پیام هاشم خواستار به مردم ایران پس از آزادی

admin   نوامبر 11, 2018   دیدگاه‌ها برای پیام هاشم خواستار به مردم ایران پس از آزادی بسته هستند

بایگانی

ملت قهرمان ایران، همت و آگاهی و بیداری شما باعث آزادیم شد. قسم به قلم که به جنبش آزادیخواهی شما خیانت نکنم وتا جان در بدن دارم از جنبش آزادیخواهی شما حمایت کنم.
از شما ملت قهرمان ایران بینهایت سپاسگزارم و امیدوارم این حمایتتان را از زندانیان دیگر دریغ نکنید.
شرح مفصل داستان آدم ربایی ام را بزودی به شما ملت قهرمان ایران گزارش خواهم داد.

سید هاشم خواستار نماینده معلمان آزاده ایران. ۱۹ آبان