Category Archives: اخباروگزارشات کارگری

یورش به فعالین کارگری ادامه دارد – بهنام ابراهیم زاده بازداشت شد

• بهنام ابراهیم‌زاده، فعال کارگری در ساعات پایانی امروز در منزل شخصی خود توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به نقطه نامعلومی منتقل شد بهنام ابراهیم‌زاده، فعال کارگری در ساعات پایانی… Read more »

اسمعیل ، نجاتی، سپیده ، عسل، میثم کارگر زندانی ، زندانی سیاسی آزاد باید گردد.

رژیم جمهوری اسلامی سرمایه داران که ازابتدای به قدرت رسیدن تلاش نموده است جنبش کارگری را تحت سرکوب از هرگونه تشکیلات محروم نماید، اینک با گسترش اعتصابات کارگری در ابعادی… Read more »

پیشنهاد قطعنامه اضطراری در باره ایران ارائه شده از سوی انگلستان (TUC) فرانسه (CGT) فرانسه (CFDT) ایتالیا (CGIL) نروژ (LO) سوئد (LO) آلمان ( DGB) کانادا (CLC)

کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری چهارمین کنگره جهانی کپنهاک دانمارک ۲-۷ دسامبر ۲۰۱٨ پیشنهاد قطعنامه اضطراری در باره ایران ارائه شده از سوی انگلستان (TUC) فرانسه (CGT) فرانسه (CFDT) ایتالیا (CGIL)… Read more »

وکیل کارگران هفت‌تپه : پرونده جدیدی برای اسماعیل بخشی تشکیل شده/ اتهام‌ها اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی بوده

امتداد: چند روز پیش بود که کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه، پس از حدود سه هفته اعتراض، نهایتا با جلسات برگزارشده توسط مسئولین استانی و تصمیمات اتخاذشده در این کارخانه، از… Read more »

قطعنامه اضطراری کنگره کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری در همبستگی با کارگران و دانشجویان در ایران

کنگره خواستار آزادی کارگران بازداشتی از جمله اسماعیل بخشی و علی نجاتی و به رسمیت شناختن اتحادیه ها و شوراهای مستقل کارگری در ایران شده است. کنگره چهارم کنفدراسیون بین… Read more »