اطلاعیه ی سندیکای شرکت واحد

admin   نوامبر 19, 2018   دیدگاه‌ها برای اطلاعیه ی سندیکای شرکت واحد بسته هستند

بایگانی

ساعتی بعد از بازداشت اسماعیل بخشی و محسن آرمند نمایندگان کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، سندیکای کارگران شرکت واحد با انتشار اطلاعیه ای این بازداشت ها را محکوم و از نمایندگان نیشکر هفت تپه حمایت کرد. در این اطلاعیه آمده است:

امروز در ادامه اعتراضات کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در خیابان های شهر شوش و در مقابل فرمانداری نیروی انتظامی در فرصتی مناسب دو تن از نمایندگان کارگران آقایان اسماعیل بخشی و محسن آرمند و یک خانم خبرنگار را بازداشت کرد. امروز چهاردهمین روز اعتصار کارگران بود و برای ششمین روز متوالی اعتراض شان را در خیابان های شهر شوش و در مقابل فرمانداری برگزار می کردند.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه حمایت خود را از بازداشت شدگان شدگان اعلام می کند و خواهان آزادی فوری آنان می باشد.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

ادامه ی اعتراضات کارگران فولاد اهواز

همزمان در اهواز نیز اعتراض کارگران فولاد در برابر استانداری ادامه یافته است. کارگران در شعارهای خود فرماندار و استاندار خوزستان را همدست مافیا معرفی می کردند. از جمله شعارها «این همه بی عدالتی، هرگز ندیده ملتی»، «
اعلام همبستگی با کارگران نیشکر هفت تپه از جمله شعارهای برجسته ی تظاهرات امروز در اهواز بود. «فولاد، هفت تپه، اتحاد، اتحاد» و «نیشکر هفت تپه ما هستیم ما هستیم کنار هم می ایستیم» شعارهای کارگران در این زمینه بود.