قسمتی از صحبتهای امروز اسماعیل بخشی در میان کارگران اعتصابی نیشکر هفت تپه.

admin   آگوست 25, 2018   دیدگاه‌ها برای قسمتی از صحبتهای امروز اسماعیل بخشی در میان کارگران اعتصابی نیشکر هفت تپه. بسته هستند

بایگانی

۳ شهریور ۹۷
بعد از بی نتیجه ماندن مذاکرات نمایندگان کارگران نیشکر هفت تپه با مسئولین شهرستان شوش و استان .اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه وارد هشتمین روز خود شد.

امروز شنبه ۳ شهریور ۹۷ کارگران نیشکر هفت تپه .اعتصاب خود را در محل کارخانه ادمه دادن.که اسماعیل بخشی یکی از ده نماینده کارگران نیشکر هفت تپه گزارشی از نشست دیروز به اطلاع کارگران رساند.البته لازم به یاد اوریست که دیروز نمایندگان کارگران هفت تپه . به اتفاق
وکیل سندیکا در این جلسه حضور داشتن .اما با خبر شدن که آقای افشار در این جلسه حضور دارد..که این امر به واکنش نمایندگان کارگران روبرو شد.ونمایندگان محل فرمانداری را ترک کردن.
در اعتصاب امروز آقای بخشی.
خواستهای کارگران را برای چندمین بار فریاد زدن.
که شامل. پرداخت دستمزدهای.عدم تفکیک شرکت نیشکر هفت تپه.عدم تقییر کاربری.وتکه تکه کردن مجموعه نیشکر هفت تپه.وهمچنین .و گذاری مجدد شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه به دولت.
اینها بخشهای از خواستهای کارگران نیشکر هفت تپه.است.

۳ شهریور ۱۳۹۷