معلمان بازداشت شده و زندانی آزاد باید گردند

admin   می 2, 2019   دیدگاه‌ها برای معلمان بازداشت شده و زندانی آزاد باید گردند بسته هستند

بایگانی

به دنبال فراخوان شورای هماهنگی تشکل های صنفی معلمان، روز دوازدهم اردیبهشت که روز معلم نامگذاری شده،معلماندر 27 شهر و مراکز استان ها در مقابل اداره های  آموزش و  پرورش  تجمع کردند و یک بار دیگر نسبت به عدم رسیدگی به مطالبات خود، دست به اعتراض زدند.  نیروهای سرکوبگر حکومتی درهمه این شهرها فضای امنیتی بر تجمع ها حاکم کرده بودند. حتی بسیاری از فعالین چند روز قبل از 12 اردیبهشت مورد تهدید قرار گرفته بودند.

بر اساس گزارش  کانال رسمی شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران، طبق آخرین پیگیریها، آقای رسول بداقی که در تجمع امروز معلمان تهران بازداشت شده بود، به بازداشتگاه وزرا منتقل شده است و از وضعیت آقای محمد تقی فلاحی، دیگر معلم بازداشت شده این تجمع با وجود پیگیری های همسر ایشان تا کنون اطلاعی بدست نیامده است. طبق این گزارش همچنین در تهرانحداقل ۸ نفر از معلمان توسط  لباس شخصی هابازداشت شدند که از میان آنها خانم‌ها اسفندیاری‌، صالحی و نیستانیآزاد شده اند.  در این گزارش همچنین آمده است که نیروهای امنیتی و انتظامی در جریان یورش به تجمع معلمان تهران، تعدادی از معلمان  را مورد ضرب شتم قرار  دادند؛  ازجمله،‌ خانم منیرعبدی،‌ همسر اسماعیل عبدی ، فعال زندانی حقوق معلمان ‌را مضروب کردند.

قطعنامه پایانی در این تجمع ها، قرائت شد که در ان یک بار دیگر برمطالبات معلمان تاکید شده بود.  مطالبات بر شمرده شده در این قطعنامه از جمله عبارت بودند  از: آزادی فوری و بدون قید و شرط معلمان زندانی،  توقف پرونده سازی علیه فعالان صنفی‌، همترازی حقوق بازنشستگان با شاغلان، پرداخت به موقع حق الزحمه نیروهای قراردادی و اضافه کاری،  تامین امنیت شغلی نیروهای غیررسمی، افزایش حقوق فرهنگیان بازنشسته و شاغل به بالای خط فقر، حق تشکل یابی مستقل، ارایه خدمات آموزشی باکیفیت، رایگان و عادلانه در مدارس دولتیو توقفف خصوصی سازی ها و  کالاسازیآموزش. در پایان قطعنامه تاکید شده بود که معلمانتا تحقق این مطالبات به اعتراضات خود ادامه خواهند داد.

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران، از مطالبات به حق معلمان و مبارزه آنها برای تحقق ان پشتیبانیمیکند. به باور ما مطالبات معلمان بخشی از مطالبات  عمومی  طبقه کارگران در ایران است و بنابراین ضروری است که همه بخش های  طبقه کار گر از جمله معلمان برای رسیدن به مطالبات خود  بطور متحد و در هماهنگی با یکدیگر دست به اقدام بزنند.

ما سرکوب و ضرب و شتم  شرکت کنندگان در تجمع های 12 اردیبهشت توسط نیروهای انتظامی و امنیتی  را به شدت محکوم می کنیم  و خواهان آزادی همه بازداشت شدگان و نیز دیگر  معلمان و  کارگران زندانی و همه زندانیان سیاسی هستیم، و در این راه  همچنان خواهیم کوشید .

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

12 اردیبهشت 1398

info@workers-iran.org

alliance@workers-iran.org

http://etehadbinalmelali.com/ak/