از مبارزات کارگران نیشگر هفت تپه حمایت کنیم. جنبش چگوارا :‎

admin   فوریه 5, 2018   دیدگاه‌ها برای از مبارزات کارگران نیشگر هفت تپه حمایت کنیم. جنبش چگوارا :‎ بسته هستند

بایگانی

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ودرپنجمین روز از  اعتصابات اخیر کارگران این شرکت، روز یک شنبه ۱۵ بهمن  نیروهای حافظ سرمایه و سرگوبگران مزدورجمهوری اسلامی ، نمایند گان  کارگران  نیشکر هفت تپه  اسماعیل بخشی، کرامت پام، رحیم بساک علیپور به همراه بیش از بیست تن  دیگر از کارگران را  بازداشت نموده . تمامی کارگران بازداشت شده که تعداد دقیق آن‏ها هنوزمشخص نیست، به پاسگاه هفت تپه منتقل شده اند..

یورش به کارگران و بازداشت آن ها توسط نیروهای گاردویژه صورت گرفته است که از شب قبل، محوطه شرکت را به اشغال خود درآورده بودند. دراعتراض به این اقدام سرکوب‏گرانه و دستگیری ها، کارگران درمحوطه کارخانه دست به تجمع زده و خواهان آزادی بازداشت شدگان هستند

هنوز سه هفته از حمله وحشیانه قمه کشان نقابدار و باندسیاه کارفرما و حامیان دولتی آن به اسماعیل بخشی نگذشته است که وی همراه با گروه دیگری ازکارگران، این بارتوسط پلیس و نیروهای گارد ویژه بازداشت شده اند.این اقدامات وحشیانه و بازداشت های گروهی درحالی صورت می گیرد که کارگران تنها خواستار پرداخت دستمزدها و مطالبات عقب افتاده خود هستند. کارفرما با وعده های دروغین وتکراری، ازپرداخت کامل مطالبات کارگران طفره می رود و بدیهی‏ست که کارگران برای دست یابی به خواستهای خود، دست به اعتصاب و تجمع واعتراض بزنند.

 

جنبش چگوار  جنبش نوین کارگران وزحمتکشان ایران  از کلیه تشکلات کارگری و فعالین سیاسی واجتماعی در خواست میکند :

به حمایت از کارگران دستگیر شده برخیزید! برای ابتدایی ترین خواسته های کارگران حق اعتصاب و اعتراض مبارزه کنید.!

تشکلات مستقل کارگری حق مسلم  کارگران است که جوامع بین المللی  بر آن تاکید دارند.

جنبش چگوار  جنبش نوین کارگران وزحمتکشان ایران بر این اعتقاد است که در یک رژیم سرمایه داری کارگران تنها با خود آگاهی وتشکل طبقاتی  میتوانند به زندگی بدون استثمار و رسیدن به بیک جامعه سوسیالیستی  دست یابند .

ما این هجوم وحشیانه به کارگران هفت تپه  را بشدت محکوم میکنیم و خواهان اتحاد و همبستگی کارگری از کلیه تشکلات کارگری هستیم.

مسلما این وحشیگری در کارنامه سیاه و ننگین جمهوری اسلامی ثبت خواهد شد و مزدوران سرکوبگر شناسایی شده  و در آینده به مجازات اعمال ننگین خود خواهند رسید.

جنبش چگوارا