اعتصاب وتظاهرات کارکنان دولت فرانسه دراعتراض به سیاست ریاضتی دولت ماکرون رئیس جمهور ثروتمندان

اخباروگزارشات کارگری-18مه1396:امروزسه شنبه10اکتبر،فرانسه شاهد اعتراض هزاران نفر از کارکنان دولت نسبت به سیاست های ریاضتی دولت ماکرون رئیس جمهور ثروتمندان بود. بدنبال فراخوان 10سندیکای فرانسوی*(9سندیکای حقوق بگیران ویک سندیکای دانشجویی)برای… Read more »

اخباروگزارشات کارگری18مهر1396

– تجمع اعتراضی  سراسری بازنشستگان کشوری وفرهنگی – تجمع  اعتراضی سراسری بازنشستگان صنعت فولاد نسبت به پرداخت نشدن مطالبات وعدم همسان سازی حقوق – تجمع اعتراضی کارگران فضای سبز شهرداری… Read more »

اخباروگزارشات کارگری16مهر1396

گسترده تر ومستحکمتر باد همبستگی کارگران – اعتصاب وتجمع کارگران کارخانه روغن نباتی نرگس شیرازدراعتراض به عدم پرداخت ماه ها حقوق – دومین روزدورجدید اعتراضات فارغ التحصیلان دانشگاه صنعت نفت… Read more »

نامه اتحادیه خدمات همگانی آلمان (وردی)- منطقه هامبورگ: درر ابطه با وضعیت رضا شهابی و دیگر فعالین کارگری زندانی

اتحادیه کارگری خدمات آلمان که با بیش از دو میلیون پس از “ای گ متال” بزرگترین اتحادیه کارگری آلمان است، در هفته های اخیر در چندین مورد پیرامون وضعیت رضا… Read more »