روزشماراعتراضات کارگری فروردین ماه1396*

admin   مارس 22, 2018   دیدگاه‌ها برای روزشماراعتراضات کارگری فروردین ماه1396* بسته هستند

بایگانی

 

2فروردین:

1- کارگران کارخانه سیمان باقران اولین اعتراض سال جدیدرا همزمان با حضور حسن روحانی رقم زدند!

3فروردین:

2-ارائه شکایت کارگران شهرداری منطقه4اهوازدررابطه با عدم پرداخت 2ماه حقوق وعیدی به اداره کار اهواز!

5فروردین:

3-تجمع اعتراضی کارگران بیکارشده کارخانه فولادزاگرس همزمان باسفر روحانی به کردستان!

6فروردین:

4-تجمعات اعتراضی دوروزه کارگران فصلی مجتمع نیشکر میان‌آب نسبت به وضعیت استخدامی!

8فروردین:

5-اعتراض فارغ التحصیلان بیکاردربیستون همزمان با سفر معاون رئیس جمهوربه استان کرمانشاه!

14فروردین:

6-تجمع کارگران کارخانه چوفا دراعتراض به بیکاری وعدم پرداخت مطالبات مقابل فرمانداری اردکان!

15فروردین:

7- تجمعات اعتراضی 2روزه کارگران کارخانه روغن نباتی قو نسبت به عدم پرداخت2ماه حقوق وعیدی!

8-تجمع خانوادگی کارگران اخراجی دانشگاه صنعتی جندی شاپوردزفول برای بازگشت کار!

9-اعتصاب رانندگان سوخت رسان اصفهان دراعتراض به طرح برندسازی جایگاه های سوخت!

10-اعتراض کارکنان شرکتی مخابرات به سخنان تبلیغاتی مدیرعامل شرکت مخابرات ایران!

11-اعتراض رسانه ای کارگران کارخانه سیمان نسبت به عدم پرداخت مطالباتشان!

16فروردین:

12-تجمع اعتراضی کارگران کارخانه روغن نباتی‌قو نسبت به عدم پرداخت2ماه حقوق وعیدی ونداشتن امنیت شغلی برای سومین روزمتوالی!

13-شکایت جمعی از کارکنان وزارت نفت به دیوان عدالت اداری!

14-اعتراض رسانه ای کارگران کارخانه ایران ریسه نسبت به بهانه تراشی سازمان تامین اجتماعی برای بازنشستگی پیش از موعد!

15-سومین روز اعتصاب رانندگان خودروهای لجن کش شهر بابل!

16-پایان اعتصاب رانندگان کامیون‌های حمل فرآورده‌های نفتی!

17فروردین:

17-تجمع کارگران اخراجی پالایشگاه گاز بیدبلند 2برای بازگشت بکارمقابل فرمانداری شهرستان بهمئی!

18-اعتصاب 3روزه رانندگان سرویس مدارس شهر آسارای استان البرز!

18فروردین:

19-ادامه وگسترش اعتراضات کارگران پالایشگاه گاز بیدبلند 2بهبهان نسبت به نداشتن امنیت شغلی ووضعیت استخدامی!

19فروردین:

20-تجمعات اعتراضی مشترک  کارگران اخراجی وشاغل پالایشگاه بیدبلند2وجوانان متقاضی کار محل وتعطیلی پروژه تا اطلاع ثانوی!

21- ادامه تجمعات اعتراضی کارگران کارخانه چوب و فلز اردکان نسبت به بیکاری وعدم پرداخت مطالبات اینبار مقابل دفترنماینده مجلس!

22-تجمع اعتراضی کارگران کارخانه روغن نباتی قونسبت به نداشتن امنیت شغلی وعدم پرداخت مطالبات برای پنجمین روزمتوالی!

23-تجمع اعتراضی کارگران کارخانه قند ممسنی نسبت به تعطیلی کارخانه وعدم پرداخت ماه ها حقوق وحق بیمه برای چندمین بار!

20فروردین:

24- ازسرگیری تجمع کارگزاران صندوق بیمه کشاورزی سراسرکشور برای تبدیل وضعیت،امروز مقابل سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور!

25-ششمین روز تجمع اعتراضی کارگران کارخانه روغن نباتی قو!

26-تجمع کارگران کارگران شرکت آب و فاضلاب اهوازبرای تبدیل وضعیت!

27-تجمع اعتراضی کارگران شرکت خودروسازی مدیران خودرونسبت به شرایط کاری وسطح پایین حقوق!

28-درباره تجمع اعتراضی کارگران شرکت چشمه زاغي دهنو بروجن!

29-تجمع رانندگان خدمات شهری شهرداری آبادان دراعتراض به عدم پرداخت مطالباتشان مقابل فرمانداری!

21-فروردین:

30- تجمع اعتراضی مشترک کارگران بیکارشده معدن سرب وروی انگوران ومتقاضیان کار منطقه وجلوگیری از بارگیری کامیون ها بامسدود کردن مسیر تردد وسایل نقلیه!

31-ادامه تجمعات اعتراضی مشترک کارگران پالایشگاه بیدبلند2وجوانان متقاضی کارمنطقه برای پنجمین روزمتوالی!

معترضین از جانب معاون فرماندربهبهان تهدید به بازداشت شدند!

32-دورجدید تجمعات اعتراضات کارگزاران صندوق بیمه کشاورزی نسبت به عدم تبدیل وضعیت ادامه دارد!

33-از سرگیری تجمعات اعتراضی کارگران آی.تی.آی شیرازبدنبال توخالی درآمدن وعده های صاحبان کارخانه!

34-ادامه تجمعات اعتراضی کارگران کارخانه روغن نباتی قو نسبت به بلاتکلیفی شغلی ومعیشتی!

35-تجمع کارکنان منطقه ویژه اقتصادی بوشهر در اعتراض به عدم پرداخت3ماه حقوق وعیدی!

23فروردین:

36-راهپیمایی کارگران کارخانه قند ممسنی درشهر رستم وتجمعشان مقابل فرمانداری!

همراه با فیلم : منزلت،معیشت حق مسلم ماست

37-اعتراض رسانه ای کارگران بیکارشده کارخانه فولاد زاگرس نسبت به بلاتکلیفی شغلی!

24فروردین:

38-اعتصاب رانندگان تاکسی متعلق به حمل و نقل همگانی شهرداری اسفراین!

26فروردین:

39-تجمع کارگران قراردادی کارخانه پارسیلون خرم‌آباد دراعتراض به عدم پرداخت ماه ها مطالباتشان وبرای بازگشت بکار مقابل استانداری لرستان!

40-نامه سرگشاده کارگران شرکت مراغ پروژه جاده سازی رامیان به شاهرود دراعتراض به عدم پرداخت ماه ها حقوقشان!

27فروردین:

41-راهپیمایی وتجمع اعتراضی جوانان دستفروش بازار ته لنجی های آبادان همراه با فیلم وتصاویر

42-تجمع کارگران پیمانکاری مس سرچشمه دراعتراض به عدم تبدیل وضعیت وبرای قرارداد مستقیم !

43-ادامه دورجدید تجمعات اعتراضی کارگران آی.تی.آی شیراز!

44-تجمعات اعتراضی کارگران بازنشسته کارخانه رنگین نخ نسبت به عدم مطالبات مقابل فرمانداری و استانداری سمنان!

45-اعتراض کارگران پیمانکاری صنعت نفت نسبت به تبعیض و عدم همسان سازی حقوق و تبدیل وضعیت همزمان با سفر وزیر نفت به پارس جنوبی!

46-کارگران پیمانکاری منطقه عسلویه:به تبعیض شغلی در عسلویه خاتمه دهید

47-اعتصاب رانندگان اتوبوس های درون شهری کرمانشاه!

28فروردین:

48-تحریم غذای یک روزه کارگران کارخانه زامیاد برای افزایش دستمزد!

49- تجمع اعتراضی معلمان بازنشسته مقابل سازمان برنامه و بودجه!

50-دور جدید تجمعات اعتراضی  کارگران بازنشسته آی تی آی ادامه دارد!

51-ادامه تجمعات اعتراضی کارگران بازنشسته کارخانه رنگین نخ برای دومین روزمتوالی!

29فروردین:

52-تجمعات اعتراضی کارگران بازنشسته ذوب آهن اصفهان نسبت به قطع بیمه خدمات درمانی مقابل ساختمان صندوق بازنشستگی فولاد و وزارت کار!

53-خاتمه تجمع کارگران کارخانه شیر پاستوریزه تهران در خیابان ولیعصربا دخالت نیروی انتظامی!

54-تجمع اعتراضی کارگران شهرداری بن نسبت به عدم پرداخت 2ماه حقوق ومطالبات دیگر!

55-تجمع اعتراضی  کارگران بازنشسته آی تی آی مقابل استانداری فارس برای سومین روز متوالی!

56-ادامه اعتراضات رانندگان اتوبوس درون شهری کرمانشاه با تجمع  مقابل استانداری!

57-نامه سرگشاده کارگران پیمانکاری پالایشگاه نفت آبادان دراعتراض به عدم تبدیل وضعیت!

58-اعتراض رسانه ای کارکنان شرکتی‌ مخابرات کرمان نسبت به عدم همسان سازی حقوق وتبدیل وضعیت!

30فروردین:

59- کارفرمای کارخانه ذوب‌آهن اردبیل به رای بازگشت بکار92کاراخراجی هم گردن نمی گذارد!

60-تجمع خانوادگی کارگران بازنشسته واخراجی کارخانه قند یاسوج دراعتراض به عدم پرداخت مطالباتشان وتخلیه خانه سازمانی مقابل استانداری استانداری کهگیلویه و بویراحمد و ستاد خبری اداره اطلاعات!

61-تجمع اعتراضی کارگران شهرداری منطقه 5 شهرداری اهواز نسبت به عدم پرداخت4ماه حقوق ودیگر مطالبات!

62- درباره تجمع دیروز کارگران کارخانه صنایع شیر پگاه تهران!

31فروردین:

63- اخراج تعدادی از کارگران معترض کارخانه خودروسازی مدیران خودرو!

64-تجمع اعتراضی کارگران بازنشسته کارخانه رنگین نخ هم سریالی شد!

*اعتراضات کارگری ثبت شده دربایگانی اخبار وگزارشات کارگری

**جهت اطلاع کامل از اعتراض مشخص به اخبارو گزارشات کارگری مورخ همانروز رجوع شود.

***لینک روزشماراعتراضات کارگری فروردین ماه1395:

http://etehadbinalmelali.com/ak/rozshomar/

دوم فروردین ماه1397

akhbarkargari2468@gmail.com