گفتگوی فرشید شکری با : خسرو بوکانی، علیرضا نوائی و بهروز خباز : پیرامون مبارزات وراهکارهای عاجل جنبش کارگری ایران

admin   ژانویه 2, 2017   دیدگاه‌ها برای گفتگوی فرشید شکری با : خسرو بوکانی، علیرضا نوائی و بهروز خباز : پیرامون مبارزات وراهکارهای عاجل جنبش کارگری ایران بسته هستند

بایگانی