آزادی رضا شهابی کارگر زندانی عضو هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه رضا شهابی کارگر زندانی عضو هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران امروز سه شنبه ۲۲ اسفند از زندان آزاد شد…. Read more »

اخباروگزارشات کارگری21اسفند1396

تجمع کنندگان بازداشتی روزجهانی زن مقابل وزارت کار آزاد باید گردند علی افسونگر، علی سالم،‌ پیمان چهرازی، مهرداد قاضی‌ و جواد عباس توللی – تعلیق از کار16کارگر ایرانخودروبدلیل راه اندازی… Read more »

اخباروگزارشات کارگری20اسفند1396

تجمع کنندگان بازداشتی روزجهانی زن مقابل وزارت کار آزاد باید گردند علی افسونگر، علی سالم،‌  پیمان چهرازی، مهرداد قاضی،‌ جواد عباس توللی، بنفشه جمالی، بهار اصلانی، زهره اسدپور، شهلا انتصاری،‌… Read more »

اخباروگزارشات کارگری19اسفند1396

تجمع کنندگان بازداشتی روزجهانی زن مقابل وزارت کار آزاد باید گردند علی سالم،‌  پیمان چهرازی، مهرداد قاضی،‌ جواد عباس توللی، بنفشه جمالی، بهار اصلانی، زهره اسدپور، شهلا انتصاری،‌ آزاده بهکیش،‌… Read more »

اخباروگزارشات کارگری17اسفند1396همراه باضمیمه(ویژه نامه روزجهانی زن)

فعالین کارگری ومعلمان جایشان درزندان نیست رضا شهابی،عثمان اسماعیلی، داود رفیعی و……. اسماعیل عبدی،محمودبهشتی لنگرودی، محسن عمرانی ،مختاراسدی ،محمدحبیبی و… – کارگران شرکت نیشکر هفت تپه پنجمین روز اعتصاب متحدانه خود را پشت… Read more »

اخباروگزارشات کارگری16اسفند1396

فعالین کارگری ومعلمان جایشان درزندان نیست رضا شهابی،عثمان اسماعیلی، داود رفیعی و……. اسماعیل عبدی،محمودبهشتی لنگرودی، محسن عمرانی ،مختاراسدی ،محمدحبیبی و… – ادامه اعتصاب وتجمعات اعتراضی کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز – اطلاعیه… Read more »