دستمزد کارگران باید حداقل به میزان کاهش شدید ارزش پول ملی در ماه های گذشته افزایش یابد

admin   سپتامبر 11, 2018   دیدگاه‌ها برای دستمزد کارگران باید حداقل به میزان کاهش شدید ارزش پول ملی در ماه های گذشته افزایش یابد بسته هستند

بایگانی

کاهش شدید دستمزد کارگران به چند برابر زیر خط فقر و از دست رفتن قدرت خرید کارگران به دلیل سقوط ارزش ریال و تورم افسار گسیخته در ماه ها ی گذشته باعث افزایش بعضا چند برابری قیمت کالاها شده است. همچنین ناچیز بودن دستمزد کارگران از دهه های گذشته تا کنون وضعیت اسف باری را به کارگران تحمیل کرده است. بر همین اساس سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه از هفته گذشته اقدام به جمع آوری امضای اعتراضی از کارگران، برای افزایش دستمزد با اجرای طرح طبقه بندی مشاغل را به شرح ذیل نموده است و کارگران را دعوت به اعتراضات مقتضی برای بهبود شرایط غیرقابل تحمل موجود می کند.

از حداقل های معیشت محروم هستیم، افزایش فوری دستمزد حق مسلم ماست.

ما رانندگان و کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، پیش از موج اخیر گرانی ها به دلیل دستمزد پایین برغم اضافه کار فراوان از حداقل های معیشت محروم بوده ایم، و با موج اخیر گرانی ها که یکباره قیمت ها دو برابر و در برخی اقلام چند برابرشده است، حتی قدرت تهیه مواد غذایی ضروری و مسکن حداقلی را از دست داده ایم. بنابراین درخواست فوری افزایش دستمزد، با مبنا قرار دادن گرانی های شدید اخیر را داریم. در این رابطه طرح طبقه بندی مشاغل از سال ۱۳۸۵ بازنگری نشده است. لذا باید طرح طبقه بندی مشاغل بازنگری گردد همچنین بند ۶ بخشنامه دستمزد سال ۱۳۹۷ «واحد های مشمول قانون کار به منظور ایجاد رابطه ی هر چه بیشتر مزد و مزایا با بهره وری و تولید و ایجاد انگیزه ی بیشتر در بین کارکنان خود، علاوه بر اجرای این مصوبه می توانند نسبت به افزایش و بر قراری مزد و مزایا در قالب موافقت نامه های کارگاهی و پیمان های دسته جمعی، پس از تائید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام نمایند» باید برای افزایش حقوق کارگران اعمال گردد.

با همدلی، اتحاد و همبستگی پیش به سوی افزایش فوری دستمزد