حسن سعیدی ازاعضای سندیکای کارگران شرکت واحد ۱۳خرداد از بند ۲۰۹ زندان اوین بعد از ۳۳ روز بازداشت با قراروثیقه ۳۳۰میلیون تومانی آزادشد

admin   ژوئن 4, 2019   دیدگاه‌ها برای حسن سعیدی ازاعضای سندیکای کارگران شرکت واحد ۱۳خرداد از بند ۲۰۹ زندان اوین بعد از ۳۳ روز بازداشت با قراروثیقه ۳۳۰میلیون تومانی آزادشد بسته هستند
متاسفانه هنوز  بعدازگذشت ۳۳روز، چهار‌ تن از بازداشت شدگان روز جهانی کارگر همچنان در بازداشت وبلا تکلیفی بسر میبرند کیوان صمیمی و عاطفه رنگریز و ندا ناجی و مرضیه امیری ازبازداشتی های روزجهانی کارگر همچنان درزندان باقی مانده اند و از وضعیت قراربازداشت  های جدید آنها اطلاع کاملی دردسترس نیست.
سندیکای کارگران شرکت واحد خواستارآزادی بی قید وشرط تمامی بازداشت شدگان روزجهانی کارگر و دیگر فعالین صنفی دربند میباشد.
@vahedsyndica
تماس باسندیکا
@pvsyndica