Category Archives: تصویری

نگاهی به جنبش های اعتراضی در گفتگوى على دماندوى با ستار رحمانی وایوب رحمانی

نگاهی به جنبش های اعتراضی در گفتگو با ستار رحمانی وایوب رحمانی در نگاهی به اعتراضات معلمان وکارگران در دوره کنونی، علی دماوندی با ستار رحمانی و ایوب رحمانی گفتگو… Read more »

جعفر عظیم زاده در مصاحبه اختصاصی با شبکه جهانی «دُر تی وی»: به زندان بازنخواهم گشت ودر صورت بازداشت مجدد قطعا ساکت نخواهم ماند.

جعفر عظیم زاده، دبیر هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران در مصاحبه اختصاصی با شبکه جهانی «دُر تی وی» چگونگی مراجعه ماموران دادستانی به منزل برای بازداشت او در روز… Read more »