گفتگوی رادیوپیام کانادا با علیرضا نوائی در گفتار این هفته در باره با حوادث کاری و جان باختن کارگران.

admin   ژوئن 10, 2019   دیدگاه‌ها برای گفتگوی رادیوپیام کانادا با علیرضا نوائی در گفتار این هفته در باره با حوادث کاری و جان باختن کارگران. بسته هستند

اخبار و گزارشات کارگری ـ گفتگوی رادیوپیام کانادا با علیرضا نوائی در گفتار این هفته در باره با حوادث کاری و جان باختن کارگران.

http://radiopayam.ca/havades_Kargary

https://t.me/IranianLabourNews/8