ویدیو ها

افق جنبش کارگری 19.09.95
گفتگوی فرشید شکری با فرید پرتوی در رابطه با
تجمع اعتراضی کارگران شرکت واحد و مبارزات کنونی کارگری

بخش سوم از مجموعه  برنامه های کارزار کارگران

گفتگوی تلويزيون حزب كمونيست با ايوب رحمانى در رابطه با اصلاح قانون كار ‎

گفتگوی فرشید شکری با رفیق فرید پرتوی در رابطه با :
نقش و جایگاه منفی تشکلهای زرد در جنبش کارگری (بخش اول)

گفتگوی فرشید شکری با فرید پرتویی در رابطه با :
نقش و جایگاه منفی تشکلهای زرد در جنبش کارگری (بخش دوم و پایانی )

گفتگوی فرشید شکری با امیر پیام: بررسی لایحه اصلاحی قانون کار رژیم کارگری

افق جنبش کارگری: درباره کارهای عملی در شرایط کنونی جنبش کارگری

گفتگوی فرشید شکری با علیرضا نوائی درباره کارهای عملی در شرایط کنونی جنبش کارگری

 

تلویزیون کانال جدید » خط رفاه: اصلاحیه قانون کار و قانون گرایی- گفتگوی محمد کاظمی با ستار رحمانی -۱۸ سپتامبر۲۰۱۶ | تلویزیون انقلاب

گفتگوهای کارکری….گفتگوی بهروز خباز با ستار رحمانی پیرامون قانون کار و تغییرات انجام شده تا کنونی در آن

 

گفتگوهای کارکری…. گفتگوی بهروز خباز با علی رضا نوایی پیرامون قانون کار و تغییرات انجام شده تا کنونی در آن.


مصاحبه تلویزیون پرتو با فرید پرتوی د ر رابطه با اعتراض به حضور مزدوران رژیم جمهوری اسلامی در اجلاس سازمان جهانی کار، ماهیت سازمان جهانی کار، و نیز پیرامون کارزار مشترک در تورنتو در محکومیت شلاق زدن بی شرمانه و شکنجه کارگران معدن طلای آق دره و حمایت از مطالبات و اعتصاب غذای جعفر عظیم زاده و دفاع از دیگر فعالین جنبش کارگری ایران.

 

گزارش فرید پرتوی به دنبال نشست هیئت مشترک جریانات کارگری و کمونیستی در تورنتو با مسئولین دفتر عفو بین الملل در تورنتو. درر ابطه با تداوم اعتصاب غذای جعفر عظیم زاده، وضعیت دیگر کارگران زندانی و به شلاق بستن سبعانه و شکنجه گرانه کارگران معدن طلای آق دره- ۳۱ مه ۲۰۱۶

 

گفتگوی فرهاد شعبانی با محمد کاظمی و فرید پرتوی در رابطه با :  کنفرانس سالیانه لیبرستار در کانادا

 

 

برنامه چشم انداز: گفتگوی عباس سما کار با بهروز خباز، فرید پرتوی و محمود قهرمانی در رابطه با : اول ماه مه روز جهانی کارگر

 

تظاهرات اول مه در پاریس و گوشه اى از درگيرها با پليس

 

برنامه یکشنبه اول ماه مه 

نگاهی به مهمترین حرکات ومطالبات کارگران و معلمان درسال گذشته

ایجاد همبستگی بین المللی کارگری: فرصت ها و موانع- تجربه ایران
 
سخنرانان: بهزاد محمدی، محمد کاظمی و فرید پرتوی

 

بهزاد محمدی

محمد کاظمی
 

­­­­فرید پرتوی

پرسش و پاسخ

 

کاری از کارگاه هنر و ادبیات کارگری: جغد شوم جنگ..

به امید این‌که طبقه‌ی کارگر همه‌ی کشورهای جهان در برگذاری جنبش اول ماه می گامی در مقابله با شکم سیری ناپذیر جنگ بردارند؛جنگی که می‌رود تا جهان را ببلعد.

 

جمع بندی یکساله از جنبش کارگری ایران در آستانه اول ماه مه ـ بخش سوم  در گفتگوی بیژن سعید پور با علی رضا نوائی از فعالین جنبش کارگری در خارج از کشور

 

 

جمع بندی یکساله از جنبش کارگگری ایران در آستانه اول ماه مه – گفتگوی بیژن سعید پور با علی رضا نوائی از فعالین جنبش کارگری در خارج از کشور

تلویزیون دریچه : بحثی پیرامون زنان کارگر و کار خانگی / گفتگو با فرخنده آشنا

اعتراضات کارگران و چشم انداز ان در سال جاری
گفتگوی فرهاد شعبانی با علیرضا نوائی در رابطه با اعتراضات کارگران و چشم انداز ان در سال جاری

گفتگوی راديو پيام کانادا با محمود صالحی، فريبرز رئيس دانا و فريد پرتوی در مورد تصويب حداقل دستمزد کارگران در سال ٩٥

گفتگوی فرهاد شعبانی بارفیق فریدپرتوی درمورد:دستمزدهای سال 95

بیانیه کانون صنفی معلمان ،پسا برجام ومسئله دستمزدها در گفتگو با ستار رحمانی

———————————————————————————————————————-

گفتگوی فرهاد شعبانی با ایوب رحمانی و علی رسولی در رابطه با : همکاری نهادهای کارگری در خارج از کشور

—————————————————————————————————————–

گفتگوی فرهادشعبانی بارفیق ستاررحمانی پیرامون:اعتصاب غذای زندانی محمودبهشتی

——————————————————————————————————————–

مراسم بزرگداشت کورش بحشنده در تورنتو
معرفی برنامه توسط مینو، سرود انترناسیونال
سخنرانی امیر پیام از طرف اتحاد بین الملل در همبستگی با جنبش کارگری ایران