نقض حقوق و سرکوب کارگران ـ گفتگوی رادیو پیام کانادا با ایوب رحمانی از اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران و جوانمیرمرادی،

admin   آگوست 27, 2019   دیدگاه‌ها برای نقض حقوق و سرکوب کارگران ـ گفتگوی رادیو پیام کانادا با ایوب رحمانی از اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران و جوانمیرمرادی، بسته هستند

نقض حقوق و سرکوب کارگران ـ گفتگوی رادیو پیام کانادا با ایوب رحمانی از اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران و جوانمیرمرادی، فعال کارگری در مورد پرونده های نقض حقوق و سرکوب کارگران توسط جمهوری اسلامی در سازمان جهانی کار؛ جنبش کارگری و ضرورتها.