کرونا و تاثرات آن بر جنبش کارگری ـ گفتگوی رادیو پیام کانادا با صدیق اسماعیلی و ایوب رحمانی

admin   آوریل 8, 2020   دیدگاه‌ها برای کرونا و تاثرات آن بر جنبش کارگری ـ گفتگوی رادیو پیام کانادا با صدیق اسماعیلی و ایوب رحمانی بسته هستند

بایگانی

کرونا و تاثرات آن بر جنبش کارگری ـ گفتگوی رادیو پیام کانادا با صدیق اسماعیلی و ایوب رحمانی در مورد بحران سرمایه داری؛ #کوویدـ۱۹ و تاتیر آن بر اقتصاد و سیاست جهانی؛ تجارب جهانی در این زمینه؛ مطالبات کارگران در شرایط کنونی وآینده؛ نقش فعالین کارگری در بحران #کرونا و دوران پسا کرونا.