اعلام موجودیت جنبش چگوارا‎

admin   ژانویه 10, 2018   دیدگاه‌ها برای اعلام موجودیت جنبش چگوارا‎ بسته هستند

بایگانی

دوستان ورفقای گرامی

با سلام وتبریک سال نو میلادی

مدتی است که یک موضوع ذهن ما را مشغول کرده وان آین استکه تشکلات چپ وکمونیست با شیوه های تاکنونی نتوانسته اند خود را بعنوان آلترناتوی مطرح و در معادلات سیاسی جهان وکشور خود تاثیر تعین کننده ای داشته باشند .

در ایران نیز وضع به همین گونه است .سرمایه داران با انواع ترفند وتبلیغات ضد کارگری وکمونیستی تقریبا توانسته اند چپ را در موضع ضعیف وتدافعی قرار داده وبگونه ای که بسیاری از فعالین پیشرو و انقلابی کارگری وکمونیستی با پتاسیل بالا را ایزوله نمایند.کارگران وتشکلات کارگری نیز بعلت سرکوب تقریبا پراکنده هستند.

راه حل چیست؟

ما تقریبا تمامی موضوعات را بررسی نموده ام وبیک نتیجه رسیده ایم .

با توجه به اینکه تشکلات موجود تا کنون نتوانسته اند جنبشی را سازماندهی نموده ودر اصل نیروی اصلی را برای رسیدن بیک حکومت کارگری وسوسیالیستی نتوانسته اند متقاعد نمایند که حول شعارهای اساسی گردبیاورند .

ترس از آنست که نیرهای ارتجاعی مانند سلطنت طلب ها وناسیونالیست ها وبا امکانات فراوانی که سرمایه جهانی در اختیار آنان گذاشته وخواهد گذاشت روی موج نارضایتی بحق مردم سوار شده وما همچنان در دور باطل بمانیم.

همانطور که همه تجربه داریم ما تمامی تشکلات موجود را طی حداقل 40 سال اخیر تجربه نموده ناکارآمد وناقص بودن آن مشهود بوده وهست.

در بالا اشاره شد به تبلیغات ضد کمونیستی سرمایه داری جهانی و ضعف احزاب و تشکلات ، یعنی شما هرجنبشی را به این نام کمتر میتوانید پیش ببرید ! اما ما کسانی در جنبش کمونیستی وکارگری داریم که هنوز سرمایه نتوانسته آنها را از نیروی انقلابی جهانی بگیرد .دو نام بسیار معتبر هستند ،یکی کارل مارکس که در بین فلاسفه بسیار معتبر است ،دیگری چگوارا که در بین جوانان حتی غیر کمونیست ودانشجوایان وکمونیست ها بسیار سمپات دارد و سمبل انقلابیون صادق جهان است .

ما میتوانیم در اسم جنش چگوارا انتشار داده در ایران توسط افراد مورد اعتماد خود خود آنرا تبلیغ نموده وکسترش دهیم .

منظور از ما کسانیکه روی این موضوع بتوافق میرسیم (بیشتر فعالین کارگری وکسانیکه اعتقاد به جنبش کارگری دارند)در این جنبش شرکت میکنیم.ما نه رهبر داریم ونه پست ومقام حزبی ،افرادی که خواهان تعغیرات انقلابی و شرکت در انقلاب کارگران وزحمتکشان ایران هستیم .

 

دوستان ورفقای عزیز باور کنید هر چند سخت است ولی ما میتوانیم که دخالتگر باشیم و از آنجایی که معتقد به نو آوری هستیم باید شجاعانه در مبارزات کارگران وزحمتکشان ایران نقش فعال داشته باشیم.

لطفا به انتشار مطالب ما کمک کنید..

لطفا نظرات خود را اعلام نمایید.

ما میتوانیم اگر بخواهیم.

قربان همگی

علی مبارکی