یورش به منزل علی نجاتی و بازداشت او و فرزند و مهمانش را قویا محکوم می کنیم

admin   نوامبر 29, 2018   دیدگاه‌ها برای یورش به منزل علی نجاتی و بازداشت او و فرزند و مهمانش را قویا محکوم می کنیم بسته هستند

بایگانی

کلیه بازدشت شدگان هفت تپه فوری آزاد باید گردند

بنا به گزارش کانال خبری سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، صبح امروز، پنجشنبه ۹ آذر ۱۳۹۷، نیروهای امنیتی و انتظامی به منزل علی نجاتی یورش برده و علی نجاتی و فرزند ایشان پیمان و مهمان وی، را بدون هیچ حکمی و با ضرب و شتم بازداشت کردند. پس از بازجویی، پیمان نجاتی و مهمان خانواده با قید وثیقه آزاد شدند اما علی نجاتی به مکان نامعلومی انتقال یافت.
اتحاد بین المللی شدیدا یورش مامورین حکومتی به منزل علی نجاتی و اذیت و آزار او و دیگر اعضای خانواده و مهمان ایشان را محکوم میکند. علی نجاتی تا کنون بارها مورد اذیت و آزار و حبس قرار گرفته است.
دور جدید اعتصابات و اعتراضات خیابانی کارگران نیشکر هفت تپه جمهوری اسلامی را دچار سراسیمگی کرده و از سر استیصال باز هم به سرکوب و بگیر و ببند متوسل شده است. تداوم بازداشت و نیز خبر ضرب و شتم و آزار اسماعیل بخشی در بازداشت، تلاش برای ایجاد چند دستگی در میان کارگران و اینک بازداشت علی نجاتی از جمله تلاشهای حکومت برای حمایت همه جانبه از سرمایه داران و منافع آ‌نها بر علیه کارگران می باشد. تداوم پر قدرت اعتصاب و اعتراض کارگران هفت تپه و نیز فولاد اهواز نشان داده است که این جنبش اعتراضی کارگری در اعماق جامعه ریشه دارد و سرکوب و تهدید و تفرقه اندازی آنرا متوقف نخواهد کرد.
جمهوری اسلامی در کلیت آن مسئول و پاسخگوی سلامتی اسماعیل بخشی، علی نجاتی، و سپیده قلیان، که در حمایت از کارگران هفت تپه بازداشت شده است، می باشد. آزادی بدون قید و شرط و فوری کلیه بازداشت شدگان از جمله مطالبات فوری کارگران می باشد.

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران
۲۹ نوامبر ۲۰۱۸
http://etehadbinalmelali.com/ak
info@workers-iran.org