فراخوان تظارا ت در تورنتو‎

admin   ژانویه 7, 2018   دیدگاه‌ها برای فراخوان تظارا ت در تورنتو‎ بسته هستند

بایگانی

فراخوان به تظاهرات

در حمايت از جنبش اعتراضی سراسری مردم در ايران

یکشنبه ۱۴ ژانویه ۲۰۱۸، ساعت ۱ تا ۲ بعد از ظهر

مكان: میدان مل لستمن، ۵۱۰۰ خيابان يانگ، تورنتو

 

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران – کانادا

www.workers-iran.org

info@workers-iran.org