ارزیابی از جنبش کارگری:علی دماوندی با علیرضانوایی

admin   می 12, 2020   دیدگاه‌ها برای ارزیابی از جنبش کارگری:علی دماوندی با علیرضانوایی بسته هستند

بایگانی

در گفتگوی هفته،علی دماوندی با علیرضا نوایی در باره ارزیابی از جنبش کارگری، اعتراضات و مطالبات و اشکال حرکات کارگری، تفاوتها و مشابهات درحرکات کارگری در این سال با سالیان پیش، موقعیت پیشارو و چگونگی پیگیری خواستها مطالبات جنبش ، حکومت اسلامی وسیاست آن در مقابله با این جنبش و….. به گفتگو نشسته است.