روزشماراعتراضات کارگری خرداد ماه1396*

admin   مارس 25, 2018   دیدگاه‌ها برای روزشماراعتراضات کارگری خرداد ماه1396* بسته هستند

 

1خرداد:

1- باردیگرکارگران معترض معادن زغال سنگ  البرزمرکزی درجاده تجمع کردند!**

2- تجمع اعتراضی تاکسیرانان فرودگاه‌های تهران مقابل شرکت تعاونی تاکسیرانی برای دیگر!

2خرداد:

3- تجمع اعتراضی کارگران وخانواده های کارگران آسیب دیده کارخانه فولاد یاسوج مقابل استانداری کهگیلویه وبویراحمد

4- تجمع کارگران کارخانه آذر آب در میدان صنعت اراک درهفتمین روز اعتصاب!

5- تجمع کارگران اخراجی سد چمشیردراعتراض به عدم پرداخت مطالباتشان وبرای بازگشت بکار مقابل فرمانداری گچساران!

6- اعتصاب وتجمع موتوریست‌های شرکت حمل و نقل ریلی رجاء دراعتراض به عدم پرداخت حقوق وحق بیمه!

7- تجمع اعتراضی کارگران  کارخانه ذوب آهن اردبیل نسبت به عدم پرداخت ماه هاحقوق مقابل استانداری!

8- شماره ای دیگر از سریال تجمعات اعتراضی معلمان حق‌التدریس مقابل مجلس

3خرداد:

9- تجمع اعتراضی کارگران شاغل وبازنشسته مجتمع نیشکر هفت تپه نسبت به عدم پرداخت مطالباتشان!

10- تجمع کارگران کارخانه آجر ماشینی آزادشهردراعتراض به بلاتکلیفی شغلی ومعیشتی مقابل فرمانداری برای دومین روزمتوالی!

11- تجمع کارگران کارخانه فرآورده های نسوز پارس دراعتراض به عدم پرداخت حقوق وبرای بازگشت بکار مقابل اداره کار استان یزد!

12- ادامه تجمعات اعتراضی رانندگان تاکسی ویژه فرودگاه های تهران امروز مقابل مجلس

13- پایان اعتصاب کارگران کارخانه آذرآب پس از یک هفته بدنبال وعده پرداخت مطالباتشان!

4خرداد:

14- گزارش تصویری از تجمع اعتراضی کارگران شهرداری فسا باخانواده!

6خرداد:

15-  تجمع کارگران شهرداری آبادان دراعتراض به عدم پرداخت 5ماه حقوق!

16- تجمع اعتراضی کارگران پیمانکاری فاز 13 کنگان نسبت به عدم پرداخت مطالباتشان!

17- ادامه تجمعات اعتراضی  تاکسیرانان فرودگاهی تهران!

18- تجمع اعتراضی کارگران عضو تعاونی مسکن منطقه ۷ قدیم شرکت واحد درشهرداری شهر ری!

7خرداد:

19- اعتصاب کارگران فاز ۱۳ کنگان برای دومین روز متوالی!

20- تجمعات اعتراضی کارگران شهرداری بروجردنسبت به عدم پرداخت5ماه حقوق مقابل شهرداری وفرمانداری!

21- تجمع اعتراضی چندباره فرهنگیان اصفهان مقابل صندوق ذخیره

8خرداد:

22-  آغازدورجدید اعتصاب کارگران کارخانه هپکو!

23- تجمع کارگران گرانول شهاب مقابل فرمانداری میبد بدنبال قطع ناگهانی گاز کارخانه!

24- تجمع بازنشستگان نیشکر هفت تپه

25- نامه سرگشاده اعتراضی کارگزاران مخابرات روستایی نسبت به دایمی نشدن قراردادشان!

9خرداد:

26-  ادامه اعتصاب وتجمع اعتراضی کارگران پیمانکاری فاز ۱۳ کنگان!

27- تجمع اعتراضی  کارگران کارخانه ذوب‌آهن اردبیل نسبت به بلاتکلیفی شغلی ومعیشتی!

28- ادامه تجمع اعتراضی کارگران شهرداری منطقه 2 آبادان نسبت به عدم پرداخت ماه ها حقوق ونداشتن امنیت شغلی!

29- تجمع کارگران خدماتی شهرداری خرمشهردراعتراض به عدم پرداخت3ماه حقوق وعیدی مقابل منطقه آزاد اروند

30- تجمع کارگران شهرداری اهواز در اعتراض به عدم پرداخت 2ماه حقوق ومطالبات دیگر!

31- اعتصاب وتجمع کارگران شهرداری دلفان دراعتراض به عدم پرداخت6ماه حقوق!

32- اعتصاب وتجمع کارگران شهرداری نورآباد دراعتراض به عدم پرداخت4ماه حقوق ومطالبات دیگر!

33- تجمع کارکنان بیمارستان امام سجاد ياسوج دراعتراض به عدم پرداخت 6ماه حقوق ودیگرمطالبات مقابل استانداری کهگیلویه و بویراحمد!

34- تجمع مربیان حق التدریس مراکز فنی حرفه ای دراعتراض به بلاتکلیفی استخدامی مقابل مجلس!

35- ادامه تجمعات سریالی تاکسیرانان فرودگاهی تهران امروزمقابل مجلس!

36- تجمع اعتراضی رانندگان سرویس رفت وآمد کارگران  کارخانه پتاس خوروبیابانک نسبت به عدم پرداخت ماه ها مطالباتشان!

37- گزارشاتی درباره تجمعات اعتراضی کارگران بازنشسته مجتمع نیشکرهفت تپه

10خرداد:

38- تجمع تعدادی از رانندگان شرکت واحد مقابل تعاونی مسکن شرکت واحد

13خرداد:

39- تهدید به اخراج فریدون نیکوفرد و بستن جاده توسط کارگران بازنشسته شرکت نیشکر هفت تپه

40- تجمع اعتراضی مشترک کارگران بیکارشده معدن سرب وروی انگوران ومتقاضیان کار منطقه برای دومین بار درسال جاری!

41- ادامه اعتراضات کارگران شرکتی مخابرات نسبت به تبدیل وضعیت نشدن وعدم اجرای طرح طبقه‌بندی

42-  تجمع اعتراضی شرکت‌کنندگان آزمون دستیاری تخصصی پزشکی مقابل وزارت بهداشت!

15خرداد:

43- اعتصاب بزرگ کارگران شرکت نیشکر هفت تپه دومین روز خود را پشت سر گذاشت

16خرداد:

44- علیرغم تیراندازی هوایی، کارگران نیشکر هفت تپه مصممانه سومین روز  اعتصاب و تحصن خود را پشت سر گذاشتند

45- تجمع اعتراضی کارگران کارخانه آذراب اراک نسبت به عدم پرداخت 4ماه حقوق مقابل استانداری مرکزی!

46- تجمع معلمان قراردادی وحق التدریسی سراسرکشور برای تعیین تکلیف وضعیت استخدامیشان مقابل مجلس !

47- تجمع اعتراضی آموزش‌دهندگان نهضت سوادآموزی سراسرکشورنسبت به بلاتکلیفی استخدامی مقابل مجلس!

48- تجمع اعتراضی نیروهای آموزش دیده کمک پرستاری نسبت به بلاتکلیفی شغلی مقابل وزارت بهداشت!

49- تجمع رانندگان تاکسی بی‌سیم یاسوجدراعتراض به اخذ هزینه‌های اضافی مقابل سازمان بازرسی کهگیلویه و بویراحمد!

17خرداد:

50- شروع دور جدید اعتراضات کارگران گروه ملی فولاد اهوازنسبت به عدم پرداخت2ماه حقوق ومطالبات دیگربرای دومین روز متوالی!

51- تجمع کارگران کارخانه روغن نباتي نهال گل بروجن دراعتراض به عدم پرداخت6ماه حقوق،حق بیمه ومطالبات دیگر مقابل فرمانداری !

18خرداد:

52- تجمعات اعتراضی کارگران گروه ملی فولاد اهواز وبی خیالی مسئولان طرازاول استان خوزستان!

20خرداد:

53- اعتراض مجدد بازنشسته گان مجتمع نیشکرهفت تپه

21خرداد:

54- تجمع دوباره کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران مقابل استانداری خوزستان

55- اولتیماتم کارگران نیشکر هفت تپه به کارفرما

56- گزارشی از تجمع تعدادی از اعضای تعاونی مسکن نهضت سوادآموزی سنندج

57- تجمع اعتراضی کارگران کارخانه توسعه صنعت آذربایجان نسبت به عدم پرداخت ماه ها حقوق وحق بیمه!

58- تجمع کارگران شهرداری نی ریزدراعتراض به عدم پرداخت2ماه حقوق مقابل ساختمان شهرداری

22خرداد:

59- اعتصاب وتجمع اعتراضی کارگران کارخانه توسعه صنعت آذربایجان برای دومین روز متوالی

60- تجمع اعتراضی کارگران کارخانه فولاد یاسوج نسبت به توخالی در آمدن وعده های مسئولان مقابل استانداری کهگیلویه و بویراحمد

23خرداد:

61- 2گزارش درباره اعتصاب کارگران کاغذ پارس

62- تحصن سیصد کارگر بازنشسته نیشکر هفته تپه در اعتراض به خلف وعده کارفرما

63- تجمع اعتراضی کارگران قند ممسنی نسبت به بلاتکلیفی شغلی ومعیشتی مقابل کارخانه و در جاده سراسری

64- اعتصاب  وتجمع کارگران کارخانه توسعه صنعت آذربایجان برای سومین روزمتوالی

65- دومین روز تجمع اعتراضی کارگران منطقه سه وهشت شهرداری اهواز نسبت به عدم پرداخت2ماه حقوق ومطالبات دیگر!

66- تجمع اعتراضی کارگران کارخانه آجر ماشینی گلوگاه نسبت به بلاتکلیفی شغلی ومعیشتی مقابل فرمانداری

24خرداد:

67- – ادامه تجمعات اعتراضی کارگران فضای سبز شهرداری اهوازامروز مقابل استانداری خوزستان تجمع کردند

تهدید کارگران معترض به اخراج بجای پرداخت مطالباتشان!

68- تجمع اعتراضی کارگران شهرداری منطقه 2 آبادان برای سومین بار در ماه جاری!

69- اعتصاب وتجمع اعتراضی کارگران معدن پابدانا جنوبی درجاده برای دومین روز متوالی!

70- تجمع کارگران شرکت ماهی کارون شوشتردراعتراض به نداشتن امنیت شغلی!

71- کارگران پیمانکاری معدن مس سرچشمه خواهان قراردادکتبی با درج شرایط اضافه کاری شدند!

72- اعتصاب رانندگان تاکسی و اتوبوس در کرمانشاه

25خرداد:

73- ادامه اعتصاب وتجمع خانوادگی کارگران معدن زغال سنگ پابدانای جنوبی (تونل6)درجاده!

74- همبستگی کارگران معدن کوشک بافق با همکارجان باخته!

75- اعتصاب پانصد کارگر روزمزد در شرکت نیشکر هفته تپه

26خرداد:

76- کارگران کوشکِ بافق به علت مرگ همکارشان دست از کار کشیدندو خواستار استاندارد سازی سطح ایمنی معدن شدند!

77- کارگران شرکتی مخابرات:جناب وزیر! تعلل وپشت گوش انداختن تبدیل وضعیت تا کِی

27خرداد:

78-  یورش نیروهای انتظامی به تجمع دامنه دار متقاضیان کار روستاهای آق درە و برجا ماندن چندین زخمی وبازداشت چندنفر!

79- اعتراض کارگران شهرداری دلفان نسبت به عدم پرداخت 10ماه حقوق باپهن کردن سفره خالی درخیابان!

80- تجمع اعتراضی کارگران پیمانی فضای سبز منطقه دو شهرداری اهوازبرای باری دیگر!

81- شماره ای دیگرازسریال تجمعات اعتراضی کارگران کارخانه پارس قو نسبت به بلاتکلیفی شغلی ومعیشتی!

28خرداد:

82- اعتصاب کارگران معادن زغال سنگ هشونی غربی و12-14کوهبنان وتجمع خانوادگیشان درجاده!

83- کارگران شرکت نیشکر هفت تپه در پی خلف وعده کارفرما، اعتصاب و تجمع خود را از سر گرفتند

84- پایان موقتی اعتصاب کارگران کارخانه گسترش صنعت آذربایجان پس از 87روز!

85- تجمع اعتراضی کارگران اخراجی کارخانه روغن نباتی جهان مقابل استانداری زنجان

86- دومین روزمتوالی از دورجدید کارگران شهرداری منطقه دو اهواز!

87- تجمع اعتراضی کارکنان مترو تهران مقابل ساختمان مرکزی این شرکت در چهارراه کالج

88- تجمع اعتراضی کارگران کارخانه ایستک مقابل اداره‌کل تعزیرات حکومتی استان کردستان

89- اعتراض رسانه ای کارکنان شرکت ملی حفاری ایران نسبت به توخالی درآمدن وعده ها!

29خرداد:

90-  اعتصاب و تجمع کارگران شرکت نیشکر هفت تپه وارد دومین روز پیاپی خود شد

91- اعتصاب  وتجمع کارگران فضای سبز منطقه دو شهرداری اهوازبرای سومین روزمتوالی!

92- تجمع اعتراضی کارگران شرکتی شهرداری زاهدان نسبت به عدم پرداخت ماه ها حقوق،مطالبات دیگر وعیدی!

93- تجمعات همه روزه کارگران اخراجی کارخانه آذر آب اراک برای بازگشت بکار!

94- پایان تجمع کارگران مترو تهران بدنبال وعده‌ کارفرما

95- نامه سرگشاده  کارگران کارخانه شیشه فلوت دراعتراض به عدم پرداخت ماه حقوق،حق بیمه ومطالبات دیگر

96- تجمع اعتراضی اتوبوس‌داران و مینی‌بوس‌های سرویس دربستی شهری مقابل استانداری زنجان

30خرداد:

97- ادامه اعتصاب کارگران  مجتمع نیشکر هفت تپه برای پرداخت مطالباتشان وامنیت شغلی!

98- تجمع کارکنان بخش خصوصی مخابرات مشهد دراعتراض به عدم تبدیل وضعیت واجرا نشدن طرح طبقه بندی مشاغل!

99- اعتصاب کارگران پترو شیمی دماوند پارس جنوبی عسلویه دراعتراض به عدم پرداخت5ماه حقوق!

100- تجمع اعتراضی رانندگان خودروهای سنگین مقابل فولاد سبا در لنجان

31خرداد:

101-  اعتصاب یکپارچه پرسنل شبکه کابل هوایی و زمینی مشهد دومین روز خود را پشت سر گذاشت

102- با پایان اعتصاب کارگران شاغل،اعتراضات کارگران بازنشسته نیشکرهفت تپه ادامه دارد

103- تجمع کارگران اخراجی کارخانه روغن نباتی جهان برای دریافت مطالباتشان مقابل اداره کل تأمین اجتماعی زنجان!

104- تجمعات اعتراضی کارگران اخراجی کارخانه آذر آب اراک ادامه دارد

105- تجمع اعتراضی کارگران کارخانه صبا فولاد زاگرس نسبت به نداشتن امنیت شغلی مقابل اداره کار بروجن

106- ادامه تجمعات اعتراضی کارگران معادن زغال‌سنگ کوهبنان نسبت به عدم پرداخت حقوق وشرایط کاری نامناسب!

*اعتراضات کارگری ثبت شده دربایگانی اخبار وگزارشات کارگری

**جهت اطلاع کامل از اعتراض مشخص به اخبارو گزارشات کارگری مورخ همانروز رجوع شود.

*** لینک روزشماراعتراضات کارگری خرداد ماه1395:

http://etehadbinalmelali.com/ak/rooz-shomar-khordad/

چهارم فروردین ماه1397

akhbarkargari2468@gmail.com