سفر دوتن از اعضاىًسنديكاى واحد و يكى از اعضاى كانون معلمان كردستان. مريوان. به فرانسه و ژنو

admin   می 26, 2018   دیدگاه‌ها برای سفر دوتن از اعضاىًسنديكاى واحد و يكى از اعضاى كانون معلمان كردستان. مريوان. به فرانسه و ژنو بسته هستند

بایگانی

رضاشهابی وداود رضوی نمایندگان سندیکای کارگران شرکت واحدولقمان ویسی فعال صنفی معلمان کردستان برای دیدارهایی بامسئولین سازمان جهانی کار و سندیکاهای بین المللی پنجم خرداد عازم پاریس شدند