فراخوان به تظاهرات در مقابل لانه جاسوسی رژیم جمهوری اسلامی ایران در استکهلم، اعتراض به دستگیری کارگران مبارز فولاد اهواز و دیگر معترضین کارگری و در حمایت از مبارزات کارگران و معلمان و…

کارگر زندانی ، زندانی سیاسی آزاد باید گردد کارگران فولاد اهواز بلادرنگ باید آزاد شوند هجوم دولت سرمایه داری مذهبی ایران به اعتراضات مردم کارگر وزحمتکش با تاکتیک های متنوع… Read more »

گفتگوی رادیو پیام کانادا با حسین منصوری از سازمان فدائیان اقلیت و علیرضا نوایی از اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران ایران

گفتگوی رادیو پیام کانادا با حسین منصوری از سازمان فدائیان اقلیت و علیرضا نوایی از اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران ایران در رابطه با اعتصاب و تظاهرات کارگران… Read more »

-تظاهرات اعتراضی کارگران فولاد ادامه یافت یورش تمام عیار حکومت؛ تعداد کارگران بازداشت شده به و بيش از ٢٨ نفر دستگير شدند

• در جریان یورش نیمه شب گذشته و صبح امروز به کارگران فولاد اهواز عده ی زیادی از کارگران اعتصابی بازداشت شده اند. اسامی ۲۸ نفر از بازداشت شده ها… Read more »

یورش به فعالین کارگری ادامه دارد – بهنام ابراهیم زاده بازداشت شد

• بهنام ابراهیم‌زاده، فعال کارگری در ساعات پایانی امروز در منزل شخصی خود توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به نقطه نامعلومی منتقل شد بهنام ابراهیم‌زاده، فعال کارگری در ساعات پایانی… Read more »

اسمعیل ، نجاتی، سپیده ، عسل، میثم کارگر زندانی ، زندانی سیاسی آزاد باید گردد.

رژیم جمهوری اسلامی سرمایه داران که ازابتدای به قدرت رسیدن تلاش نموده است جنبش کارگری را تحت سرکوب از هرگونه تشکیلات محروم نماید، اینک با گسترش اعتصابات کارگری در ابعادی… Read more »