اخبار و گزارشات کارگری: ۲۳شهریورلغایت ۳ آبان ماه ۱۳۹۸

admin   اکتبر 30, 2019   دیدگاه‌ها برای اخبار و گزارشات کارگری: ۲۳شهریورلغایت ۳ آبان ماه ۱۳۹۸ بسته هستند

بایگانی

نگاهی اجمالی به اعتراضات کارگران ودیگرنیروهای اجتماعی در ۴۰ روزگذشته

اخبار و گزارشات کارگری: ۲۳شهریورلغایت ۳ آبان ماه ۱۳۹۸

دربرنامه این هفته نگاهی اجمالی داریم به اعتراضات کارگران ودیگرنیروهای اجتماعی در ۴۰ روزگذشته. طی این دوره بیش از۲۰۰ اعتراض کارگری بثبت رسیده است یعنی روزانه بطور میانگین شاهد بیش از ۵ اعتراض کارگری بوده ایم. بعضی از روزها کارگران ۷یا ۸ واحد تولیدی وخدماتی دست به اعتصاب ویا تجمع اعتراضی زدند و روز اول مهرماه ۱۰ اعتراض کارگری صورت گرفت. همچنین تسلیت ما بخاطر مرگ نیما ابراهیم زاده و دایه معصومه مادر رفیق جانباخته جمال چراغ ویسی. و تبریک آزادی موقت سیده قلیان، مرضیه امیری، امیر امیرقلی، امیرحسین محمدی فرد، ساناز الهیاری و عاطفه رنگریز