«شورای هماهنگی بهره‌برداران پست‌های فشار قوی برق کشور»روباز وارد بازی شد

admin   می 11, 2017   دیدگاه‌ها برای «شورای هماهنگی بهره‌برداران پست‌های فشار قوی برق کشور»روباز وارد بازی شد بسته هستند

بایگانی

«شورای هماهنگی بهره‌برداران پست‌های فشار قوی برق کشور»روباز وارد بازی شد

اخباروگزارشات کارگری:امروز21اردیبهشت «شورای هماهنگی بهره‌برداران پست‌های فشار قوی برق کشور» روباز وارد بازی شد وبا صدور اطلاعیه ای کارگران پست های فشار قوی برق را با طرح مشکلاتشان دعوت به شرکت در انتخابات ریاست جمهوری کرد وبه عبارتی دیگرماهیت واقعی خود مبنی بر وابستگی به حاکمیت را برملا ساخت.

ایلنا امروز طی گزارشی نوشت،شورای اپراتورهای پست های فشار قوی برق با صدور اطلاعیه‌ای از همه اپراتورها خواسته‌اند که در انتخابات شرکت کنند. در این اطلاعیه به مشکلات اپراتورهای فشار قوی برق اشاره شده است.

ما پیش ازاین بتاریخ2اردیبهشت1396 طی گزارشی تحت عنوان- کارگران پست های فشار قوی برق را سرکارگذاشتند؟!- خطاب به کارگران پست های فشار قوی برق در باره این شورا نوشتیم:

قابل یاد آوری است که طی چند سال گذشته کارگران پست های فشار قوی برق در راه دست یابی به مطالباتشان مبنی برهمسان سازی حقوق،تبدیل وضعیت،اجرای طرح قرارداد دائم وجلوگیری از واگذاری به بخش خصوصی بارها دست به تجمع مقابل مجلس وسازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشورزدند.درخلال این تجمعات اعتراضی نهادی بنام- شورای هماهنگی بهره برداران پست های فشار قوی برق ایران-اعلام موجودیت کرد وباصدور بیانیه هایی تلاش کرد برموج نارضایتی این کارگران سوار شود واعتراضات را هدایت کند.

برپایه آنچه که درگزارش بالا آمد،زمان آن فرارسیده است که کارگران پست های فشارقوی برق بانگاهی به ترکیب نهاد فوق ونقدعملکردش،نقش نهاد فوق را درهمین رابطه روشن کنند.

متن کامل کامل گزارش 2اردیبهشت1396:

کارگران پست های فشار قوی برق را سرکارگذاشتند؟!

اخبار وگزارشات کارگری:پیرو پیگیری‌های مداوم کارگران پست های فشار قوی برق طی ماه های گذشته در خصوص طرح‌های در دستور کار و وعده های مکرر مسئولین وزارت نیرو در خصوص ترمیم حقوقی و بهبود یافتن وضعیت موجود، اما نه تنها این وضعیت ترمیم نیافته؛ جلسات مکرری طی روزهای گذشته بصورت محرمانه در وزارت نیرو در حال انجام جهت واگذاری پست های فشار قوی فوق توزیع به شرکت های توزیع است.

درادامه گزارش امروز ایلنا درهمین رابطه تحت عنوان- وعده‌های مسئولان به کلاه زردها «باد هوا» بود- آمده است،مسئولین امر و آنهایی که از قبل این کار سود می‌برند در حال مقدمات و انجام زیرساخت های موجود هستند و در این زمینه مکاتباتی با شرکت‌ های برق منطقه‌ای کشور نیز صورت گرفته است؛در حالیکه هر ساله بودجه تمدید قرارداد کارکنان مدت معین در نظر گرفته می‌شد، اما در بودجه امسال خبری از تمدید قرارداد مدت معین‌ها هم نیست.

براساس این گزارش این کارگران خاطرنشان کردند که از تمامی کانال‌های قانونی، پیگیر مطالبات خود هستند.

اخباروگزارشات کارگری:قابل یاد آوری است که طی چند سال گذشته کارگران پست های فشار قوی برق در راه دست یابی به مطالباتشان مبنی برهمسان سازی حقوق،تبدیل وضعیت،اجرای طرح قرارداد دائم وجلوگیری از واگذاری به بخش خصوصی بارها دست به تجمع مقابل مجلس وسازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشورزدند.درخلال این تجمعات اعتراضی نهادی بنام- شورای هماهنگی بهره برداران پست های فشار قوی برق ایران-اعلام موجودیت کرد وباصدور بیانیه هایی تلاش کرد برموج نارضایتی این کارگران سوار شود واعتراضات را هدایت کند.

برپایه آنچه که درگزارش بالا آمد،زمان آن فرارسیده است که کارگران پست های فشارقوی برق بانگاهی به ترکیب نهاد فوق ونقدعملکردش،نقش نهاد فوق را درهمین رابطه روشن کنند