گفتگوی رادیو زمانه با علیرضا نوایی درباره جلسات شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده

«به دو دلیل نمی‌توانند مثل سال‌های گذشته یک درصدی را به حقوق فعلی اضافه کنند. اول این که قدرت خرید کارگران بسیار کاهش پیدا کرده و مساله دوم اعتراضات و… Read more »

اخبار وگزارشات کارگری 18 اسفند ماه1397

– تجمع  خانوادگی کارگران اخراجی کارخانه سیمان دهلران دراعتراض به بلاتکلیفی 4ساله و برای بازگشت بکار مقابل دادگستری – ادامه اعتراضات کارکنان سهام عدالت سراسرکشور نسبت به بلاتکلیفی شغلی ومعیشتی… Read more »

اخباروگزارشات کارگری15اسفندماه1397(راهپیمایی وتجمعات اعتراضی کارگران بازنشسته صنعت فولاد کشوردرصدر اخبار امروز)

– ادامه اعتراضات کارگران بازنشسته صنعت فولاد کشوربرای دستیابی به مطالبات برحقشان: 1- عزم راسخ کارگران بازنشسته فولاد وذوب آهن اصفهان درراه احقاق حقوق برحقشان با راهپیمایی وتجمع 2- تجمعات… Read more »

اخباروگزارشات کارگری 12 اسفند ماه1397(تحصن سراسری معلمان در صدر اخبار امروز)

– اولین روز تحصن سه روزه معلمان سراسر کشور – از تجمع سندیکای کارگران شرکت واحد حمایت می کنیم! – تجمعات اعتراضی کارگران بازنشسته استان های خوزستان واصفهان نسبت به… Read more »