گفت‌وگوی رادیوزمانه با علیرضا(بهروز)نوایی از اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران درایران چشم‌انداز مبارزات کارگری سال ۹۸، در پرتو اعتراضات سال گذشته

admin   آوریل 5, 2019   دیدگاه‌ها برای گفت‌وگوی رادیوزمانه با علیرضا(بهروز)نوایی از اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران درایران چشم‌انداز مبارزات کارگری سال ۹۸، در پرتو اعتراضات سال گذشته بسته هستند

بایگانی