شب همبستگی با کارگران ایران در پاریس-دوشنبه ۱۱ ژوئن ۲۰۱۸

admin   ژوئن 5, 2018   دیدگاه‌ها برای شب همبستگی با کارگران ایران در پاریس-دوشنبه ۱۱ ژوئن ۲۰۱۸ بسته هستند

بایگانی

به دعوت سندیکاهای فرانسوی س اف دِت، سِ ژِت، اِف اِس او، سولیدِر، اونسا،
شب همبستگی با کارگران ایران در پاریس

کنفرانس: سندیکالیسم، وضعیت تشکلات مستقل کارگری و شرایط کار در ایران
بحث و گفتگو با فعالان کارگری ایران و فرانسه

با شرکت سندیکالیست های فعال جنبش کارگری در ایران
رضا شهابی- داود رضوی- لقمان ویسی

دوشنبه ۱۱ ژوئن ۲۰۱۸
از ساعت ۳۰-۶ تا ۳۰-۹ بعدازظهر

Bourse du Travail – Salle Jean Jaurès
3, rue du Château d’Eau
Paris 10ème
(Métro : République)