به خاطر عظیم، به خاطر کولبر، به خاطر نان، به خاطر گلوله ای که جگرمان را سوخت

admin   اکتبر 6, 2018   دیدگاه‌ها برای به خاطر عظیم، به خاطر کولبر، به خاطر نان، به خاطر گلوله ای که جگرمان را سوخت بسته هستند

بایگانی

به خاطر عظیم
به خاطر کولبر
به خاطر نان
به خاطر گلوله ای که جگرمان را سوخت
و به‌ خاطر کولبران این سرزمین نفرین شده
کولبر، عظیم احمدی
هر زمان که بسوی نان میروی، اگر از مین ها و از پرتگاه ها، دره ها و صخره ها عبور کردی همیشه سایه شوم لوله ی تفنگی تو را می پاید،
اما غم نان دیگر نمی گذارد به گلوله بیاندیشی، دارو برای کودکت، و چشم که روی هم بنهی کسی میآید و دیر شدن کرایه منزل را‌ بر فرقت میکوبد. نان خالی هم که بخوری باید عبور کنی از ترس هایت. روزیکه پای آن چشمه عکس گرفتی صد جور رویای قشنگ را در خنکای آب خیساندی، شاید اگر بتوانم روزی دوبار برکول کشم برای مارال جهیزه ای شود، شاید بتونم یک کیسه حنا برای زلف مادرم، شاید عصای خوش فرمی برای پدر،،،،
دستی که ماشه راچکاند هرگز قهرمان پسرش نخواهد گشت و آینده را برای همسرش در چهره ی پنهان، سوغات ببرد و شبش پر از کابوس ها و دستانی که برای ابتیاع آن زندگی ها را که خشکاند بر گلویش می پیچد.

اما گلوله ای که تو را و رویاهای شیرینت را‌ در‌ پای نگاه یخ بسته ی ستیغ قله ای کوه میخکوب کرد، تا امدی بچرخی، شتک خون بود بر پیکر زندگی، و
ان گلوله پاسداران سرمایه بود
گلوله داغ «سرمایه» نان را قوت لایوت را کشت و مجازات کشتن نان طوفان خشمناک نفرین شدگان کوهستان را برای ستمگران در پی خواهد داشت.

شاپور احسانی راد عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران
۱۳ مهر ۱۳۹۷