گفتگوی رادیو پیام کانادا با علیرضا نوائی، جوانمیر مرادی و عمر مینائی بمناسبت فرارسیدن اول ماه مه، روز جهانی کارگر

گفتگوی رادیو پیام کانادا با علیرضا نوائی، جوانمیر مرادی و عمر مینائی بمناسبت فرارسیدن اول ماه مه، روز جهانی کارگر در مورد موانع و ضرورتهای موجود؛ اختلافات، تجارب و درسهائی… Read more »

معلمان بازداشت شده و زندانی آزاد باید گردند

به دنبال فراخوان شورای هماهنگی تشکل های صنفی معلمان، روز دوازدهم اردیبهشت که روز معلم نامگذاری شده،معلماندر 27 شهر و مراکز استان ها در مقابل اداره های  آموزش و  پرورش… Read more »

اعلام همبستگی با کارگران ایران و فعالین کارگری زندانی در مراسم اول ماه مه کپنهاک

اول ماه مه 2019 – کپنهاک اعلام همبستگی با کارگران ایران و فعالین کارگری زندانی در مراسم اول ماه مه کپنهاک به جهت همبستگی با کارگران ایران و بخصوص فعالین… Read more »

سرکوب تجمع به مناسبت روز جهانی کار در تهران را به شدت محکوم می کنیم!

یورش خشونت بار نیروهای امنیتی و انتظامی به تجمع روز جهانی کارگر در برابر مجلس که توسط تشکل های مستقل کارگری و با حمایت  دانشجویان و معلمان  فرا خوانده شده… Read more »

اخبار و گزارشات کارگری 11 اردیبهشت 1398

بازداشتی های مراسم روز جهانی کارگر تهران آزاد باید گردند  زنده باد یاد کارگران بخون در غلطیده تظاهرات 11اردیبهشت ماه 1325 کرمانشاه نیروهای انتظامی حکومت سلطنتی بسوی تظاهرات 11اردیبهشت ماه… Read more »

بازداشت دهها تن ازاعضای سندیکای کارگران شرکت واحد و دانشجویان وشرکت کنندگان درمراسم اول ماه (روزجهانی کارگر) امروز ۱۱اردیبهشت )

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه بازداشت دهها تن ازاعضای سندیکای کارگران شرکت واحد و دانشجویان وشرکت کنندگان درمراسم اول ماه (روزجهانی کارگر) امروز ۱۱اردیبهشت ) رضا شهابی… Read more »

اخبار وگزارشات کارگری 10 اردیبهشت ماه 1398

زنده باداول ماه مه روزهمبستگی جهانی کارگران علیه نظام سرمایه داری «با اتحاد پیروز میشویم، با افتراق شکست میخوریم» فراخوان تشکلها ونهادهای مستقل کارگری بمناسبت اول ماه مه روز جهانی… Read more »

اخبار و گزارشات کارگری 9 اردیبهشت ماه 1398

«با اتحاد پیروز میشویم، با افتراق شکست میخوریم» – اطلاعیه سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران بمناسبت اول ماه مه و شرکت درتجمع مقابل مجلس – فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان… Read more »