گفت وگوی رفیق صدیق گویلیان با رفقا خسروبوکانی و بهروز خباز و علیرضا نوایی با عنوان: بحث پیرامون جنبش دی ماه و تعین حداقل دستمزد های سال اینده

admin   مارس 12, 2018   دیدگاه‌ها برای گفت وگوی رفیق صدیق گویلیان با رفقا خسروبوکانی و بهروز خباز و علیرضا نوایی با عنوان: بحث پیرامون جنبش دی ماه و تعین حداقل دستمزد های سال اینده بسته هستند

بایگانی