یادداشت های جنبش کارگری:امیر پیام

admin   می 27, 2019   دیدگاه‌ها برای یادداشت های جنبش کارگری:امیر پیام بسته هستند

بایگانی

یادداشت های جنبش کارگری:

اینست اهمیت طبقاتی و تاریخی سفر رضا شهابی

صبح روز بیستم اردیبهشت، رضا شهابی توسط جمع ده نفره فعالین و اعضای هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد و با حضور همسر گرامی اش خانم ربابه در فردوگاه بین المللی تهران برای سفر به فرانسه بدرقه شد. این سفر، که به دعوت کنفدراسیون بین المللی عمومی کارگران فرانسه(س.ژ.ت) از رضا شهابی به عنوان نماینده سندیکای کارگران شرکت واحد برای شرکت در پنجاه و دومین کنگره س.ژ.ت از 13 تا 17 ماه مه انجام شد، اگر چه همچون سفرهای قبلی رضا شهابی و دیگر فعالین مستقل کارگری در خود بسیار ارزش بود اما از دو جنبه اهمیت بیشتری یافت. جنبه هایی که توجه بدانها برای گسترش و تعمیق مبارزه طبقاتی کارگران در دوره کنونی مهم است.

اول اینکه می دانیم سیر تحولات سیاسی و اجتماعی در ایران بویژه پس از خیزش دی ماه 96 بطور فزاینده حول مبارزه طبقاتی پرولتاریا و بورژوازی متمرکز می شود. این یعنی اینکه نقش عظیم و دوران ساز طبقه کارگر هر چه بیشتر برجسته می گردد. گسترش شعار «نان، کار، آزادی»بهمراه طرح «آلترناتیو شورایی» و مطالبات آزادیخواهانه نظیر «لغو حجاب اجباری» که در مبارزات اخیر دانشجویی هوشیارانهدر تمایز بااپوزیسیون دست راستی به میدان آمد، همه نشانگر اینست که مبارزات آزادیخواهانه و رهایی بخش جاری نه فقط علیه کلیت ارتجاع اسلامی سرمایه داری حاکم و علیه اپوزیسیونبورژوایی و ضدکارگری آن که در بارگاه کاخ سفید خیمه زده است، بلکه و دقیقا از همین رو حول مبارزه طبقاتی کارگران متمرکز می شود.بنابراین رشد فزاینده نقش محوری و تعیین کننده مبارزه طبقاتی کارگران در تحولات حاضر امر گسترش بیش از پیش همبستگی بین المللی کارگری با این مبارزه را عاجل و حیاتی نموده و این چیزی بود که رضا شهابی در سفر خود به نحو احسن و شایانی انجام داد.

دوم اینکه این سفر از لحاظ تاریخی در مقطعی رخ داد که از یکسو بحرانهای اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و ایدیولوژیک موجود کلیت نظام سرمایه داری ایران و حاکمیت ارتجاع اسلامی آنرا در بن بست خرد کننده ای قرار داده است، و از سوی دیگر اپوزیسیونبورژوایی و ضد کارگر و شبه فاشیست آن با اتکا به قدرت مالی و نظامی امریکا برای اعمال حاکمیت خونین اشبر کارگران و زحمتکشان در ایران خیز برداشته است.همچنین تقابل این دو نیرو تهدیدات تباه کننده ای را بر فراز جامعه بحرکت درآورده است.از اینرو در این شرایط تنها پنجره امید واقعی زحمتکشان و ستمکشان بسوی رهایی و زندگی بهتر فقط می تواند مبارزه طبقاتی کارگران و گرد آمدن حول شعار «نان، کار، آزادی» و برقراری «آلترنلاتیو شورایی» باشد و باید بی وقفه تلاش نمود که چنین شود.لذا در سطح جهانی لازم است که درمقابلدو قطب ضد کارگری جمهوری اسلامی سرمایه و اپوزیسیونبورژوایی ایرانی-امریکایی، طبقه کارگر در ایران و متحدان طبقاتی اش یعنی جنبش های کارگری جهان را قرار داد. و این وظیفه دیگری بود که رضا شهابی در سفر خود بسیار مسئولانه به انجام رساند. معلوم شد که در برابر تقابل ویرانگر و جنگ افروزانه کنونی بین دو ارتجاع حاکم در ایران و در کاخ سفید، طبقه کارگر ایران با اتکا به متحدان طبقاتی اش در جهان برای اعمال آلترناتیو و راه حل رهایی بخش خود آماده می شود.

اگر چه این دو دستاورد مهم، یعنی گسترش همبستگی بین المللی با جنبش کارگری ایران و طرح صف مستقل کارگری در برابر تهدیدات ارتجاعی و جنگ طلبانه ایران و امریکا، حاصل تلاش های خستگی ناپذیر رضا شهابی در دیدارها و نشست ها و رایزنی ها بسیار وی با نمایندگان حاضر در کنگره و رهبران جنبش کارگرای فرانسه و با میهمانان کارگری از دیگر کشورهای جهان بود که گزارشات آنها در کانال تلگرامی سندیکای کارگران شرکت واحد منتشر شده است، اما این صدور «بیانیه مشترک دهها تشکل کارگری بین المللی در همبستگی با جنبش و فعالان کارگری ایران»* توسط نمایندگانتشکلات کارگری از دهها کشور جهان بود که این دستاوردها را گامهای بلندی به جلو سوق داد. واضح است که اینهمه حاصل زحمات بی دریغ و همکاری و همدلی فعالین کارگری مستقل ایرانی در فرانسه و فعالین س . ژ . ت و تشکل کلکتیو و شخص رضا است و باید به همه آنها دست مریزاد گفت و درود فرستاد.

سفر شجاعانه رضا شهابی به فرانسه آنهم پس از یورش ارتجاع حاکم به تظاهرکنندگان اول ماه مه در تهران و دیگر شهرها، بار دیگر نشان داد که طبقه کارگر ایران تنها نیست و با اتکا به حمایت بین المللی هم طبقه ای هایش در مقابل حکومت سرگوبگر می ایستد و به مبارزه خود تا رهایی قطعی ادامه می دهد.

اما دستگاههای امنیتی ارتجاع که در برابر این اقدام رضا شهابی و تحرک بین المللی وی مستاصل شده بودند هجمه کثیفی را علیه اعتبار وی و سفر و فعالیت اش در فرانسه براه انداختند. هجمه ای که با طرح اراجیفی از سوی همان دستگاهها در سایت اینترنتی فارس متعلق به سپاه پاسداران آغاز شد و توسط ارتش سایبری رژیم در رسانه های اجتماعی ادامه یافت. این هجمه کثیف که چیزی جز گسترش همان شکنجه های روانی فعالین در زندانها به عرصه فضای مجازی نیست و البته در همان رسانه های اجتماعی توسط مدافعین راستین جنبش کارگری افشا و بی آبرو شد، در همان حال نشان داد که فعالین مستقل کارگری و رضا شهابی ها در چه شرایط عمیقا سخت و پرهزینه ای مبارزه می کنند. اینان در میان فشارهای سهمگین فقر و نداری و بیماری و اذیت و آزار خانواده هایشان و دستگیری ها و بازداشت های پی در پی و تحمل توهین و تحقیر دایمی و شکنجه های فیزیکی و روانی و اکنون نیز تخریب های شخصیتی در فضای مجازی می کوشند تا جنبش طبقاتی کارگران را علیه کلیت نظام سرمایه داری و ارتجاع اسلامی حاکم را گامی به جلو ببرند.

همه اینها تاکیدی جدی بر این امر مهم هستند که در دوران حاضر بسیار ضروری است که فعالین مستقل کارگری و رضا شهابی ها را دهها بار بیش از هر موقع مورد حمایت همه جانبه و بی دریغ خود قرار داد.

امیر پیام

1 خرداد 1398

22 مه 2019

Amirpayam.wordpress.com

*

 

«بیانیه مشترک دهها تشکل کارگری بینالمللی در همبستگی با جنبش و فعالان کارگری ایران»

 

در پنجاه و دومین کنگره کنفدراسیون عمومی کار – س ژ ت، دیژون فرانسه

 

نمایندگانتشکلات کارگری از دهها کشور جهان، با پشتیبانی از مبارزات کارگران ایران، خواهان آزادی فوری بازداشت شدگان تجمع روز جهانی کارگر  از جمله حسن سعیدی، مرضیه امیری، عاطفه رنگریز، نسرین جوادی، ندا ناجی، کیوان صمیمی و فرهاد شیخی و نیز سپیده قلیان و اسماعیل بخشی شدند. ترجمه فارسی این بیانیه مشترک که بدنبال نشستهای متعدد نماینده سندیکای کارگران شرکت واحد، آقای رضا شهابی، با نمایندگانتشکلات کارگری از بخشهای مختلف جهان، و به ابتکار ث ژ ت صورت گرفت، به شرح زیر می باشد. سندیکای کارگران شرکت واحد، به سهم خود از کلیه نمایندگانتشکلات کارگری بینالمللی نهایت قدردانی و تشکر دارد و امیدوار است که همکاری و تبادل تجربه و حمایتهای متقابل میان ما بیش از پیش گسترش یابد.

بیانیه پشتیبانی

چهارشنبه اول ماه مه ۲۰۱۹، در یک گردهم آئی مسالمت آمیز در برابر مجلس، حدود چهل نفر از تظاهرکنندگان (کارگر، دانشجو، معلم، روزنامه نگار) مورد خشونت نیروهای انتظامی قرار گرفته و دستگیر شدند. آنان به زندان های مختلف از جمله اوین منتقل شدند. تاکنون، بخش بزرگی از بازداشت شدگان و عمدتا با قرارهای کفالت سنگین آزاد شده اند.

اما آقای حسن سعیدی، عضو سندکای کارگران شرکت واحد، خانم مرضیه امیری، دانشجو و خبرنگار روزنامه شرق، خانم عاطفه رنگریز،  دانشجو؛ خانم نسرین جوادی، بازنشسته؛ خانم ناهیدخداجو، بازنشسته، خانم ندا ناجی، فعال حقوق زنان و آقایان کیوان صمیمی سردبیر ماهنامه ایران فردا و فرهاد شیخی، کارگر، همچنان در زندان به سر می برند. همچنین خانم سپیده قلیان و آقای اسماعیل بخشی از هفت تپه، که قبلا دستگیر شده بودند، هنوز زندانی هستند.

ما این اعمال خودکامه علیه کارگران در راه اعاده حقوق اولیه و مطالبات عادلانه شان  را محکوم می کنیم. ما خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط زندانیانیادشده در بالا و احترام به حقوق مردم بوده و از فعالیتسندیکائی آزاد در ایران حمایت می کنیم.

علاوه بر این، مشاهده می کنیم که ایران زیر تهدید و تحریم های اقتصادی قرار گرفته است. ما اطمینان داریم که هر دخالت خارجی، به هر توجیهی که صورت گیرد، در درجه نخست مردم کشور و به ویژه اقشار فقیر و زحمتکش جامعه ایران را هدف قرار می دهد. هم اکنون، این تهدیدها و تصمیمات شرایط زندگی حقوق بگیران را سخت تر کرده است. تجربه نشان می دهد که نتیجهی چنین مداخله هائی برای مردم عادی کشور بسیار مصیبت بار خواهد بود. ما علیه هر اقدام جنگی در این منطقه هشدار می دهیم.

دیژون، ۱۳-۱۴ مه ۲۰۱۹

 

امضاکنندگان

ادوآردوپرِرا، دبیر بینالمللی سندیکای سی تیاِ- تی ، آرژانتین

مارتااِسکارپاتو، مسئول بخش اروپا، سندیکای سی تیاِ-تی، آرژانتین

هوراسیوکاتِنا، سندیکای سی تیاِ-آِ، آرژانتین

نولبِرتودیازسانچِز، دبیر کل سییو تی، شیلی

بازیباسولما، دبیر کل س ژ ت ب، بورکینافاسو

ژان مارک بیکوکو، رئیس سندیکای سی اس پی، کامرون

آن مارینزیلا، رئیس سندیکاییو اس سی، کنگو

احمِدوعبداللهی، دبیر کل سندیکای سی جی تی ام، موریتانی

ایدریساجیبریلا، دبیرکلسندیکایسی دی تی ان، نیجریه

حواسوِو، معاون دبیرکل سندیکای سیاِس تی ام، مالی

دیوفاِلیمان، سندیکای سی اس اِ، سنگال

سوزاناکاموسو، دبیر بینالمللی، سندیکای سی جی آیاِل، ایتالیا

سالواتورهمارا، مشاور سندیکای سی جی آیال، ایتالیا

خِزوسگالِگو، دبیر بخش سیاست بینالمللی سندیکاییو جی تی، اسپانیا

کریستینافاسیابِنلاکورته، مسئول بینالمللی سندیکای سیسی او او، اسپانیا

اونایسوردوکالوُ، دبیرکل سندیکای سیسی او او، اسپانیا

دیمیتروهوهان، مشاور رئیس سندیکای سی ان اس ال آر-فراتیا، رومانی

فوسهکِیسوک ، معاون دبیرکل و مسئول بینالمللی سندیکایزِنرورن، ژاپن

جونگ هی-کیِئونگ، معاون دبیرکل سندیکای ک سی تییو، کره جنوبی

میکیونگرییو، مسئول بینالمللی ک سی تییو، کره جنوبی

بلِیکهاروِل، هماهنگ کننده بینالمللی، سندیکای “یونایتهییر”، آمریکا

امیرول حق امین، رئیس سندیکای کارگران  بنگلادش، سی اس ان

رشیدمعلاوی، رئیس سندیکای سیجساِ تیاِ ، الجزایر

عدنانعبدالعلیم رشیدالصفار، نماینده سندیکای جیاف آی تییو، عراق

کاسترو عبدالله، رئیس سندیکایفِناسول، لبنان

اشرف عوار آسی، دبیرکل سندیکای پی جیاف تییو، فلسطین

صلاح قندیل، دفتر مرکزیسندیکایسی دی تی ، مراکش

یوسفشنول، دبیر بینالمللی سندیکای کارمندان، کِشک، ترکیه

عبدالقادر کمال احمد عباس، هماهنگ کننده عمومی سندیکای سی تییو و اِس ، مصر

محمدالوَفی، دبیر کل سندیکاییو ام تی، مراکش

آندرهفورست، اتحادیهسندیکائی کارگران و استثمارشده گان کاناک، کالدونی جدید

مسئولان و نمایندگان بخش های مختلف س ژ ت، همگی از نمایندگان منتخب  شعبه های مختلف برای شرکت در پنجاه ومین کنگره  از ایالت های مختلف فرانسه:

امانوئل ویر، اس دیلیوجِی، س ژ ت

پییرلوران،

آلیسفلیپی

والریلوفِور فدراسیون بانک و بیمه، س ژ ت

آنژیرو‌دو، س ژ ت استان ۹۲ (سن علیا) فرانسه

میلنکازیمیراف.اس.پ.ب.آ- س ژ ت

ژیلرولوبون، او.د. – س ژ ت

ژانظییرسولوه، , اس.پ.ب.آ- س ژ ت

لنیاپورو

فابینمونیو

آنائیستریکوآ

والریمیسیلِئا

کریستفبیسفیتی

اولیویه ببین

کاترینبرنار

پییرپیوکین

شیخبوسو

فرانسوآز دوم

شروتیننورون

سخنگوی بخش راه آهن س ژ ت

سسیلمارشان

ژیلبناتو

میشلکوفر

ملنسباشی

ونسانکوتِرون

آلندولوما، مشاور آفریقا در س ژ ت مشاور فدرال بخش بینالمللی

ژان-میشلتیرون

فلورانسبروسار

شانتالریزون

اولیویهمَنفروآ

سیمونن.تییِل

نجات فروز،مسئول خاورمیانه س ژ ت

 

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

۱۸ماه مه ۲۰۱۹

****************************************