کنفرانس مقابله با سرمایه جهانی: تقویت بین المللی گرایی کارگری و فراملی گرایی در کانادا

admin   اکتبر 8, 2017   دیدگاه‌ها برای کنفرانس مقابله با سرمایه جهانی: تقویت بین المللی گرایی کارگری و فراملی گرایی در کانادا بسته هستند

بایگانی

۱۲ تا ۱۴ اکتبر ۲۰۱۷
دانشگاه مک مستر – هامیلتون، انتاریو

McMaster University Centre for Continuing Education

1 James St. North, Hamilton, ON L8S4K1

 کنفرانس “مقابله با سرمایه جهانی: تقویت بین المللی گرایی کارگری و فراملی گرایی در کانادا” توسط فعالین کارگری و اعضای اتحادیه های کارگری و دانشگاهی برگزار می شود.این کنفرانس به مباحث و مسائل مربوط به سازماندهی فراملیتی، کمپین های همبستگی بین المللی، سازماندهی دخالت بدنه تشکل های کارگری، تقویت ارتباطات سیاسی و پیوند دادن بین المللی گرایی با مبارزات کارگران مهاجر خواهد پرداخت.

سخنرانیهای افتتاحیه: جمعه، ۱۳ اکتبر ۲۰۱۷، ساعت ۹ صبح

موضوع: ساختن بین المللی گرایی کارگری
کیم سایپس،
ناتالی گوی،
مایک پالسک،

وینی انگ
کاترین نستوفسکی،
پانل ایجاد همبستگی های سیاسی بین”شمال و جنوب”؛ جمعه ۱۳ اکتبر ۲۰۱۷، ساعت ۲ بعدازظهر
مصطفی هناوی: همبستگی کارگری با فلسطین: مقایسه بخش انگلیسی زبان کانادا و کبک
فرید پرتوی: ایجاد همبستگی بین المللی کارگری: تجربه ایران
ادو اپیا، روابط کشورهای “شمال- جنوب”: مورد اتحادیه های کارگری کانادا و ساحل عاج
رینالدو ولاسکوز و هیده ترامپوس: همبستگی با کارگران کوبا در متناقتصاد جدید

جهت ثبت نام و دسترسی به لیست کامل پانالها و برنامه کنفرانس به لینکهای زیر مراجعه نمائید:

https://globalization.mcmaster.ca/conference

https://globalization.mcmaster.ca/documents/en-conference-programme-confronting-global-capital-1.pdf

 ترجمه و بازتکثیر از اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران – واحد کانادا

info@workers-iran.org;

www.workers-iran.org;