پرتگاه گرسنگی وفقر در مقابل معلمان و بازنشستگان-گفتگوی علی دماوندی با ستار رحمانی

admin   آوریل 20, 2020   دیدگاه‌ها برای پرتگاه گرسنگی وفقر در مقابل معلمان و بازنشستگان-گفتگوی علی دماوندی با ستار رحمانی بسته هستند

بایگانی

در گفتگوهای هفته، علی دماوندی با ستار رحمانی در باره مصوبه دولت اسلامی در رابطه با دستمزدها ، موقعیت معلمان وبازنشستگان، وتشدید فقر و محرومیت در میان این دست از مزدبگیران، سیاست های حکومتی در باره آموزش و حمایت وسیع و گسترده مالی وسیاسی و امنیتی از نهادهای خرافه و مذهب و آخوند، تغییرات گسترده در ساختارهای آموزشی بنفع روحانیت، موقعیت معلمان موقت و قراردادی و حق التدریسی در شرایط کنونی ،اعتراضات نهادهای مستقل معلمان و نهادهای شبه ، حکومتی و طوماراعتراضی شش هزار نفره ، مبارزه واعتصابات سراسری معلمان در چندسال گذشت و تاثیرات آن، تشکیل کمیته ها و نهادهای محلی و منطقه ای در شرایط بحران کرونایی و اقتصادی در ایران ، گفتگو کرده است. امید که این گفتکو مورد توجه شما قرا رگیرد