روزشماراعتراضات کارگری دی ماه1395*

admin   مارس 30, 2017   دیدگاه‌ها برای روزشماراعتراضات کارگری دی ماه1395* بسته هستند

بایگانی

روزشماراعتراضات کارگری دی ماه1395*

1دی:

1- بیستمین روزاعتصاب کارگران کارخانه کمپروسور سازی تبریزدراعتراض به عدم پرداخت ماه ها حقوق وحق بیمه!**

2- تجمع اعتراضی کارکنان گروه ملی صنعتی فولاد در اهواز نسبت به نداشتن امنیت شغلی وعدم پرداخت 3ماه مطالباتشان!

3- سومین روزاعتصاب کارگران رستوران کارخانه پلی اکریل اصفهان دراعتراض به عدم پرداخت 7ماه حقوق!

4- ادامه تجمعات اعتراضی شبانه روزی کارگران مجتمع کشت و صنعت مهاباد در سرما و یخبندان!

5- تجمع کارگران پروژه راه آهن قزوین- رشت دراعتراض به عدم پرداخت5ماه حقوق مقابل فرمانداری رودبار!

6- اعتصاب کارکنان سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کهگیلویه و بویراحمد دراعتراض به عدم پرداخت ماه ها حقوق!

7- تجمع اعتراضی کارکنان بیمارستان رجایی گچساران نسبت به عدم پرداخت ماه ها کارانه!

2دی:

8-  اعتصاب وتجمع اعتراضی کارگران نی بر کشت و صنعت هفت تپه نسبت به کاهش حقوق!

9- پرداخت بخشی از مطالبات کارگران کارخانه کمپروسورسازی تبریز پس از20روزاعتصاب!

3و4دی:

10- ادامه اعتصاب وتجمع اعتراضی کارگران نی بر کشت و صنعت هفت تپه!

11- تجمع اعتراضی دوباره کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهوازنسبت به عدم پرداخت حقوق ونداشتن امنیت شغلی!

12- تجمع اعتراضی بازنشستگان پیش از موعد تامین اجتماعی سراسرکشورمقابل مجلس!

13- نامه سرگشاده جمعی از کارگران فولاد یاسوج در اعتراض نسبت به عدم پرداخت مطالباتشان

5دی:

14- ادامه تجمعات اعتراضی کارگران گروه ملی صنعتی فولاد!

15- چهارمین هفته تجمع شبانه روزی کارگران کشت و صنعت مهاباد!

16- ادامه تجمعات اعتراضی کارگران کارخانه پلی اکریل امروزمقابل دفتر امام جمعه اصفهان!

17- تجمع اعتراضی کارگران  قراردادی وزارت جهاد کشاورزی نسبت به بلاتکلیفی استخدامی مقابل مجلس!

18- اعتصاب وتجمع کارگران آزاد را ه پونل به تالش دراعتراض به عدم پرداخت10ماه حقوق و3ماه حق بیمه!

19- تجمع کارگران بیکارشده  کارخانه فاستونی اردستان دراعتراض به عدم پرداخت مطالباتشان مقابل فرمانداری!

20- نامه سرگشاده کارگران شهرداری لوشان خطاب به شهرداردراعتراض به عدم پرداخت3ماه حقوق!

21- نامه سرگشاده جمعی از بازنشستگان فرهنگی خطاب به نمایندگان مجلس!

22- اعتراض خانوادگی یک سیمبان نسبت به عدم تبدیل وضعیت به قرارداد معین مقابل ساختمان وزارت نیرو!

23- چهارمین تجمع اعتراضی دانش‌آموختگان نفت نسبت به بلاتکلیفی استخدامی مقابل مجلس!

6دی:

24- تجمع کارگران اخراجی شرکت تراورس راه آهن در اندیمشک برای بازگشت بکار!

25- اعتصاب کارگران خط وابنیه راه آهن اندیمشک وتجمعشان در ایستگاه تله زنگ دراعتراض به عدم پرداخت4ماه حقوق!

26- سومین روزاعتصاب و تجمع کارگران آزاد را ه پونل به تالش دراعتراض به عدم پرداخت ماه ها حقوق وحق بیمه!

27- اعتصاب کارگران شهرداری کرمان دراعتراض به عدم پرداخت5 ماه حقوق!

28- تجمع کارگران کارخانه کنتورسازی قزوین دراعتراض به عدم پرداخت ماه ها حقوق وحق بیمه مقابل استانداری برای چندمین بار!

29- تجمع کارگران شهرداری بجنورد در اعتراض به مقابل استانداری خراسان شمالی برای دومین روزمتوالی!

30- تجمعات اعتراضی کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ادامه دارد!

31- تجمع کارگران پیمانکاری موتوریست مولد برق رجاءدراعتراض به عدم پرداخت3ماه حقوق وحق بیمه!

32- شماره ای دیگر از سریال تجمع کارگزاران بیمه کشاورزی دراعتراض به بلاتکلیفی استخدامی مقابل مجلس و مدیریت و برنامه‌ریزی!

33- تجمع اعتراضی کارگران سد سیمره نسبت به عدم پرداخت بیش ازیک سال حقوق!

7دی:

34- تجمع اعتراضی صدها بازنشسته صنعت فولاد سراسر کشورمقابل مجلس!

35- هفتمین روزتجمع اعتراضی کارگران اخراجی کارخانه قند یاسوج!

36- تجمع  اعتراضی کارگران مجتمع کشت و صنعت مهاباد برای 26مین روز متوالی!

8دی:

37- بست نشینی سه کارگر معترض اخراجی فولاد وچدن دورود در محوطه کارخانه!

38- تجمع اعتراضی کارگران خدماتی مجتمع آلمینیوم المهدی نسبت به اخراج ازکار!

39- تجمع اعتراضی کارگران بازنشسته مجتمع نیشکرهفت تپه نسبت به عدم پرداخت مطالباتشان برای چندمین بار!

کارگران معترض برای ساعتی مانع بارگیری شکر شدند!

40- علیرغم وعده و وعیدها اعتصاب کارگران شهرداری کرمان برای چهارمین روزادامه دارد!

41- ادامه تجمعات اعتراضی وراهپیمایی درسطح شهر اصفهان صدها کارگرکارخانه پلی اکریل!

42- تجمع اعتراضی کارگران کارخانه قند یاسوج وارد هشتمین روز شد

43- پایان موقتی اعتراض کارگران بازنشسته صنعت فولادسراسرکشور در تهران!

44- برگزاری جلسه بدون حاصل نمایندگان کارگران سد سیمره وکارفرمایان در فرمانداری بدره!

9دی:

45-  تجمع شبانه روزی کارگران مجتمع کشت و صنعت مهاباد وارد هفته پنجم شد!

46- از اعتراض کارگران کارخانه سیمان صوفیان چه خبر!

11دی:

47- طوماراعتراضی کارگران کارخانه پلی اکریل اصفهان نسبت به توقیف اموال شرکت!

48- کارگران کارخانه قند یاسوج دریازدهمین روز اعتراضاتشان دست به تجمع مقابل بانک تجارت وفرمانداری زدند!

49- از سرگیری تجمع اعتراضی کارگران بازنشه مجتمع نیشکر هفت تپه!

50- کارگران معدن زغال سنگ طزره برای باردیگر دراعتراض به عدم پرداخت مطالباتشان دست به اعتصاب زدند!

51- تجمع اعتراضی کارگران صنعت نساجی یزدنسبت به واردات پارچه چینی مقابل سازمان صنعت و معدن!

12دی:

52- خاتمه موقتی اعتراضات کارگران بازنشسته نیشکر هفت تپه در پی وعده کارفرما!

53- کارگران بیکار شده کارخانه فولاد زاگرس خواهان بازگشت بکارهستند!

54- اعتراض کارگران کشتارگاه بجنورد نسبت به قراردادکاری ناروشن وعدم پرداخت حقوق وحق بیمه!

13دی:

55- تجمع کارگران کارخانه هپکو دراعتراض به بلاتکلیفی شغلی ومعیشتی مقابل سازمان خصوصی سازی درتهران!

56- اعتصاب کارگران بخش خدمات شهری تربت حیدریه در اعتراض به عدم پرداخت3ماه حقوق!

57- تجمع اعتراضی نمایندگان2700نفرازکارکنان ثامن‌الحجج نسبت به بلاتکلفی شغلی ومعیشتی مقابل مجلس!

58- تجمع اعتراضی شبانه روزی کارگران کشت و صنعت مهاباد در چادرهاوارد ماه دوم شد!

59 تجمع اعتراضی کارگران پیمانی فضای سبز منطقه سه شهرداری اهوازنسبت به عدم پرداخت3ماه حقوق وسطح پایین دستمزد مقابل دفتر پیمانکار!

60- تجمع اعتراضی کارگران کارخانه کنتورسازی وشرکت رسا نور مقابل استانداری قزوین برای چندمین بار!

61- تجمع پذیرفته شدگان آزمون استخدامی شرکت زغال سنگ کرمان دراعتراض به بلاتکلیفی5ساله مقابل استانداری کرمان!

62- تجمع خانوادگی دستفروشان هسته مرکزی اهواز مقابل استانداری خوزستان!

14دی:

63-  اعتصاب کارگران کارخانه ریزدانه‌های شب تاب (گلاسبید)فراهان دراعتراض به عدم پرداخت ماه ها حقوق وحق بیمه!

پیش ازاین کارفرما یک کارگرمعترض را اخراج کرد!

64- اعتصاب کارگران پروژه راه آهن قزوین رشت دراعتراض به عدم پرداخت 5ماه حقوق!

65- تجمع اعتراضی کارگران بازنشسته کارخانه پوشینه بافت مقابل استانداری قزوین!

66- تجمعات اعتراضی کارگران اخراجی کشتارگاه پرندک خزرصومعه سرا مقابل استانداری گیلان و بانک کشاورزی!

67- پایان اعتصاب کارگران شهرداری تربت حیدریه در سومین روز بدنبال پرداخت بخشی از مطالباتشان!

68- خاتمه تجمع اعتراضی کارکنان موسسه مالی ثامن الحجج بدنبال وعده‌های نمایندگان مجلس!

69- اعتراض کارگران کارگران شهرداری اهوازنسبت به عملکرد شرکت پیمانکاری امان دژ خوزستان!

15دی:

69- نمایندگان120هزارکارگرپیمانکاری صنعت نفت خواهان تبدیل وضعیت و یکسان سازی حقوق شدند!

70- اعتصاب(تحریم غذای محل کار)دو روزه کارگران نیروگاه رامین اهوازدراعتراض عدم افزایش مزد!

16دی:

71-  تجمع اعتراضی کارگران کارخانه روغن نباتی گلنازنسبت به بلاتکلیفی معیشتی وشغلی مقابل استانداری کرمان!

72- اعتصاب دامنه دار کارگران پالایشگاه ستاره خلیج بندرعباس دراعتراض به عدم پرداخت ماه ها حقوق شان!

73- تجمع اعتراضی کارگران شهرداری شهر فراغی نسبت به عدم پرداخت 5ماه حقوق!

17و18دی:

74- کارگران کارخانه هپکو برای باری دیگردرسطح شهر اراک راهپیمایی وتجمع کردند!

75- تجمع اعتراضی کارگران آسفالت میهن کویرنسبت به تعطیلی کارخانه وبیکاری مقابل فرمانداری پاکدشت!

76- اعتصاب وتجمع کارگران شهرداری ایذه دراعتراض به عدم پرداخت ماه ها حقوق!

77- تجمعات اعتراضی کارگران پروژه های شهرداری گرگان نسبت به عدم پرداخت ماه ها حقوقشان مقابل استانداری وساختمان شورای شهر!

78- اعتراض رسانه ای کارگران کارخانه ایران ترانسفو زنجان نسبت به سطح پایین دستمزدشان!

19دی:

79- راهپیمایی  وتجمعات اعتراضی صدها کارگر کارخانه پلی اکریل درسطح شهراصفهان!

حمله نیروهای انتظامی به تجمع کارگران معترض کارخانه پلی اکریل اصفهان!

80- ادامه تجمعات اعتراضی کارگران هپکو امروزبدلیل دخالت نیروهای انتظامی درمحوطه کارخانه!

81- قسمتی دیگر ازسریال اعتصاب وتجمع اعتراضی کارگران معدن طزره!

82- تجمع اعتراضی کارگران کارخانجات نازنخ و فرنخ قزوین مقابل استانداری!

 

83- تجمع اعتراضی کارگران فضای سبزشهرداری دزفول نسبت به عدم پرداخت ماه ها حقوق وحق بیمه ونداشتن امنیت شغلی مقابل فرمانداری!

84- سریال تجمعات اعتراضی معلمان حق‌التدریسی مقابل مجلس ادامه دارد!

85- تجمع گروهی از فرهنگیان شاغل و بازنشسته مقابل شهرداری تهران!

86- اعتراض رسانه ای کارگران شهرداری زنجان وهمسرانشان نسبت به عدم پرداخت  بموقع حقوق!

20دی:

87- چادرهای کارگران معترض مجتمع کشت و صنعت مهاباد با حکم دستگاه قضایی ودخالت نیروهای انتظامی جمع آوری شد!

تجمع اعتراضی کارگران در هوای سرد وبدون سرپناه کماکان ادامه دارد!

88- تجمع کارگران کارخانه هپکو برای سومین روزمتوالی!

89- اعتصاب وتجمع کارگران کارخانه پشم سنگ دراعتراض به عدم پرداخت2ماه حقوق وعیدی سال95!

90- تجمعات اعتراضی  کارگران کارخانه های کانسرام و سیمان نسبت به عدم پرداخت ماه ها حقوق

91- تجمع اعتراضی کارکنان یکی از دانشگاه‌های آمل نسبت به‌بالا نرفتن حقوق!

21دی:

92-  اعتصاب وتجمع کارگران شهرداری کوزران دراعتراض به عدم پرداخت بیش از5ماه حقوق!

22دی:

93-  ادامه اعتصاب وتجمعات اعتراضی کارگران کارخانه هپکو!

94- تجمع دوباره کارگران بازنشسته صنعت فولاد سراسر کشور مقابل ساختمان مجلس!

95- سریال تجمعات اعتراضی کارگزاران بیمه کشاورزی ادامه دارد!

96- تجمع اعتراضی کارگران  کارخانه سامان کاشی بروجرد مقابل اداره تامین اجتماعی!

23دی:

97- تجمع اعتراضی کارگران کارخانه آونگان اراک  نسبت به بیکارشدن مقابل استانداری همزمان باسفر وزیر کشور!

98- تجمع کارگران طرح مسکن مهر نفت اهوازدراعتراض به عدم پرداخت ماه ها حقوق!

99- اعتصاب کارگران و رانندگان شاغل در سد کانی سیب پیرانشهردراعتراض به عدم پرداخت 3ماه حقوق!

100- تجمع اعتراضی کارگران اخراجی میراث فرهنگی در مسیر معاون ریاست جمهوری و رئیس میراث فرهنگی!

101- ادامه تجمع شبانه روزی کارگران مجتمع کشت وصنعت مهاباد!

102- تجمع اعتراضی پرستاران مشهدی نسبت به سوءاستفاده مالی در پروژه مسکن لویزان مشهد مقابل اداره تعاون مشهد!

24دی:

103- حمله نیروهای انتظامی به تجمع کارگران کارخانه کنتورسازی مقابل فرمانداری شهرستان البرز!

104- تجمع اعتراضی پرستاران مشهدی نسبت به سوءاستفاده مالی در پروژه مسکن لویزان برای دومین روز متوالی!

25دی:

105- اعتصاب صدها کارگرپالایشگاه ستاره خلیج فارس دراعتراض به عدم پرداخت ماه ها حقوق وحق بیمه!

106- اعتصاب کارگران کارخانه مقره‌ سازی ساوه دراعتراض به عدم پرداخت8ماه حقوق!

107- اعتصاب وتجمعات اعتراضی هزارکارگر کارخانه هپکوادامه دارد!

108- ادامه تجمعات اعتراضی کارگران آونگان اراک امروز مقابل کارخانه!

109- تجمع اعتراضی کارگران شهرداری کنگاور نسبت به عدم پرداخت ماه ها حقوق مقابل فرمانداری!

110- از سرگیری تجمع اعتراضی بازرسان وزارت صنعت،معدن و تجارت نسبت به عدم تبدیل وضعیت!

111- تجمع اعتراضی  بازنشستگان پیش از موعد نسبت نسبت به عدم اصلاح حقوق و مزایایشان مقابل مجلس!

26دی:

112- اعتصاب کارگران کارخانه مقره سازی ساوه به روز دوم کشید!

113- اعتصاب کارگران کارخانه هپکو وارد هفته اول را پشت سر گذاشت!

114- چهل وچهارمین روزتجمع کارگران مجتمع کشت و صنعت مهاباد!

115- تجمع کارگران کارخانه فیبر ایران حسن رود

116- تجمعات اعتراضی کارگران اخراجی فولاد چهارمحال وبختياري!

117- شب نامه کارگران شهرداری همدان در اعتراض به عدم پرداخت8ماه حقوق!

27دی:

118- تجمع اعتراضی کارگران کاشی گیلانا نسبت به تعطیلی کارخانه وبیکارشدن مقابل فرمانداری رودبار!

119- تجمع کارگران بازنشسته کارخانجات فرنخ، ناز نخ و مه نخ مقابل استانداری قزوین!

120- روزبروز با تجمع شبانه روزی کارگران مجتمع کشت و صنعت مهاباد(چهل وپنجمین روز)

28دی:

121- جمع اعتراضی کارگران پالایشگاه نفت کرمانشاه نسبت به واگذاری به بخش خصوصی!

122- ادامه سریال تجمعات اعتراضی کارگران کارخانه کاشی نیلونسبت به بلاتکلیفی شغلی ومعیشتی!

123- اعتصاب کارگران کارخانه هپکو اراک ادامه دارد!

124- روزبروز با تجمع شبانه روزی کارگران مجتمع کشت و صنعت مهاباد (چهل وششمین روز):

تجمع کارگران مجتمع کشت و صنعت مهاباد مقابل ساختمان فرمانداری همزمان باسفراستاندار آذربایجان غربی!

125- تجمع کارگران شرکت مخازن نفتی تهران جنوب بوشهردراعتراض به عدم پرداخت5ماه حقوق!

126- تجمع اعتراضی جوانان جویای کار در آبادان!

127- تجمع اعتراضی بازنشستگان مقابل سازمان برنامه و بودجه

128- پایان اعتصاب3روزه کارگران کارخانه مقره سازی ساوه درپی وعده کارفرما!

129- خاتمه موقتی  تجمع اعتراضی کارگران کارخانه کاشی  گیلانا پس از وعده مسئولان!

29دی:

130- کارگران کارخانه هپکو در دوازدهمین روزاعتصابشان باردیگربه خیابان آمدند!

131- تجمع اعتراضی کارگران فضای سبز شهرداری منطقه 3خرم آبادنسبت به عدم پرداخت 8ماه حقوق مقابل شهرداری مرکزی!

132- تجمع کارگران شهرداری میاندوآب دراعتراض به عدم پرداخت ماه ها حقوق وحق بیمه!

133- اعتراض کارگران پست های فشار قوی برق به خصوصی سازی وعدم اجرای طرح یکسان سازی حقوق و مزایا!

30دی:

134- روزبروز با تجمع شبانه روزی کارگران مجتمع کشت و صنعت مهاباد:

استاندارآذربایجان غربی از کارگران معترض مجتمع کشت و صنعت مهاباد گریخت!

*اعتراضات کارگری که دربایگانی اخبار وگزارشات کارگری ثبت شده است.

**برای اطلاع کامل از اعتراض به اخبارو گزارشات کارگری مورخ همانروز رجوع کنید.

دهم فروردین ماه 1396

 

akhbarkargari2468@gmail.com