جنبش کارگری: موانع و ضرورتهای پیش روی – گفتگوی رادیو پیام کانادا با علیرضا نوائی

admin   آوریل 15, 2018   دیدگاه‌ها برای جنبش کارگری: موانع و ضرورتهای پیش روی – گفتگوی رادیو پیام کانادا با علیرضا نوائی بسته هستند

بایگانی

جنبش کارگری: موانع و ضرورتهای پیش روی

گفتگوی رادیو پیام کانادا با علیرضا نوائی از اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران و محسن ابراهیمی از حزب کمونیست کارگری ایران به مناسبت فرا رسیدن اول ماه می روز جهانی کارگر.

http://radiopayam.ca/radio/Navaii_Ebrahimi_Jonbesh.mp3?_=1

گفتگوی رادیو پیام کانادا با علیرضا نوائی از اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران و محسن ابراهیمی از حزب کمونیست کارگری ایران به مناسبت فرا رسیدن اول ماه می روز جهانی کارگر. این گفتگو نگاهی دارد به جنبش کارگری ایران در سالی که گذشت، نقاط مثبت، موانع و ضرورتهای پیش روی.

ويژه گیهای اعتراضات، شعارها و خواستها و مطالبات کارگران؛ مسئله امنیتی و سرکوب و فشارها؛ حضور خانواده های کارگران بالاخص همسران کارگران، دستمزد دزدی از موضوعاتی بود که در این گفتگو مورد توجه و بحث واقع گردید.

http://radiopayam.ca/%D8%AC%D9%86%D8%A8%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D9%88-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%B1%D9%88%DB%8C/