای جهان شکست خورده اند .این ایدئولوژی با قطبی کردن طبقاتی،جریان افراطی راست را تشدید می کند.این ایدئولوژی شکست خورده البته از نوع ضعیفترش در سال 84 در ایران نمود یافت.ایدئولوژی به ظاهر عدالتخواهانه اما نوع نگاه به نیروی کار نگاه سنتی است.

صداقت اظهار داشت: نگاه یاد شده با نیازهای جامعه امروز تفاوت دارد.این نگاه در صدد است که تشکل را از کارگران بگیرد.

وی تشریح کرد: این ایدئولوژی نوعی ائتلاف نامیمون برای نئولیبرال ها است که تبلور آن را در دولت یازدهم می بینیم.

این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: وزارت کار که فقط ماشین امضا نیست . هم اکنون مشکل واحدهای اقتصادی هزینه نیروی کار نیست بلکه آنها از شرایط دیگری رنج می برند.موضوع هزینه نیروی کار مشکل دست چندم بنگاههای اقتصادی است.در سال 94 مصوب شد که تمامی نهادهای خیریه، نظامی و مذهبی باید صورت اقتصادی خود را در کدال بورس اعلام کنند.1.5سال گذشته اما دریغ از ارائه یک برگه.

او افزود: دریغ از یک برگ اطلاعات در خصوص موضوع یاد شده.متاسفانه یک اقتصاد زیر زمینی گسترده در کشور وجود دارد که به شکل غیر رسمی فعالیت می کند و دارای شبکه های غیر رسمی آزادانه است .

صداقت با این پرسش که چرا اقتصاد غیر رسمی را هدف نمی گیرند، افزود: چرا به چنین نهادهایی خدشه ای وارد نمی شود و در عوض اعلام می کنند دستمزد کارگران (که قدرت چانه زنی هم ندارند) منجر به افزایش نرخ تورم می شود؟

این کارشناس اقتصادی خاطر نشان کرد: در صورتی که تشکل های مستقل کارگری ایجاد شود نهادهای جامعه مدنی در کشور شکل می گیرد.

به گفته صداقت، نرخ بالای بیکاری می تواند به بروز و افزایش آسیبهای اجتماعی منجر شود که در نهایت آن موارد می تواند به شورش های کور منجر شود.

وی میزان وامهایی که از سیستم بانکی کشور خارج شده را 100هزار میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: تصور من این است که رقم واقعی بیشتر از این میزان است.

صداقت معتقد است : بخش مالی در کشور قدرت سیاسی دارد .وقتی دولت کسری داشته باشد مجبور می شود از بودجه های جاری و عمرانی بکاهد تا بتواند بخش مالی را جبران کند.

به گفته این کارشناس مسائل اقتصادی، بانک مرکزی نظارتی بر بخش های نهادهای مالی ندارد و در این شرایط است که هر روز شاهد تضییع بیشتر حقوق نیروی کار هستیم.

در حالیکه اقتصاد زیر زمینی در کشور فعالانه کار می کند.

وی گفت: قوانین در مجلس تصویب می شود اما کسی پاسخگوی آنها نیست.هم اکنون به دلیل محدودیت هایی که به دلیل مسائل بین المللی و منطقه ای ایجاد شده منابع دولت کم و لاجرم به طرف مالیات آمده است.

این کارشناس مسائل اقتصادی معتقد است: آیا به غیر از این است که بیشتر مالیات را از شهروندان معمولی می گیرند و این در حالی است که اسکله های غیر قانونی در کشور دارند کار می کنند.

صداقت اظهار داشت: نهادهای بزرگ کشور از پرداخت مالیات معاف هستند و قانون را زیر پا می گذارند.متاسفانه سیاست یک بام و دو هوا در کشور ایجاد شده است و بخش مهمی از اقتصاد کشور(بازار پول) بدون نظارت است.موسسات بزرگی در کشور هستند که نظارت نمی شوند.

او گفت: در چنین شرایطی است که با اعتراض مالباختگانی مواجه می شویم که از طریق موسسات مالی بزرگ مال آنها از دست رفته است.

صداقت خاطر نشان کرد: به طور مثال سهام شرکت مخابرات در بورس عرضه می شود که باید سود هر سهم را اعلام کنند.مخابرات خصوصی شد و در بورس عرضه شد اما ای پی اس آن اعلام نشد و قیمت سهام آن به سرعت افزایش یافت. هدف چنین موسساتی را کسب سود حداکثر در حداقل زمان است.

او با اشاره به فساد سیستمی گفت: متاسفانه ما فساد سیستمی یا عدم شفافیت بازار اقتصادی را پذیرفته ایم.اگر ما تعریف بیکاری را به یکساعت کار در هفته تقلیل دهیم آیا در تعداد بیکاران و واقعیت درون جامعه هم می توانیم تغییر ایجاد کنیم؟

صداقت معتقد است: فساد سیستمی مثل موریانه کل را از بین می برد.

او با بیان اینکه در مرکز پژوهش های مجلس اعلام کرده اند که فرار سرمایه در ایران از اول انقلاب تاکنون نیمی از درآمدهای نفتی طی این سالها بوده است، گفت: سرمایه های ایران به کشورهای کانادا،امریکا،اروپا، امارات و ترکیه رفته است .

این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به مدیران دو تابعیتی افزود: خیلی جالب است افراد دو تابعیتی که پست های مدیریتی دارند وقتی از آنها خواسته می شود که تابعیت خارجی خود را لغو کنند حاضر نیستند واستعفا را می پذیرند.عمق فاجعه را نگاه کنید که به کجا رسیده ایم.

وی افزود: در کنار تمام این مصائب،اقتصاد زیر زمینی به فعالیت خود ادامه می دهد .این نگاه به طبقات فرودست جامعه و بی اعتنایی به حقوق آنها هیچ چیز جز بروز آسیب و تنش های اجتماعی را به دنبال ندارد.

صداقت گفت: می گویند بروز برخی از آسیب ها نظیر خودکشی و یا طلاق را اعلام نکیند. آیا اگر اعلام نشوند آسیب ها کاهش می یابند.

این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به واژه لومپن پرولتاریا گفت: زمانی این واژه را در اقتصاد استفاده می کردند .هم اکنون کشور با لومپن روشنفکر تحصیل کرده مواجه است که کار ندارند و یا حداقل کار مرتبط با رشته خود ندارند.

وی در پایان اظهار داشت: تا زمانی که تولید در کشور انجام نشود متاسفانه ما همواره با فساد سیستمی و تضییع حقوق کارگران مواجه هستیم.

منبع:ایلنا-6آذر

ششمین روز تجمع اعتراضی کارگران کارخانه روغن نباتی قو نسبت به بلاتکیفی معیشتی وشغلی!

در حالی که اعتراضات بیش از 70کارگر کارخانه پارس قو امروز (شنبه 6 آذر ماه) ادامه دارد، یکی از کارگران این واحد صنعتی از پرداخت یک ماه از معوقات مزدی کارگران خبر داد.

از روز دو شنبه  (یکم آذر ماه )حدود  70کارگر کارخانه پارس قوتهران در حال برپا کردن اجتماعات اعتراضی هستند.

به گزارش6آذرایلنا،تعدادی از کارگران این واحد تولیدی با اعلام این خبر گفتند: صرف نظر از این که صبح امروز  (6 آذرماه) معادل یک ماه از مجموع 3 ماه معوقات مزدی کارگران رسمی وقرار دادی پرداخت شده است اما نگرانی از وضعیت نامعلوم کارخانه  باعث شد تا آنها امروز نیز اعتراضات خود را دنبال کنند.

از قرار معلوم این چندمین مرتبه‌ای است که کارگران این واحد تولیدی در سال جاری بابت معوقات مزدی خود دست به برپایی اجتماعات اعتراضی زده‌اند.

آنان بابیان اینکه کارگران خواهان مشخص شدن وضعیت پرداخت مطالبات معوقه وتامین امنیت شغلی هستند، گفت: تا این لحظه از جانب مدیریت کارخانه و مسئولان اداری شهرستان  پاسخ مشخصی به این خواسته‌های کارگران داده نشده است.

به گفته این کارگران، مجموع مطالبات  باقی مانده کارگران رسمی وقرار دادی دو ماه مزد معوقه ودست کم سه ماه حق بیه پرداخت نشده به تامین اجتماعی  است که از کارفرمای انتظار دارند ضمن بر طرف کردن مشکلات بیمه ای کارگران قرار دادی مابقی مطالبات سال جاری آنان را پرداخت کند.

علاوه بر این این کارگران گفتند که از سه شنبه (25 آبان ماه) تاکنون فعالیت این واحد تولیدی به دلیل قطع گاز،  بامشکل مواجه است به طوری که مدیریت اداری هر چند روز یکبار به صورت پیامکی آنها را از ادامه وقفه در فعالیت کارخانه باخبر می‌کند.

گفته می‌شود، در کارخانه روغن نباتی قو  واقع در جنوب تهران ؛ حدود 260 کارگرقراردادی و رسمی حضور دارند که از از سه شنبه (25 آبان ماه) این تعداد کارگر به بهانه بازسازی کارخانه  بیکار و بلاتکلیف شده‌اند.

درهمین رابطه:

*تجمع  اعتراضی کارگران کارخانه پارس قو مقابل درب کارخانه برای دومین روزمتوالی!

صبح امروز2آذر،جمعی از کارگران کارخانه  پارس قو برای دومین روزمتوالی در اعتراض به بلاتکلیفی شغلی ومعیشتی مقابل درب ورودی کارخانه تجمع کردند.

به گزارش2آذرایلنا،تعدادی از کارگران حاضر در تجمع امروز گفتند: معترضان امروز همانند روزهای گذشته  در  مقابل درب ورودی کارخانه جمع شده‌ و منتظر پاسخ مسئولان کارخانه در خصوص  پرداخت مطالباتشان هستند.

وی بابیان اینکه کارگران خواهان مشخص شدن وضعیت پرداخت مطالبات معوقه، تامین امنیت شغلی هستند، گفت: تا این لحظه از جانب مدیریت کارخانه پاسخ مشخصی به این خواسته‌های ما داده نشده است.

او افزود: در شرایطی که به نان شب خود بیش از هر زمان دیگری محتاجیم از مسئولان توقع داریم که به مشکلاتمان رسیدگی کنند.

این کارگر معترض در ادامه می‌گوید جدا ازتاخیر‌هایی که در پرداخت مطالبات مزدی آنها ایجاد شده است از سه شنبه هفته گذشته (25 آبان ماه) تاکنون  به دلیل قطع گازفعالیت این واحد تولیدی همه آنها دچار نوعی سرگردانی شده‌اند.

در ادامه کارگران پارس قو درباره درباره مشکلات بیمه ای خود می‌گویند؛  کارفرما بیمه کارگران شاغل در این کارخانه را به صورت منظم به اداره تامین اجتماعی پرداخت نکرده که در نتیجه دست کم 5 ماه تاخیر در حق بیمه دفترچه‌های درمانی کارگران فاقد اعتبار است.

*تجمع اعتراضی کارگران کارخانه پارس قو نسبت به بلاتکلیفی معیشتی وشغلی!

صبح امروز1آذر، نزدیک به 70 نفر از کارگرکارخانه پارس قو در اعتراض به تعویق حقوق و بیمه مقابل درب ورودی این کارخانه جنب پایانه مسافربری جنوب تهران تجمع کردند.

علاوه بر این این کارگران گفتند که از سه شنبه هفته گذشته (25 آبان ماه) تاکنون فعالیت این واحد تولیدی به دلیل قطع گاز،  بامشکل مواجه است به طوری که مدیریت اداری هر چند روز یکبار به صورت پیامکی آنها را از ادامه وقفه در فعالیت کارخانه باخبر می‌کند.

به گزارش1آذرایلنا،منابع خبری در کارخانه پارس قو با اعلام این خبر می‌گویندکه دلیل تجمعشان اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات مزدی  وبیمه‌ای کارگران است.

به نقل از کارگرانی که در این اجتماعی اعتراضی شرکت دارند گفته می‌شود، که کارفرما از شهریور ماه سال جاری تاکنون بابت مزایای یادشده تسویه حساب نکرده است.

همچنین گفته می‌شودکه سازمان تامین اجتماعی بابت حق بیمه سه ماه قبل کارگران بستان کار است و در نتیجه وضعیت پیش آمده تمدید دفترچه‌های درمانی کارگران با مشکلاتی روبروست .

علاوه بر این این کارگران گفتند که از سه شنبه هفته گذشته (25 آبان ماه) تاکنون فعالیت این واحد تولیدی به دلیل قطع گاز،  بامشکل مواجه است به طوری که مدیریت اداری هر چند روز یکبار به صورت پیامکی آنها را از ادامه وقفه در فعالیت کارخانه باخبر می‌کند.

به گفته  معترضین ، درکارخانه پارس قو حدودا 260 نفر نیروی کارگری دائم و قرار داد موقت  کار می کنند.

تجمع کارگران فضای سبز و پسماند شهرداری بجنورد دراعتراض به عدم پرداخت 4ماه حقوق،عیدی وبرای تبدیل وضعیت!

عصرامروز6آذر،جمعی از کارگران سازمان فضای سبز و پسماند شهرداری بجنورد دراعتراض به عدم پرداخت 4ماه حقوق،عیدی وبرای تبدیل وضعیت دست به تجمع مقابل درب سالن اجتماعات شورای شهر بجنورد مرکز خراسان شمالی زدند.

به گزارش 6آذرفارس ، شماری از کارگران فضای سبز و پسماند  که تعداد آن‌ها به 50 نفر می‌رسید، عصر امروز با تجمع در مقابل شورای شهر مرکز خراسان شمالی پرداخت حقوق و همچنین تبدیل وضعیت خود را خواستار شدند.

یکی از تجمع‌کنندگان به نائب رئیس شورای اسلامی شهر بجنورد و  رئیس کمیسیون زیست شهری که در جمع آنان حضور یافته بودند اظهار کرد: چهار ماه بوده ‌که شهرداری حقوق معوقه ما را نپرداخته و این باعث بروز مشکلاتی در زندگی روزمره ما شده است.

وی اظهار داشت: بسیاری از کارگران فضای سبز و  پسماند باوجود گذشت 9 ماه از سال هنوز بخشی از عیدی خود را دریافت نکرده‌اند.

این کارگر شهرداری بر رسیدگی سریع‌تر و تعیین تکلیف کارگران فضای سبز و پسماند تاکید کرد.

گزارشی درباره روند اخراج کارگران کارخانه برفاب!

کارخانه برفاب یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان و صادر کنند‌گان لوازم‌خانگی در چهارمحال و بختیاری است.

در این کارخانه حدوداً یک‌هزار و 400 نیرو مشغول به کار هستند که بنا بر گفته مسؤولان، مدیران و آمارها برفاب جز بزرگ‌ترین تولیدکنندگان در کشور است.

اما این کارخانه این روزها با نام تعدیل نیرو و با بهانه از دست دادن بازارهای فروش در کشور عراق اقدام به اخراج بسیاری از نیروهای خود کرده است.

هنوز نمی‌دانیم چرا اخراج شده‌ایم!

یکی از عوامل اخراج شده از کارخانه برفاب شهرکرد اظهار کرد: بیش از 10 سال سابقه کار در این کارخانه دارم، البته این سابقه در برابر کسانی که 22، 23 یا 25 سال سابقه داشتند و اخراج شدند چیزی نیست.

این فرد در پاسخ به این سؤال که به چه دلیلی اخراج شدند گفت: خود ما هم در جریان نیستیم که به چه دلیل اخراج شدیم، عذر تعداد بسیار زیادی از عوامل کارخانه خواسته شد که هنوز هم بلاتکلیف هستند، دلیل اخراج این افراد هنوز مشخص نیست تنها چیزی که گفتند این بود که از عملکرد افراد راضی نیستند، اما چطور بعد از این همه سال کار کردن از عملکردمان راضی نیستند!

 

وی با بیان اینکه افرادی که اخراج شده‌اند از معاونت‌های ستادی، سرپرست‌ها و دیگر معاونت‌ها هستند، خاطرنشان کرد: شنیده‌ها حاکی از آن است که از راهنمایی مشاوران جدیدی استفاده می‌کند، ولی هنوز اینکه واقعاً چه سیاستی را دنبال می‌کند مشخص نیست.

این کارگر اخراج شده از برفاب افزود: از سوی مدیریت کارخانه به ما اعلام شده بود که تا آخر ماه دیگر سر کار نرویم ولی زودتر از موعد مقرر عذر ما خواسته شد، چیزی که من به چشم خود دیدیم نزدیک به 50 نفر با من اخراج شدند و از زمانی که من از کارخانه بیرون آمدم به 270 نفر نیز رسیده‌اند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر بیکار هستم تأکید کرد: فعلاً قرار شده از بیمه بیکاری استفاده کنم، همچنین مطلع شدم که مراتب اعتراض کارگران طی نامه‌ایی برای مقامات استان نوشته شده و در آن از این مسؤولان خواسته شده اگر کارخانه یا مدیریت آن مشکلی دارند رفع شود ولی کارگران و عوامل کارخانه را اخراج نکنند، مسأله مهم این است که هیچ کس دلیل این اقدام رئیس کارخانه را نمی‌داند، شاید اگر می‌دانستیم برایمان قابل درک بود.

این فرد با اشاره به اینکه همیشه قراردادها یک ‌ساله بودند ولی الان دوماهه هستند که آخر ماه نیز اعلام کردند که دیگر نیازی به ما ندارند، تصریح کرد: ازجمله مطالبات ما این است که روشنگری شود دلیل این اخراج گسترده چه بوده و چرا باید افراد با سابقه کار بالا و افرادی که صاحب سمت‌های کلیدی در کارخانه هستند اخراج شوند.

وی به یک‌هزار و 400 نیرویی که در کارخانه برفاب مشغول به کار هستند اشاره و خاطرنشان کرد: مدیران کارخانه مطمئناً به پشتوانه این تعداد نیرو مزایایی دریافت کرده‌اند و تعهداتی نسبت به چهارمحال و بختیاری  و کارگران و عوامل کارخانه دارند مگر می‌شود به یکباره و بدون هیچ دلیل مشخصی بخشی از کارگران را اخراج کرده و بخشی دیگر را نیز مدام تهدید به اخراج کنند.

این کارگر اخراج شده تنها امید زندگی خود را کار در کارخانه برفاب عنوان کرد و ادامه داد: مسؤولان استانی باید کاری برای افراد اخراج شده انجام دهند، وقتی از ما می‌خواهند به پای صندوق‌های رأی بیایم و برای انتخاب رئیس‌جمهور، نماینده مجلس و… رأی دهیم برای این است که امروز که به مشکل برخورد کرده‌ایم به دادمان برسند و پیگیر مشکلاتمان باشند.

وی در ادامه بیان داشت: در حال حاضر نیروهای ستادی و کادری اخراج شدند ولی شنیده‌ها حاکی از آن است که از کارگران و عوامل خط تولید نیز اخراج می‌شوند، اخراج بالای 200 نفر از یک کارخانه تنها این افراد را متضرر نمی‌کند بلکه خانواده‌های آن‌ها هم هستند و این رفتار اصلاً درست و قابل‌قبول نیست.

چرا کارگران در ایران امنیت شغلی ندارند؟

این فرد تأکید کرد: من بعدازاین سابقه کاری که در کارخانه برفاب دارم دیگر کجا می‌توانم مشغول به کار شوم؟ وقتی وارد کارخانه شدم 24 ساله بودم اما حالا با این سن چه کاری می‌توانم انجام دهم، سؤال من این است آیا من نباید امنیت شغلی داشته باشم؟

 

وی افزود: نه تنها من بلکه همه کسانی که اخراج شدند الان باید چه کنند وقتی اکثر آن‌ها متأهل هستند، خود من به دلیل بیکاری دچار مشکلات خانوادگی زیادی شده‌ام.

بیش از 150 نفر از کارخانه اخراج شده و این خلاف گفته اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی است

یکی دیگر از کارگران اخراج شده برفاب با سابقه کاری بیش از 20 سال اظهار کرد: بیش از 20 سال سابقه کار در برفاب دارم و در این مدت که در کارخانه کار کردیم از سوی کارخانه بیمه پرداخت شده است، بعد از جریان اخراج از کارخانه به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی مراجعه کرده‌ام و مراتب را اعلام کرده‌ایم و در جواب به ما گفتند که با استاندار جلسه‌ای تشکیل شده و مقرر شده بین 30 تا 40 نفر اخراج شوند ولی الآن نزدیک 170 تا 180 نفر اخراج شده‌اند.

وی در جواب به این پرسش که دلیل این اقدام چه می‌توانسته باشد پاسخ داد: خود مقامات کارخانه به مازاد نیرو اذعان دارند ولی شنیده شده رئیس کارخانه از مشاوران یک کارخانه تولیدکننده محصولات خانگی که تعطیل شده است استفاده می‌کند و به هر راهنمایی که آن‌ها می‌کنند عمل می‌کند که امکان دارد یکی از دلایل اخراج کارگران و سرپرستان قدیمی خواسته این مشاوران باشد.

این کارگر اخراج شده به اعلام آدرس ایمیلی از سوی مدیران کارخانه اشاره و افزود: متأسفانه این ایمیل به محلی برای تسویه‌حساب کارگران نسبت به مقامات ارشد و سرپرستان آن‌ها شده و هرگونه خصومت، دشمنی و تسویه‌حسابی را به این ایمیل ارسال کرده که باعث شد بسیاری به دلایل واهی از کارخانه اخراج شوند.

وی افراد اخراج شده را 40 نفر از مسؤولان سابقه‌دار دانست و تأکید کرد: این افراد معاونان امور دفتری، معاونان و دیگر مهره‌های اصلی کارخانه هستند و دیگر اخراج شده‌ها نیز کارگران بخش‌ها هستند.

نمی‌دانم با حکم اخراجی که دستم دادند با بدهی‌هایم چه کنم

این فرد با اشاره به اینکه وام گرفته‌ام و بدهی‌های زیادی دارم و تنها برای دریافت بیمه بیکاری از کارخانه نامه‌ دریافت کرده‌ام، تصریح کرد: باوجود داشتن فرزندان دانشجو و محصل  و 45 سال سن هیچ جا مشغول به کار نیستم، خرج و مخارج زیادی دارم و دستم هم به جایی بند نیست.

وی افزود:طی 20 و چند سال گذشته که در کارخانه برفاب مشغول به کار بودم در شرایط بسیار سخت و کارهای سختی انجام دادم تا الان که این کارخانه به اینجا رسیده و این حق امثال من نیست که رئیس شرکت حتی اجازه حرف زدن را نیز به ما نمی‌دهد و با رفتاری ناشایست و نادرست از دفترش بیرونمان می‌کند.

این فرد که در زمره اخراجی‌های جدید این کارخانه قرار دارد تعداد شاغلان در این مجموعه را یک‌هزار و 400 نفر عنوان و ادامه داد: اسامی 170 نفر که در لیست اخراجی‌ها هستند مشخص شده و 130 نفر دیگر نیز در برنامه اخراج هستند که مجموعاً 300 نفر می‌شوند.

سید عباس جزایری اظهار کرد: این اداره کل به هیچ فرد یا شرکتی مجوز اخراج کارگران را نمی‌دهد.

 

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری با اشاره به  اینکه این اداره کل همه تلاش خود را می‌کند که کارگران کارخانه برفاب اخراج نشوند و در این خصوص فشار می‌آوریم، گفت: مقامات کارخانه برفاب دلیل اقدام خود از اخراج کارگران را به دلیل کمبود صادرات به کشوری چون عراق عنوان می‌کنند چراکه عمده صادرات این شرکت به کشورهایی چون سوریه، عراق و افغانستان است.

این مسؤول با بیان اینکه مطابق با گفته‌های مسؤولان کارخانه برفاب کشور عراق به دلیل جنگ و بی‌پولی از خرید محصولات این کارخانه خودداری می‌کند، خاطرنشان کرد: چیزی که در حال حاضر از روسای شرکت برفاب شنیده می‌شود این است که به دلیل کاهش صادرات محصولات به دنبال تعدیل نیرو هستیم.

جزایری افزود: تاکنون هیچ‌کدام از افرادی که سابقه کار بالای داشتند و از این کارخانه اخراج شده‌اند به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری مراجعه نکرده‌اند، مطابق با اطلاعاتی که ما داریم قرارداد افراد اخراج شده تمام شده است، کسانی که سابقه زیادی دارند و از این کارخانه اخراج شده‌اند برای تعیین تکلیف و رسیدگی بیشتر به این اداره کل مراجعه کنند.

با اخراج‌های اخیر در برفاب باید منتظر کسب رتبه اول بیکاری در کشور باشیم

با توجه به اظهارات مسؤولان دلیل اخراج برخی از کارگران کارخانه برفاب اتمام مدت قرارداد آن‌ها است این درحالی است که مطابق با گفته کارگران اخراج شده قبلاً قراردادها یک‌ساله بسته می‌شده ولی الآن به دوماهه تقلیل یافته است.

با اخراج‌های صورت گرفته در این کارخانه و اینکه گفته می‌شود این کارخانه در نظر دارد 300 نفر از کارگران خود را اخراج کند و سکوت مسؤولان در این زمینه باید منتظر باشیم رتبه این استان در بیکاری ارتقاء یابد و از دومین استان بیکار در کشور به جایگاه اول برود.

بخشی از یک گزارش فارس بتاریخ6آذر

عدم پرداخت6ماه حقوق صدها کارگر راه و شهرسازی جنوب سیستان و بلوچستان!

در حالی شش ماهه است که حقوق این افراد پرداخت نشده است که یکی از کارگران راه و شهرسازی جنوب سیستان و بلوچستان با اعلام نارضایتی از شرایط به وجود آمده گفت: شش ماه است که حقوق کارگران راه و شهرسازی جنوب استان پرداخت نشده است و هنوز از پرداخت این دستمزدها خبری نیست.

به گزارش6آذر عصرهامون، یکی از آثار بحران‌های اقتصادی در زندگی افراد از دست رفتن امنیت شغلی آن‌هاست، روزانه با خبرهای متعددی در خصوص عدم پرداخت حقوق به کارگران و کارمندان مواجه می‌شویم.

چندی پیش بود که مدیر کل راه و شهرسازی جنوب سیستان و بلوچستان در جلسه کمیته ایمنی و حمل و نقل از عدم پرداخت حقوق 500 نفر از کارکنان راه و شهرسازی ایرانشهر پرده برداشت و گفت: این موضوع روند زندگی آنها را مختل کرده است.

ایوب کرد مدیر کل راه و شهرسازی جنوب سیستان و بلوچستان در همین خصوص گفت: با توجه به عدم تخصیص اعتبارات استانی، شش ماه است که 400 تا 500 نفر از کارکنان راه و شهرسازی ایرانشهر حقوق دریافت نکرده‌اند.

وی افزود: هنوز هیچ تخصیصی برای پرداخت حقوق این نیروهای طرحی از سوی استان صادر نشده است.

محل حقوق این افراد از طرح است و تا زمانی که تخصیص طرح صادر نشود عملا هیچ حقوقی به این کارگران پرداخت نخواهد شد.

وی گفت: کلیه مسئولین استانی در جریان این موضوع هستند، مکاتبات لازم هم صورت گرفته اما تاکنون هیچ نتیجه ای نداشته است.

در حالی شش ماهه است که حقوق این افراد پرداخت نشده است که یکی از کارگران راه و شهرسازی جنوب سیستان و بلوچستان با اعلام نارضایتی از شرایط به وجود آمده گفت: شش ماه است که حقوق کارگران راه و شهرسازی جنوب استان پرداخت نشده است و هنوز از پرداخت این دستمزدها خبری نیست.

در هر حال عدم پرداخت مرتب حقوق کارگران، شرایط سخت کاری و همچین عدم رسیدگی به شکایات این کارگران، هر روز باعث بیشتر شدن فشار بر زندگی آنان می‌شود.

عدم پرداخت3ماه حقوق کارگران کارگران راه‌آهن مشهد!

خبرکوتاه:مهر طی گزارشی بتاریخ 6آذر از عدم پرداخت3ماه حقوق کارگران کارگران راه‌آهن مشهد خبرداد.

تعدیل ساختاری وورشکستگی صندوق های باز نشستگی

آمارها مبین واقعیت های بحران کنونی در صندوق های بازنشستگی کشور و کل نظام است. گزارشی ازبرخی آمارهای منتشر شده در 26 نوامبر 2016 برابر با 5 آذر ماه 1395 خورشیدی درسایت انترنتی بی بی سی .

1-صندوق بازنشستگی کشوری، فولاد و نیروهای مسلح عملاً ورشکسته هستند و تقریباً بودجه خود را از کمکهای دولتی تامین می کنند.

2-صندوق بازنشستگی کشوری 1 میلیون و 191 هزار بیمه شده دارد و 1 میلیون 279 هزار مستمری بگیر.در نتیجه ماهانه 1هزار و 700 هزار میلیاردتومان به مستمری بگیران می دهد در حالی که 1 هزار و 200 میلیارد تومان آن را دولت پرداخت می کند.

3-صندوق بازنشستگی بانک مرکزی 20 هزار و 400 بیمه شده دارد با بیش از 33 هزار نفر مستمری بگیر.

4-صندوق بازنشستگی فولاد تنها 11 هزار و 600 بیمه شده دارد در حالی که به بیش از 74 هزار نفر حقوق مستمری می دهد.

5-صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی 13 میلیون 700 هزار بیمه شده دارد و 3 میلیون مستمری بگیر. ”

تامین اجتماعی تنها سازمان بزرگ با سرمایه کلانی است که بوسیله پس انداز های میلیونها کارگر از سال 1326 تا به امروز توانسته در اقتصاد کشور تاثیر پویایی داشته باشد آنهم برغم مدیریت های ناشایست دولتی و حیف ومیل کردن پس انداز های کارگران ایران، که بخشی از این غارت گریها را نمایندگان مجلس افشا نمودند. از سوی دیگر دولت های پس از جنگ با گسترش مناطق آزاد تجاری- صنعتی ضربه سنگین دیگری بر پیکر تامین اجتماعی وارد کردند زیرا با این طرح ضد کارگری و ضد ماده 44 و 45 قانون اساسی کشور، همه کارگران این مناطق از شمول قانون کار خارج شدند و بدین گونه علاوه برمحروم کردن تامین اجتماعی از یک درآمد قانونی کارگران متخصص، تکنیسین های با تجربه و مهندسان این پروژه ها را ازحق قانونی باز نشستگی محروم نمودند. از سوی دیگر دولت بدهی های ناشی ازمدیریت نولیبرالی ش را به تامین اجتماعی پرداخت نکرده است. طبق همان آمارها ی همان منبع ” در سال 1384 بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی حدود 6 هزار میلیارد تومان بوده است در حالی که این رقم اکنون به مرز 100 هزار میلیارد تومان رسیده است.” با وجود همه این پدیده های نا به هنجار اقتصادی تنها صندوقی که هنوز توانسته بر روی پای خود بایستد، صندوق بازنشستگی سازمان تامین اجتماعی است. فرآیند انتخابات مهندسی شده به وسیله دولت های پس از جنگ، تنها راه را برای کسانی باز گذاشته که سر سپرده سیاست های سرمایه داری مالی و صندوق بین المللی پول هستند و در نهایت شاهد 28 سال دوره ی بی پایان رکود و تورم هستیم که بحران صندوق های بازنشستگان یکی از معلولهای آنست.

بازنشستگی پیش از موعود در دوره شوک درمانی دولت پیشین همان گونه که اشاره کردیم تعداد مستمری بگیران را دو برابر نمود، که یکی از جنبه های سیاست های تعدیل ساختاری بود. رویه دیگر سیاست های تعدیل ساختاری عدم استخدام نیروی کار برای استخدام در وزارت خانه هایی مانند آموزش و پرورش و بهداشت و . . . واستخدام بوسیله شرکتهای دلالی کار صورت می گیرد که این شرکتها همان حقوق را از دولت دریافت می کنند ولی زیر حداقل حقوق کارگران؛ به حتی، کارشناسان ارشد حقوق پرداخت می کنند وچون قراردادموقتی ها با انواع ترفندهای نولیبرالی از شمول قانون کار خارج شده اند( مانند خارج شدن کارگاه های زیر ده نفر از شمول قانون کار، در دولت به اصطلاح اصلاح طلب خاتمی ومجلس “اصلاحات” ) ورودی درآمد به صندوق های بازنشستگی محدود شده ولی با بازشستگی پیش از موعود خروجی آن افزایش یافته است. جنبه دیگر سیاست های تعدیل ساختاری، وجود مدیریت های نا کارآمد دولتی که تنها کاری که می کردند دریافت حقوق و پاداشهای چند صدمیلیون تومانی برای خود و حواریونشان بود. در میان این گزارش بی بی سی هم خط ونشان خود را به جا گذاشته است، مفسر این گزارش یکی از علت های بحران را در ایران افزایش حقوقها دانسته و بدین گونه نشان داد بلند گوی استعما پیر بودن و با آن تریبون امپریالسم شدن در نهایت این رسانه را به بلندگوی نولیبرلیسم تبدیل نموده است. تظاهر به سیاستی مستقل و غیر جانبدار یک ترفند ماکیاولیستی است. حقوق در ایران افزایش نیافته بلکه با وجود تورم واقعی در بازار خرید مردم، که نسبت به سال پیش صد د صد است، تنها 15 درصد بالا رفته و این به معنای سقوط قدرت خرید کارگران و همه زحمت کشان ایران است. در واقع آمار نشان می دهد هر ساله حقوق کارگران نسبت به نرخ واقعی وغیر “مهندسی” شده بانک مرکزی کاهش دارد. این هم یکی دیگر از معلول های مناسبات اقتصادی تعدیل ساختاری و خصوصی سازی است. لایحه اصلاح قانون کار و ادغام تامین اجتماعی را باید از این زاویه نگریست که نشان می دهد دولتِ وامانده در سیاست های نادرست نولیبرالی، در حال غرق شدن می باشد، از این رو، چنگ به سوی سرمایه های کارگران (سازمان تامین اجتماعی )انداخته است.

اتحادیه نیروی کار پروژه ای کار ایران

سخنگو ناصر آقاجری

26 آذر ماه 1395

تجمع اعتراضی گسترده رزیدنت‌های بیمارستان‌‌های دولتی تهران نسبت به عدم پرداخت 9ماه کارانه وحقوق!

صبح امروز 6آذر،رزیدنت‌های تعداد زیادی از بیمارستان‌های تهران در اعتراض به عدم پرداخت ۹ ماهه کارانه و حقوق تجمع اعتراضی برگزار کردند.

به گزارش 6آذرفارس، عدم پرداخت معوقات کارانه و حقوق تعداد زیادی از رزیدنت‌های بیمارستان‌های تهران اعتراضات آنها را به همراه داشته به طوری که از صبح امروز تعداد زیادی از بیمارستان‌ها به ویژه بیمارستان‌های زیر مجموعه دانشگاه علوم پزشکی بهشتی با صحنه تجمع رزیدنت‌ها در بخش‌های مختلف مواجه شده‌اند.

یکی از مسئولان دانشگاه علوم پزشکی بهشتی با بیان اینکه این اعتراضات و تجمع‌ها طبیعی است اظهار داشت: کل دانشگاه‌های علوم پزشکی از عدم پرداخت معوقات کارانه وحقوق شاکی هستند و به طور کلی 10هزار میلیارد تومان از بیمه‌ها طلب دارند و این مساله سبب بروز مشکلات بسیاری شده است.

وی افزود: دانشگاه علوم پزشکی بهشتی به تنهایی 550 میلیارد تومان از بیمه‌ها طلب داشته و علی‌رغم پیگیری‌ها و تلاش‌های وزارت بهداشت هنوز مشکلات در این زمینه وجود دارد.

وی خاطرنشان کرد: البته آقای ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اخیرا گفته که قرار است بدهی‌ها به طور کامل پرداخت شود ولی تاکنون بخشی از آن پرداخت شده و بخشی هم قرار است به صورت اوراق عرضه منتشر شود.

تجمع دانش‌آموزان مدرسه چمران بیرجنددراعتراض به نبود سیستم گرمایشی!

صبح امروز6آذر، با افزایش برودت هوا و سردی، شاهد تجمع دانش آموزان مدرسه چمران در این مدرسه بودیم؛ دانش آموزان این مدرسه به نشانه اعتراض به این موضوع، صبح امروز کلاس های درس خود را تعطیل کرده و در سالن مدرسه تجمع کردند.

به گزارش 6آذرخاورستان، یکی از دانش آموزان این مدرسه گفت: صبح امروز وقتی وارد کلاس شدیم شاهد سردی بسیار زیادی بودیم به طوری تحمل این اوضاع برای ما خیلی سخت بود از این رو نتوانستیم در کلاس به تحصیل بپردازیم.

وی افزود: سردی در کلاس به حدی بود که معلمان نیز به این موضوع اذعان داشتند و برخی از کلاس های درس ما تعطیل شد.

سید حسین سجادی نژاد، مدیر آموزش و پرورش بیرجند در این خصوص اظهارکرد: صبح امروز ساعت 7:30 سیستم شوفاژ مشکلی ایجاد شد که ساعت 9 صبح این مشکل حل شد که برای وقت تلف شده دانش آموزان، کلاس جبرانی برای دانش آموزان گذاشته می شود.

وی افزود: مشکل این مدرسه نقص فنی در شوفاژ بوده است که با حضور پیمانکار گاز در این مدرسه مشکل این مدرسه فعلا مرتفع گردید.

مدیر آموزش و پرورش بیرجند گفت: پیگیر هستیم که چنانچه مشکل این مدرسه رفع نشود جایگزین گرمایش برای این مدرسه در نظر گرفته شود.

سجادی نژاد بیان کرد: با توجه به سردشدن هوا، پیش بینی بحران برای مدارس شهرستان کرده ایم تا جایگزین از قبیل بخاری تابشی، نفتی و یا حتی تیوست با توجه به ظرفیت و جانمایی مدارس انجام شود.

وی گفت: از صبح امروز یکی، دو مورد مدرسه در سطح شهرستان دچار مشکل شده اند که این ها با مدیریتی که صورت گرفت برطرف شد اما متاسفانه گاهی وقتی تاسیسات گرمایشی متمرکز می شود چنین اتفاقاتی رخ می دهد.

مدیر آموزش و پرورش بیرجند افزود: برخی وقتها لوله گاز به دلیل سرمای شدید در زیر زمین یخ می زند که معمولا در این مواقع از سیستم گرمایشی جایگزین استفاده می کنییم

سجادی نژاد با بیان اینکه حوزه پشتیبانی در حال پیگیری مشکلات گرمایشی مدارس شهرستان است که مدرسه و کلاسی دچار مشکل نشود، گفت: روستاها عموما بخاری نفتی دارند که کمتر دچار مشکل می شوند ونفت به اندازه کافی در اختیار آنها قرار دارد.

 

وی با اشاره به اینکه از صبح پیگیری مشکلات بحران مدارس هستم، گفت: مشکل سیستم گرمایشی در مدارس روستایی به نسبت کمتر از شهری است.

ششم آذرماه1395

akhbarkargari2468@gmail.com