اخباروگزارشات کارگری 6 اسفندماه 1397

– فراخوان تحصن روزهای12،13و14اسفندماه  شورای‌هماهنگی‌تشکلهای‌صنفی فرهنگیان ایران – اعتصاب کارگران کارخانه های ماشین‌سازی و ریخته‌گری تبریزدراعتراض به واگذاری به بخش خصوصی – ادامه تجمعات اعتراضی کارگران کارخانه روغن نباتی گلناز… Read more »

اخباروگزارشات کارگری 5 اسفند ماه1397 – تجمعات اعتراضی بازنشستگان در صدر اخبار امروز:

– گزارشاتی درباره تجمع بازنشستگان فرهنگی وکشوری مقابل مجلس وراهپیمایی بسوی سازمان برنامه بودجه وادامه تجمع: 1- گزارش تصویری: 2- شعارها: 3- گزارشاتی که رسانه ای شد: 4- دواطلاعیه درهمین… Read more »

بیانیه مشترک سندیکاها و تشکل‌های مستقل کارگری و بازنشستگان، در مورد تعیین دستمزد سال ۱۳۹۸

ضرورت حیاتی مبارزۀ متحدانه برای مزدی معادل سطح متوسط هزینۀ خانوار در سال ۱٣٩۸   گرانی روز افزون و فلج کننده، بیکاری گسترده و درآمدی ناچیز که برای زندگی حداقلی… Read more »