چرایی تهاجم به طبقه کارگر و وظایف ما ـ گفتگو با عمر مینائی و علیرضا نوائی

admin   سپتامبر 2, 2019   دیدگاه‌ها برای چرایی تهاجم به طبقه کارگر و وظایف ما ـ گفتگو با عمر مینائی و علیرضا نوائی بسته هستند

بایگانی

رادیو پیام
September 02, 2019

چرایی تهاجم به طبقه کارگر و وظایف ما ـ گفتگوی رادیو پیام کانادا با عمر مینائی و علیرضا نوائی در مورد دستگیریهای اخیر؛ احکام سنگین شلاق و زندان؛ سیاستهای تخریبی و نرم رژیم علیه اعتراضات کارگران؛ دیدار ظریف با سران جی ـ ۷؛ بیانیه های ۱۴ نفره و وظایف ما.