جان محمود صالحی بطور جدی در خطر است

admin   نوامبر 9, 2017   دیدگاه‌ها برای جان محمود صالحی بطور جدی در خطر است بسته هستند

بایگانی

دو کلیه اش را طی سالهای زندان ازش گرفتند، و اکنون قلبش را نیزمی خواهند از کار بیاندازند!

محمود صالحی فوری و بدون قید و شرط آزاد باید گردد!

فشار بر جمهوری اسلامی را هر چه بیشتر کنیم!

 

Free Mahmoud Salehi Now!

Prominent jailed Iranian anti-capitalist labour activist, Mahmoud Salehi, has been transferred to a hospital in Saqez.His heart does not pump blood properly, andhe has also lost both his kidneys during previous incarceration.  He might die if he is not immediately transferred to a hospital with full facilities and freed unconditionally so he could receive ongoing specialized treatment! Please send protest letters to the authorities of the Islamic Republic of Iran demanding Salehi’s and other jailed labour activists’ freedom.  (Click here)

 

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

 

International Alliance in Support of Workers in Iran (IASWI)

November 8, 2017

info@workers-iran.org; 

www.workers-iran.org;

http://etehadbinalmelali.com/ak/

https://twitter.com/IASWIinfo