بیانیه اتحاد بین المللی: توطئه عوامل جمهوری اسلامی برای ایجاد شورای اسلامی کار در شرکت نیشکر هفت تپه را خنثی کنیم

بیانیه اتحاد بین المللی: توطئه عوامل جمهوری اسلامی برای ایجاد شورای اسلامی کار در شرکت نیشکر هفت تپه را خنثی کنیم بعد از اعتصاب پر قدرت و طولانی کارگران نیشکر… Read more »

سومین روز تجمعات اعتراضی کارگران مجتمع کشت و صنعت و دامپروری مغان نسبت به واگذاری به بخش خصوصی

روزچهارشنبه پنجم دی ماه برای سومین روزمتوالی،کارگران مجتمع کشت و صنعت و دامپروری مغان دراعتراض به واگذاری مجدد به بخش خصوصی درست به تجمع زدند. کارگران معترض گفتند: شکست‌های متعدد… Read more »

سخنی با دوستان ورفقای کارگرم در ارتباط با اعتصابات واعتراضات اخیرکارگری در ایران ! علی مبارکی

  دوستان ورفقای گرامی  ،همزنجیران عزیز ! همانگونه که در ماهها وهفته های اخیر شاهد بودیم دواعتصاب بزرگ کارگران نیشکرهفت تپه به مدت حدود سی روز و گروه ملی فولاد… Read more »

ارزیابی اعتصابات هفت تپه و فولاد اهواز ـ گفتگوی رادیو پیام کانادا با واله زمانی

ارزیابی اعتصابات #هفت_تپه و فولاد اهواز ـ گفتگوی رادیو پیام کانادا با واله زمانی فعال کارگری و عضو سندیکای نقاشان البرز در مورد اعتصابات اخیر کارگری، دستاوردها و موانع پیش… Read more »

اعتصابات کارگری: ویژه گی ها، درسها، ضعفها-گفتگوی رادیو پیام کانادا با سروش از کمیته عمل سازمانده کارگری؛ ایوب رحمانی و محمود قزوینی از اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

اعتصابات کارگری: ویژه گی ها، درسها، ضعفها، صندوق اعتصاب ـ گفتگوی رادیو پیام کانادا با سروش از کمیته عمل سازمانده کارگری؛ ایوب رحمانی و محمود قزوینی از اتحاد بین المللی… Read more »

اعتراض شدید کنگره اتحادیه های کارگری انگلستان به سرکوب کارگران فولاد اهواز

کنگره اتحادیه های کارگری انگلستان ( TUC ) با انتشار بیانیه ای سرگشاده در تاریخ ۱۹ دسامبر ۲۰۱۸ ضمن اعلام همبستگی عمیق با کارگران فولاد اهواز و نیشکر هفت تپه،… Read more »

کارگران بازداشتی فولاد اهواز فوری آزاد باید گردند

  نیروهای سرکوب گر رژیم اسلامی در دوشب متوالی با هجوم وحشیانه به منازل کارگران اعتصابی مجتمع  فولاد اهواز بیش از چهل نفر از کارگران را دستگیر کردند. طبق گزارشات رسیده،… Read more »