نقش و موقعیت جنبش کارگری در انقلاب بهمن_گفت و گوی بهروز خباز با علیشیر مبارکی، علی پیچ گاه، اصلان جوادزاده، علی دماوندی

admin   فوریه 17, 2017   دیدگاه‌ها برای نقش و موقعیت جنبش کارگری در انقلاب بهمن_گفت و گوی بهروز خباز با علیشیر مبارکی، علی پیچ گاه، اصلان جوادزاده، علی دماوندی بسته هستند

بایگانی

گفت و گوی بهروز خباز با علیشیر مبارکی، علی پیچ گاه، اصلان جوادزاده، علی دماوندی

نقش و موقعیت جنبش کارگری در انقلاب بهمن