گزارش برگزاری تظاهرات در دفاع از کارگران و همه ی زندانیان در بند

admin   دسامبر 12, 2017   دیدگاه‌ها برای گزارش برگزاری تظاهرات در دفاع از کارگران و همه ی زندانیان در بند بسته هستند

بایگانی

در ساعت 17 روز شنبه 9 دسامبر 2017 در میدان باستیل تجمع اعتراضی و تظاهراتی را آغاز نمودیم. این تظاهرات در چارچوب “کارزار بین المللی…” صورت میگرفت که ما نیز در رابطه با همکاری آن قرار داشتیم. رفقای ما در این همایش واقعیت های انکار ناپذیر استبداد مذهبی جمهوری اسلامی را بعنوان نمایندگان نظام سرمایه داری در ایران در اطلاعیه به زبان فرانسه در بین مردم توزیع نمودند. از آنجا که 9 دسامبر در عین حال سالروز اعتراض علیه کشتار و اعدام است و از آنجا که رژیم جمهوری اسلامی با ددمنشی و وقاحت به کشتار ادامه می دهد، در بیانیه خود برای افکار عمومی فرانسه به افشای این عمل جنایت کارانه پرداختیم که در زیر، متن فرانسه را مشاهد می نمایید. پرده ها با شعارهای آزادی زندانیان سیاسی و نیز در دفاع از تشکل های مستقل کارگری در ایران همراه با عکس های فعالین کارگری و نیز معلمین در بند، صحن همایش اعتراضی ما را علیه جمهوری اسلامی آشکارمی ساخت. هدف ما در راستای مبارزه ی طبقاتی، گسترش هر چه بیشتر همکاری ها با سایر نهادهای مدافع جنبش کارگری در سطح بین المللی است و در نتیجه با چنین ایده ای است که به میدان می آئیم که از یکطرف با افشای نظام استثمارگر جمهوری اسلامی، از جنبش کارگری و سایر لایه ها و گروهبندی های اجتماعی دفاع  نمائیم و از طرف دیگر همکاری همه ی نهادها و تشکل های کارگری را که با نظام سرمایه داری مرزبندی دارند، همراه سایر تشکل های مدافع آرمان مترقیانه ی کارگری تسهیل و تسریع بخشیم  و نیز میدانیم که فقدان اتحادها و همکاری های مقطعی نه فقط در خارج بلکه در داخل کشور نیز سایه خود را گسترده است. بنابراین با تظاهرات خویش در میدان باستیل پاریس و با توزیع بیانیه به زبان فرانسه، به نوبه خود هم رژیم ضد کارگر جمهوری اسلامی را رسوا می سازیم و هم بمثابه نیرویی و در چارچوب توان خویش، خواهان بپاخیزی سایر نهادهای کارگری در همکاری مشترک در دفاع طبقاتی از جنبش کارگری می باشیم.

شورای همبستگی با جنبش کارگری ـ پاریس

conseil.solid21@gmail.com

9 دسامبر 2017

Pour la libération des militants syndicaux et les prisonniers politiques en IRAN

Aujourd’hui  nous protestons contre la peine de mort et les exécutions sommaires en Iran, ainsi que les arrestations arbitraires des syndicalistes et ouvriers qui ne demandent que des meilleures conditions de travail et le droit de constituer et participer aux syndicats libres et indépendants.

Toute  revendication de la classe ouvrière iranienne, indépendamment de l’Etat  théocratique de la république Islamique, est considérée par les Ayatollahs (dirigeants iraniens)  comme l’atteinte  a la sécurité nationale,  et donc est passible aux lourdes sanctions pénales. A cet égard, un nombre important des travailleurs sont emprisonnés, licenciés et interdit de retravailler.

L’appareil de répression de la république Islamique ne s’arrête pas là et continue toujours à condamner à mort des opposants innocents. Les exécutions sont souvent en publique. Le but rechercher par l’Etat iranien est clairement d’abord banaliser  les exécutions et d’autre part intimider l’opposition démocratique iranienne et empêcher toute protestation contre le gouvernement capitaliste iranien.

En ce moment même plusieurs prisonniers politiques comme Reza Shahabi observent une grève de la faim pour protester contre leur arrestation illicites et les mauvais traitements qu’ils subissent en prison. Leur état de santé est très inquiétant mais l’Etat fanatique iranien les empêche de se faire soigner.

Il y a quelques jours, M. Ebrahim Madadi le vice-président de syndicat de transport de Téhéran et sa banlieue ( Cherkat Wahed ) a été condamné a cinq ans et 3 mois de prison. M. Davoud Razavi, un autre membre du conseil administratif  du syndicat a été condamné à cinq ans de prison

En réalité le gouvernement iranien profite des événements du Proche Orient pour régler ses comptes avec toute sorte d’oppositions et interdire les revendications démocratique.

 

Conseil de solidarité avec le mouvement ouvrier – Paris

conseil.solid21@gmail.com

9 Décembre 2017- Paris