میزگرد: درباره محاکمه وسیع فعالین کارگری و اجتماعی در ایران، وضعیت جنبش و موضع آن در قبال تهیدات جنگی و تحریم اقتصادی و نیز درباره فراخوان اخیر خاتمی

admin   آگوست 4, 2019   دیدگاه‌ها برای میزگرد: درباره محاکمه وسیع فعالین کارگری و اجتماعی در ایران، وضعیت جنبش و موضع آن در قبال تهیدات جنگی و تحریم اقتصادی و نیز درباره فراخوان اخیر خاتمی بسته هستند

گفتگوی آرش کمانگر با ایوب رحمانی، عمر مینایی و بهروز خباز