شعر- تقدیم به نجیبه و محمود،

admin   نوامبر 9, 2017   دیدگاه‌ها برای شعر- تقدیم به نجیبه و محمود، بسته هستند

بایگانی

دستت در زنجیر

پایت به زنجیر

صدایت در بند لوله اکسیژن

با چند محافظ و نگهبان

قفل شده بر تخت بیمارستان

نامت ، محمود صالحی

همراه و یار زحمتکشان

وجودت رمان ژرمینال عصر حاضر است

میخوانم ات ای عزیز

نجیبه جان خطوط نشسته بر چهره ات رمان شور زندگی است

تو امید زحمتکشانی

تو صدای صالحی

و هر دو در کنار هم ،،،، فهم کار کرد سرمایه  و اقتصاد آن

شانه به شانه ات ایستاده ایم

سینه به سینه فریادتان را ترانه خواهیم خواند

غوغای زندگی است در این صدا

هنر زندگی در میان دستهای گرفتار به زنجیر تان

هنر زندگی در میان دستهای گرفتار به زنجیر تان

 

تقدیم به نجیبه و محمود

مریم امانی