Category Archives: روز شمار اعتراضات کارگری 1396

روزشماراعتراضات کارگری اردیبهشت ماه1396*

  1اردیبهشت: 1- تجمع دستفروشان سنندج در اعتراض به تغییر وکاهش ساعت کسب وکار مقابل شهرداری!** 2اردیبهشت: 2- تجمع اعتراضی کارگران سد چم شیرگچساران نسبت به بیکاری وعدم پرداخت ماه… Read more »

روزشماراعتراضات کارگری فروردین ماه1396*

  2فروردین: 1- کارگران کارخانه سیمان باقران اولین اعتراض سال جدیدرا همزمان با حضور حسن روحانی رقم زدند! 3فروردین: 2-ارائه شکایت کارگران شهرداری منطقه4اهوازدررابطه با عدم پرداخت 2ماه حقوق وعیدی… Read more »