توافقنامه یا ایجاد چند دستگی بین کارگران وجلوگیری از اعتراضات کارگران پست های فشار قوی ونگهبانان برق در راه احقاق حقوق برحقشان؟

admin   ژانویه 22, 2019   دیدگاه‌ها برای توافقنامه یا ایجاد چند دستگی بین کارگران وجلوگیری از اعتراضات کارگران پست های فشار قوی ونگهبانان برق در راه احقاق حقوق برحقشان؟ بسته هستند

بایگانی

اخباروگزارشات کارگری-دوم بهمن ماه1397:

بدنبال تجمع روز گذشته(اول بهمن ماه)کارگران پست های فشار قوی برق مقابل وزارت نیرو* طی جلسه ای درمحل معاونت منابع انسانی توانیر باشرکت سجادی(معاونت تحقیقات ومنابع انسانی توانیر،افراز(مدیرکل دفتر مرکزی حراست توانیر)،سرحدی(معاون نظام های پرداخت)،کلانتر(معاون تشکیلات وسازماندهی)گودینی(معاون برنامه ریزی وتامین منابع انسانی) ونمایندگان کارگران پست های فشار قوی برق(سعیدنیسی،حجت میرجانی،مهرداد امیری وفرهاد فرهنگیان)توافقنامه ای به امضا رسید.

براساس این توافقنامه،برگزاری آزمون تبدیل وضعیت اپراتور‌ی و نگهبانی پست‌های برق در اسفند ماه سال جاری** لغو،و تبدیل وضعیت تعدادی از کارگران 1122 نفرازبیش 5هزار کارگر پست های فشار قوی ونگهبانان برق، وعده داده شد ودر عوض نمایندگان کارگران حاضردرجلسه متعهد شدند ازهرگونه اعتراض وتجمع برای پیگیری حق وحقوقشان خودداری کنند.

پیش ازاین بدنبال اعتراضات دامنه دارچندساله کارگران پست های فشارقوی برق قرار براین بود تمامی این کارگران تبدیل وضعیت شوند.**

حال چرابخشی از این کارگران؟آیا این بمعنای ایجاد چنددستگی وتفرقه دربین کارگران نمی باشد؟

ازاین گذشته،باتوجه به اینکه وعده های وزارت نیرومنجمله وزرایش***،کمیسیون اجتماعی مجلس،سازمان امور استخدامی کشورو….مبنی برتبدیل وضعیت این کارگران توخالی درآمده است،چه تضمینی برای تحقق این وعده وجود دارد؟

اما نمایندگان کارگران شرکت کننده درجلسه وامضاکنندگان این توافقنامه از جانب کلیه کارگران متعهدشده اند ازهرگونه اعتراض وتجمع برای پیگیری حق وحقوقشان خودداری کنند.؟؟!!

آیا با ایجاد تفرقه وچند دستگی وتعهد عدم اعتراض و برگزاری تجمع راه برای دستیابی به مطالبات هموار خواهد شد؟

* برای باری دیگرکارگران پست های فشارقوی برق سراسرکشوردراعتراض به وعده های توخالی مسئولان مبنی بر تبدیل وضعیت در تهران تجمع کردند

حضور خانواده تعدادی از کارگران درتجمع تهران

روزدوشنبه اول بهمن ماه،صدها کارگر پست های فشارقوی برق سراسرکشورراهی تهران شدند و دراعتراض به وعده های توخالی مسئولان مبنی بر تبدیل وضعیت مقابل وزارت نیرو تجمع کردند.

حدود ۴۰ نفر ازکارگران حاضردر تجمع، به همراه خانواده‌هایشان به تهران آمده‌اند تا بلاتکلیفی خود را بیشتر و عیان‌تر به مسئولان نشان دهند.

بنابه گزارشات رسانه ای شده،کارگران حاضر در تجمع که از استان‌های دور و نزدیک از جمله از آذربایجان غربی و سیستان و بلوچستان به تهران آمده‌اند،گفتند: علیرغم مصوبه وزیر مبنی بر تبدیل وضعیت و استخدامِ دائم ما، سازمان توانیر از اجرای قانون عدول می‌کند و به بهانه‌ی نبودن چارت خالی، از استخدام ما سر باز می‌زند.

این کارگران که پیش از این نیز بارها به تهران آمده‌اند و پیگیری وضع استخدامی خود شده‌اند، افزودند: 4110نفر در سراسر کشور هستیم که علیرغم پیگیری‌های متعدد، هنوز در بلاتکلیفی به سر می‌بریم.

**برگزاری آزمون تبدیل وضعیت اپراتور‌ی و نگهبانی پست‌های برق در اسفند

معاون جدید منابع انسانی توانیر در نامه‌ای از برگزاری آزمون اپراتوری و نگهبانی پست های برق توسط سازمان سنجش آموزش کشور خبر داده و تاریخ دقیق ثبت نام و برگزاری آزمون را مشخص کرده است. بر اساس اظهارنظرهای قبلی قرار است بخش از این اپراتورها از طریق آزمون تبدیل وضعیت شوند.

توانیر قصد دارد فرایند تبدیل وضعیت اپراتور‌های پست و نگهبان‌های انجام کارمشخص و کارگری موقت را از طریق برگزاری آزمون ویژه‌ای انجام دهد.

اپراتور‌ها ونگهبانان پست‌های برق و در چند سال گذشته برپایی اعتراضات مختلف در پی تبدیل وضعیت خود برآمده اند و در آخرین تصمیم، قرار است که بیش از ۱۱۰۰ نفر از این افراد که تعداد آن‌ها بیش از ۵۰۰۰ نفر است تبدیل وضعیت شوند.

بر این اساس و با توجه به نامه سیدحسین سجادی، معاون جدید تحقیقات و منابع انسانی توانیر، ثبت نام آزمون از تاریخ ۷ لغایت ۱۴ بهمن انجام شده و زمان برگزاری آزمون نیز ۱۶ و ۱۷ اسفندماه ۹۷ خواهد بود و سازمان سنجش آموزش کشور هم متولی برگزاری این آزمون است.

***با وجود امضای موافقت چیت چیان وزیر سابق نیرو مبنی بر تبدیل وضعیت و مشخص شدن تکلیف کارگران پست‌های فشار قوی در خرداد ماه سال ۹۶ هنوز مراحل تبدیل وضعیتشان اجرایی نشده است و علیرغم اینکه سازمان اداری استخدامی مجوز این اقدام را صادر کرده است، هنوز بنا به دلایلی این موضوع اجرایی نمی‌شود.

پیشتر رضا اردکانیان وزیر نیرو در ۲۰ شهریور ماه امسال با بیان اینکه طرح تبدیل وضعیت کارگران پست های فشار قوی با هماهنگی که بین وزارت نیرو و سازمان امور استخدامی کشور انجام گرفت، راهکار آن به تصویب کمیسیون اجتماعی دولت رسیده و اکنون در نوبت طرح در هیات وزیران است گفت:خوش‌بختانه با هماهنگی که بین وزارت نیرو و سازمان امور استخدامی کشور انجام گرفت، راهکار آن به تصویب کمیسیون اجتماعی دولت رسید و اکنون در نوبت طرح در هیات وزیران است.

درهمین رابطه:

سردواندن کارگران پست های فشار قوی برق ونقش «شورای هماهنگی اپراتورهای پستهای فشار قوی برق»

به بهانه انتشار بیانیه شورای هماهنگی اپراتورهای پستهای فشار قوی برق تحت عنوان «رایزنی و نامه‌نگاری به جایی نرسید/اپراتور‌ها را سر می‌دوانند

«طی چند سال گذشته کارگران پست های فشار قوی برق در راه دست یابی به مطالباتشان مبنی برهمسان سازی حقوق،تبدیل وضعیت،اجرای طرح قرارداد دائم وجلوگیری از واگذاری به بخش خصوصی بارها دست به تجمع مقابل مجلس وسازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشورزدند.درخلال این تجمعات اعتراضی نهادی بنام- شورای هماهنگی بهره برداران پست های فشار قوی برق ایران-اعلام موجودیت کرد وباصدور بیانیه هایی تلاش کرد برموج نارضایتی این کارگران سوار شود واعتراضات را هدایت کند.

زمان آن فرارسیده است که کارگران پست های فشارقوی برق بانگاهی به ترکیب نهاد فوق ونقدعملکردش،نقش نهاد فوق را درهمین رابطه روشن کنند

http://etehadbinalmelali.com/ak/15-2-97/