آزادی اسماعیل بخشی را تبریک می گوییم

admin   اکتبر 30, 2019   دیدگاه‌ها برای آزادی اسماعیل بخشی را تبریک می گوییم بسته هستند

بایگانی

آزادی موقت و مشروط  اسماعیل بخشی را به وی، خانواده گرامی او، کارگران هفت تپه و طبقه کارگر ایران صمیمانه تبریک می گوییم.

اسماعیل بخشی نماینده محبوب کارگران مبارز شرکت نیشکر هفت تپه و از سخنگویان مبارزات کارگری در دوره اخیر علیه سیاستهای ضد کارگری حاکمیت سرمایه داری جمهوری اسلامی، از جمله سیاستهای خصوصی سازی و فساد و تهاجم به حقوق کارگران بوده است و به همین “جرم” و برای مطالبه “نان، کار، آزادی” سال گذشته بازداشت و به شدت مورد ضرب و شتم و شکنجه قرار گرفت.

شکنجه، اذیت و آزار شدید اسماعیل  بخشی، حکم طولانی زندان، شلاق و وثیقه بسیار سنگین برای او، همگی  نشانه دیگری است  بر ماهیت به شدت ارتجاعی و ضد کارگری جمهوری اسلامی ایران و  برگ سیاه دیگری بر پرونده قطور جنایات این رژیم افزوده است.

این سرکوب های لجام گسیخته اما  نتوانسته مانع تداوم مبارزات کارگران شود. در هفت تپه، کارگران در این مدت به  اشکال مختلف به مبارزات خود ادامه داده اند و همواره یکی از مطالبات اصلی شان آزادی اسماعیل بخشی بوده است.

اسماعیل بخشی و کلیه بازداشت شد گان هفت تپه و روز جهانی کارگر و دیگر کارگران و فعالین کارگری زندانی در سراسر کشور همگی باید بدون قید و شرط آزاد گردند. موج جدید سیاست سرکوب گرانه جمهوری اسلامی در ایندوره که شامل حبس های بسیار طولانی و وثیقه های فوق العاده سنگین است را باید به شکست کشانید؛ همانطور که نمایش تلویزیونی “طراحی سوخته” آنها مفتضحانه شکست خورد. هیچ نظام و دولتی قادر نخواهد بود با این سیاستهای  ضد انسانی تا مدت طولانی خشم و خروش طبقه کارگر را کنترل کند.

کارزارها و همبستگی سراسری در ایران ودر سطح بین المللی که به آزادی موقت اسماعیل بخشی و دیگر فعالین کارگری منجر شده است را تا آزادی کامل کلیه کارگران در بند و زندانیان سیاسی ادامه دهیم!

 

زنده باد اتحاد طبقه کارگر

 

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

۳۰ اکتبر ۲۰۱۹

http://etehadbinalmelali.com/ak

info@workers-iran.org; 

www.workers-iran.org;

IASWI اتحاد بین المللی (@IASWIinfo) | Twitter