تجمع امروز تهران با حمله نیروهای امنیتی و بازداشت تنی چند از فعالان صنفی به خشونت کشیده شد‌..

تجمع_اعتراضی_معلمان تهران- امروز مقابل سازمان برنامه و بودجه ▪️ تجمع امروز تهران با حمله نیروهای امنیتی و بازداشت تنی چند از فعالان صنفی به خشونت کشیده شد‌.. بیانه کانون صنفی… Read more »

اخباروگزارشات کارگری20اردیبهشت1397

بازداشت شدگان بیستم اردیبهشت  ماه مقابل سازمان برنامه و بودجه آزادباید گردند تجمع معلمان شاغل وبازنشسته سراسر کشور بدنبال فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران  یورش وحشیانه نیروهای امنیتی… Read more »

اخباروگزارشات کارگری19اردیبهشت1397

فراخوان شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران برای تجمع سارسری20اردیبهشت پنج شنبه20اردیبهشت: تجمع در سراسر کشور استان تهران و البرز : مقابل سازمان برنامه و بودجه مراکز استان ها : ادارات کل شهرستان ها : اداره شهرستان – اطلاعیه… Read more »

اخباروگزارشات کارگری18اردیبهشت1397

فراخوان شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران برای تجمع واعتصاب در روزهای18، 19و20اردیبهشت *چهارشنبه19اردیبهشت: تحصن در مدارس دو زنگ آخر روز چهارشنبه 19 اردیبهشت در مدارس سراسر ایران سر… Read more »

اخباروگزارشات کارگری17اردیبهشت1397

فراخوان شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران برای تجمع واعتصاب در روزهای18، 19و20اردیبهشت *سه شنبه18اردیبهشت: حمایت از تجمع بازنشستگان سه شنبه 18 اردیبهشت – ساعت 11– مقابل ساختمان مجلس *چهارشنبه19اردیبهشت: تحصن در مدارس دو زنگ… Read more »